У зв’язку з великою кількістю користувачів, спостерігаємо певні технічні проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Працюємо над вирішенням цих проблем та звертаємося до вас із проханням із розумінням поставитися до ситуації.

Наголос

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 13525 разів
24 запитання
Запитання 1

На перший склад падає наголос ...

варіанти відповідей

читання

русло

літопис

випадок

Запитання 2

На перший склад падає наголос ...

варіанти відповідей

щавель

злегка

жаркий

звести

Запитання 3

На який склад падає наголос у слові "підлітковий"?

варіанти відповідей

на 1 склад

на 2 склад

на 3 склад

на 4 склад

Запитання 4

На другий склад падає наголос у слові ...

варіанти відповідей

підлітковий

фаховий

добовий

визвольний

Запитання 5

На третій склад падає наголос у слові ...

варіанти відповідей

щодобовий

данина

соломинка

босоніж

Запитання 6

На перший склад падає наголос у слові ...

варіанти відповідей

колесо

котрий

дочка

граблі

Запитання 7

На який склад падає наголос у слові "добуток"?

варіанти відповідей

на 1 склад

на 2 склад

на 3 склад

подвійне наголошування

Запитання 8

На який склад падає наголос у слові "щипці"?

варіанти відповідей

на 1 склад

на 2 склад

Запитання 9

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

вантАжівка

вантажІвка

Запитання 10

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

мерЕжа

мережА

Запитання 11

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

чЕрствий

черствИй

Запитання 12

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

вИпадок

випАдок

Запитання 13

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

грАблі

граблІ

Запитання 14

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

середИна

серЕдина

Запитання 15

Оберіть правильний варіант наголошування слова.

варіанти відповідей

дровА

дрОва

Запитання 16

Оберіть правильний варіант наголошування слів.

варіанти відповідей

сантИметр, децИметр, кілОметр, мілІметр

сантимЕтр, децимЕтр, кіломЕтр, мілімЕтр

Запитання 17

Оберіть правильний варіант наголошування слів.

варіанти відповідей

завдАння, читАння, зібрАння, навчАння, пізнАння

завданнЯ, читАння, зібрАння, навчаннЯ, пізнАння

завданнЯ, чИтання, зібраннЯ, навчаннЯ, пізнаннЯ

завданнЯ, читаннЯ, зібраннЯ, навчаннЯ, пізнаннЯ

Запитання 18

Оберіть правильний варіант наголошування слів.

варіанти відповідей

камбалА, осЕтер

кАмбала, осетЕр

кАмбала, осЕтер

камбАла, осетЕр

Запитання 19

Оберіть правильний варіант наголошування слів.

варіанти відповідей

дОбовий, щодобОвий, приморОзок

добОвий, щОдобовий, приморОзок

добОвий, щодобОвий, приморОзок

добовИй, щодобовИй, прИморозок

Запитання 20

Усі слова в рядку наголошено правильно.

варіанти відповідей

абИде, Адже

арахІс, Аркуш

аудИтор, асфАльтовий

асфальтОвий, адреснИй

Запитання 21

Усі слова в рядку наголошено правильно.

варіанти відповідей

вітчИм, вОрса, громадЯнин, чорнОзем

забАвка, зАпічок, зАсипка, Ірис

джУра, дОбуток, дОгола, дОнька

зерО, катАлог, квартАл, кОпчений

Запитання 22

Неправильно наголошено слово в рядку.

варіанти відповідей

зАсипка

копійчАний

вишИванка

кісткОвий

Запитання 23

Неправильно наголошено слово в рядку.

варіанти відповідей

рЕшето

пОзначка

помИнки

порядкОвий

Запитання 24

Оберіть рядок слів з подвійним наголосом.

варіанти відповідей

пОмИлка, алфАвІт, дОговІр

зАвждИ, веснЯнИй, зАгАдка

рОзбІр, зібрАннЯ, мАбУть,

назАвждИ, індУстрІя, кулінАрІя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест