29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 14

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 58 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть речення, у якому виділене слово вжито в переносному значенні:

варіанти відповідей

Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Найдужче у житті цінував я хліб.

Запитання 2

Укажіть прислів'я, у якому вжито антоніми:

варіанти відповідей

Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

Добро далеко розходиться, а зло ще далі.

Птицю знати по пір 'ю, а чоловіка по бесіді.

Коли хочеш щось сказати — перш подумай.

Запитання 3

Укажіть речення, у якому вжито фразеологіч­ний зворот:

варіанти відповідей

За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами ве­селки.

Минає день, тиждень, місяць, і півроку збігло за водою.

Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна. 

Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.

Запитання 4

Укажіть пару речень, у якій виділені слова є омонімами:


варіанти відповідей

Рідна земля і в жмені мила. Земля — хлібодарка і медоносиця.

Ми молоді, ми юні, і нам належить світ. Брехнею світ обійдеш, а назад не вернешся.

Слово, чому ти не твердая криця?! Слово — срі­бло, мовчання золото.

Вона зрозуміла душевний стан гостя. У хлопця плечі широкі, стан високий.

Запитання 5

Прочитайте текст і виконайте до нього завдання.

(1) Навколо почало сіріти. (2) Виступили навпро­ти контури дубових стовбурів. (3) Простягайся по зем­лі волохаті тіні. (4) Жовте світло залило галявену. (5) Повітря стало вогке. (6) Несподівано запищала якась пташка.

Укажіть слово, у якому допущено орфографіч­ну помилку:

варіанти відповідей

навпроти

галявену

вогке

несподівано

Запитання 6

Прочитайте текст і виконайте до нього завдання.

(1) Навколо почало сіріти. (2) Виступили навпро­ти контури дубових стовбурів. (3) Простягайся по зем­лі волохаті тіні. (4) Жовте світло залило галявену. (5) Повітря стало вогке. (6) Несподівано запищала якась пташка.

Укажіть речення, що містить слово, у якому відбувається уподібнення приголосних звуків:

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте до нього завдання.

(1) Навколо почало сіріти. (2) Виступили навпро­ти контури дубових стовбурів. (3) Простягайся по зем­лі волохаті тіні. (4) Жовте світло залило галявену. (5) Повітря стало вогке. (6) Несподівано запищала якась пташка.

Укажіть речення зі словом, у якому є буква, що позначає два приголосні звуки:

варіанти відповідей

1

2

4

6

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеть­ся апостроф:

варіанти відповідей

відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

верф..ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв...ю, пів..Єгипту, з..явитися

тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція

М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбуваєть­ся подвоєння літер:


варіанти відповідей

від..аль, старан..ий, нал..ю

узбереж..я, розкіш...ю, ніжніст..ю

численніст..ю, розріс..я, священ..ик

стат..ею, без сон..ий, вирощен..ий

бов..аніти, без..убий, ..вічливий

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску пишеться літера И:

варіанти відповідей

ц..стерна, д..намо, х..рург

Амер..ка, мерс.., соц..ологія

с..лует, д..плом, Шексп..р

бр..гада, реж..м, арх...в

реч..татив, такс..ст, Лейпц..г

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому всі іменники у формі Р.в. однини мають закінчення -у (-ю):

варіанти відповідей

Крим, зошит, театр

Байкал, університет, понеділок

продукт, характер, сік

Тернопіль, вид, вишняк

ромб, Казахстан, президент

Запитання 12

Укажіть рядок, у якому в усіх словосполучен­нях на місці пропуску вживається прийменник у.

варіанти відповідей

висновок ... статті, експонат ... музеї, птах ... небі, участь ... форумі

поїхати ... відрядження, наймиліше ... світі, по­класти ... узголів'я

побувати ... Львові, квітник ... саду, залишиться ... спогадах, купити ... аптеці

вишня ... цвіту, мешкала ... Індії, оселя ... рушни­ках, віра ... безсмертя

перебував ... Ватикані, запевнили ... добросусідстві, приведення ... відповідність, заявити ... від­повідь

Запитання 13

Укажіть рядки слів, які правильно розташова­ні за алфавітом:

варіанти відповідей

зозуля, їжак, іній, йод

верба, ґелґіт, груша, дрозд

урок, форма, хребет, цукор

дерево, екран, єнот, жук

крупа, ложка, молоко, ніж

цукор, морозиво, юшка, книжка

Запитання 14

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Звук є найменшою неподільною одиницею мов­лення.

Голосні та приголосні звуки є складотворними.

Слова лук і люк розрізняються тільки голосни­ми звуками.

В українській мові 38 звуків: 6 голосних і 32 приголосних.

В українському алфавіті 33 літери.

Голосні й приголосні звуки творяться голосом та шумом.

Запитання 15

Укажіть ряди спільнокореневих слів:

варіанти відповідей

губа, губний, губити

жадібний, жало, жалити

дрібний, дрібнити, подрібнений

вода, водій, водити

пекти, печений, перепічка

сила, зусилля, силовий

Запитання 16

Укажіть рядки, у яких усі слова пишуться з префіксом при-:

варіанти відповідей

пр..боркати, пр..гірок, пр..свячений, пр..красний

пр..голомшити, пр..краси, пр..вабливо, пр..марний

пр..мхливий, пр..вілля, пр..звище, пр..права

пр..цінитися, пр..гріти, пр..буття, пр..дбати

пр..меншити, пр..бічник, пр..крашати, пр..скорити

пр..будувати, пр..гнічений, пр..зирливо, пр..солити

Запитання 17

Укажіть словосполучення, у яких ужито сло­ва, утворені переходом однієї частини мови в іншу:

варіанти відповідей

солодке печиво

сучасна операційна

м’який голос

на перше борщ

учительська сім 'я

сумлінний черговий

Запитання 18

Установіть відповідність між способом слово­творення та словом:

1 префіксальний                           А оздоровити

2 суфіксальний                             Б чорноземний

3 префіксально-суфіксальний     В лісосмуга

4 складання основ                        Г випросити

                                                      Д виліт


варіанти відповідей

1Д 2Б 3А 4В 

1Б 2Д 3А 4В 

1Д 2А 3Б 4В 

1Д 2Б 3В 4А 

Запитання 19

Установіть відповідність між словом і його ха­рактеристикою:

1 у слові на один звук більше, ніж букв;          А рояль

2 у слові на один звук менше, ніж букв;           Б дзьоб

3 у слові однакова кількість звуків і букв;        В люлька

4 у слові на два звуки більше, ніж букв;           Г ящірка

5 у слові на два звуки менше, ніж букв            Д щириця


варіанти відповідей

1Г 2В 3А 4Г 5Б 

1В 2Г 3А 4Г 5Б 

1Г 2А 3В 4Г 5Б 

1Г 2В 3Г 4А 5Б 

1Г 2В 3А 4Б 5Г 

Запитання 20

Установіть тлумачення фразеологізму нога за ногою:


варіанти відповідей

іти один за одним

бути дуже пригніченим

пересуватися дуже повільно

досягнути мети без надмірних зусиль.

Запитання 21

Установіть тлумачення фразеологізму носити маску:

варіанти відповідей

переховуватися від когось

приховувати справжню сутність

відрізнятися колом занять, світоглядом

створювати несприятливі умови

Запитання 22

Установіть тлумачення фразеологізму носити камінь за пазухою:

варіанти відповідей

відчувати душевний неспокій

не досягати взаємного розуміння

перешкоджати кому-небудь вільно діяти

виношувати плани помсти над кимось

Запитання 23

Установіть відповідність між значеннями слів лівого та правого стовпчиків:

1 пастка    А відраза

2 каверза   Б облога

3 галузь         В тенети

4 осоруга.     Г галуззя

                    Ґ царина

                    Д спокуса

                    Е витівка


варіанти відповідей

1В 2Е 3Ґ 4А

1Д 2Е 3Ґ 4А

1В 2Г 3Ґ 4А

1В 2Е 3Ґ 4Д

Запитання 24

Установіть відповідність між способами слово­творення та словами:

1 безсуфіксальний                      А від’їхати, по-козацьки, доповідь

2 префіксально-суфіксальний Б дослідник, надійний, багатіти

3 суфіксальний                           В розповідь, перехід, запис

4 префіксальний                         Г по-новому, провулок, заземлити

                                                       Ґ прозелень, прадавній, залетіти 

варіанти відповідей

1В 2Г 3Б 4Ґ

1Г 2В 3Б 4Ґ

1В 2Б 3Г 4Ґ

1В 2Г 3Ґ 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест