24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Написання слів іншомовного походження

Додано: 31 січня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о

стак..ато, мадон..а, антен..а, ес..е

Брюс..ель, Одіс..ей, контр..еволюція, трас..а

Марок..о, ман..а, ван..а, гол..андський

Запитання 2

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий

дан..і, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий

здоровен..ий, картин..ий, військ..омат, від..зеркалити

стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я

Запитання 3

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Запитання 4

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

безболіс..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап’яс..ний

радіс..ний, виїз..ний, швидкіс...ний, перехрес..ний

тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

Запитання 5

Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

такс..ст, реч..татив, Брат..слава

бр..танець, федерац..я, Пак..стан

к..нджал, соц..аліст, Мадр..д

кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація

Запитання 6

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

безболіс..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап’яс..ний

радіс..ний, виїз..ний, швидкіс...ний, перехрес..ний

тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

Запитання 7

Літеру і на місці пропуску треба писатив кожному слові рядка

варіанти відповідей

пар.., в..тамін, грац..озний

сп..раль, к..ргиз, пр..оритет

інц..дент, б..сквіт, аж..отаж

р..туал, п..церія, симпоз..ум

Запитання 8

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

зап’яс.ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

Запитання 9

У всіх словах рядка на місці крапок пишеться є

варіанти відповідей

фель..тон, ..вро, фе..рія, і..рархія

вінь..тка, ід..я, ді..та, п..ня

конв..єр, ду..ль, пар..о, Моль..р

бельгі..ць, вінч..стер, абітурі..нт, мол..кула

Запитання 10

Апостроф ставиться в усіх словах рядку

варіанти відповідей

кар..єра, ад..ютант, р..юкзак

павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд

миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс

фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

Запитання 11

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще..ний, подорож..ю, пам’ят..ю

довгожда..ний, л..яний, суцвіт..я

блаже..ний, Повол..жя, зран..я

спросо..ня, нехворо..щю, він..ицький

Запитання 12

Синонімом до фразеологізма вбиватися в колодочки є слово

варіанти відповідей

спотикатися

майструвати

наздоганяти

підростати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест