6 клас. Написання заперечних та неозначених займенників

Додано: 2 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 45 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть рядок,у яком увсі займенники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

будь/хто, де/який, ні/який

хтозна/чий, казна/що, що/небудь

де/що, аби/який, ні/чий

будь/який, не/аби/що, де/котрий

Запитання 2

Укажіть речення з помилкою у написанні займенника

варіанти відповідей

Бачив хто-небудь,як цвітуть соняшники?

Кожна квітка тягнеться до сонця.

Звуки бувають всякі-тільки треба вміти їх слухати.

І перед тобою де-який час мерехтить безліч маленьких сонечок.

Запитання 3

Укажіть рядок,у якому є тільки заперечні займенники

варіанти відповідей

будь-який, когось, весь

сам, жоден, ніхто

нікотрий, ніскільки, нічий

інший, ніякий, хтось

Запитання 4

Як пишемо неозначені займенники

аби/чий, де/хто, котрий/сь

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 5

Продовжіть речення:

Заперечні займенники утворюємо за допомогою.....

варіанти відповідей

казна-, хтозна-, будь-, небудь

ні

аби-, де-, -сь

Запитання 6

Неозначені займенники

який/небудь, будь/хто, хтозна/чийого, будь/чий пишемо

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 7

Немає помилки у реченні рядка:

варіанти відповідей

Вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому й трудніше, ніж у п'ятому.

Хлопці ані скілечки не боялися того чудовиська, що жило в озері.

Треба ж мати не аби яку макітру, щоб таке змакітрити!

Якщо кожен шестикласник зробить колекцію комах, то наступного літа ні чого буде вже й ловити!

Запитання 8

Правильно написано всі заперечні займенники в рядку:

варіанти відповідей

Ні хто, нікому, ні - який, нізким

Ні на кому, ні чий, ні-скільки

Нічим, ні чий, ні-який

Ні до чого, ніхто, ніскільки

Запитання 9

Усі неозначені займенники написано правильно в рядку:

варіанти відповідей

Будь хто, дехто, хто зна кому, аби з ким

Що-небудь, абикому, щось, казна-хто

З кимнебудь, який-сь, де що, хтозна скільки.

Кого-небуть, де котрий, щонебудь, аби що

Запитання 10

Усі неозначені займенники вжито в рядку :

варіанти відповідей

Хтось, абикому, дещо, який-небудь

Мені, з нами, на ньому, її

Свій, наш, твоє, ваші

Ні з ким, ніяка, нічого, ні до кого

Запитання 11

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом.

варіанти відповідей

 Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

 Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.

Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.

Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

Запитання 12

Укажіть рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.

Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/за/кого.

Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.

Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого. 

Запитання 13

Яким членом речення виступатиме заперечний займенник у реченні: "Ніщо не забуте, на попіл ніхто не згорів".

варіанти відповідей

присудок

додаток

 підмет

означення

Запитання 14

Заперечні займенники пишуться окремо, якщо:

варіанти відповідей

між займенником і часткою є прийменник

 вони мають різні основи

вони мають частки

Запитання 15

Усі займенники написано ПРАВИЛЬНО в рядку

варіанти відповідей

 у декого, будь-до чого, бозна-що, будь із ким

 казна про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

 аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Запитання 16

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

будь/з/ким, аби/хто, де/який

 який/сь, аби/що, де/котрий

хтозна/чому, аби/якій, де/що

будь/за/ким, казна/перед/чим, яке/сь

Запитання 17

Будь-що, хтозна-хто, що-небудь, абичий, щось - це займенники...

варіанти відповідей

Заперечні

Особові

Відносні

Неозначені

Запитання 18

Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

варіанти відповідей

Хто/небудь, казна/в/кого, будь/який, будь/з/ким

Будь/який, хтозна/який, казна/кого, чий/небудь. 

 Аби/чий, де/хто, аби/хто, кому/сь.

Чий/небудь, кого/сь, будь/хто, казна/хто

Запитання 19

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

 Аби до кого, казна-ким, дещо.

Хто-небудь, будь у якому, будь-що.

Де-кому, девкого, якого-сь

казна-якому, що-небудь, абиякого

Запитання 20

Позначте рядок, у якому всі займенники належать до одного розряду:

варіанти відповідей

він, мене, вам, тобі, ніхто;

казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, когось

кожному, всім, іншого, нічийого, ми

нічий, нікотрого, нікому, ні з ким, будь з ким.

Запитання 21

Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтознадо відносних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означальні займенники

неозначені займенники

вказівні займенники

заперечні займенники

Запитання 22

Від яких займенників утворюються неозначені та заперечні займенники?

варіанти відповідей

 присвійних

особових

відносних

означальних

Запитання 23

Яку синтаксичну роль виконує неозначений займенник у реченні: «Будь-яка подорож розширює горизонти»?

варіанти відповідей

 присудок

додаток

обставина

підмет

означення

Запитання 24

Усі займенники слід писати окремо в рядку

варіанти відповідей

де/в/чому, аби/хто, казна/на/чому, аби/що.

аби/з/ким, аби/чий, ні/в/кого, де/хто

де/який, хтозна/в/кого, ні/перед/ким, аби/кому;

аби/з/ким, будь/у/кого, де/з/ким, де/в/чому;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест