Наростання економічної кризи

Додано: 25 листопада
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 125 разів
12 запитань
Запитання 1

Оберіть пункт, який характеризує стан економіки УРСР у 1970–1980-х роках:

варіанти відповідей

високі темпи розвитку промисловості й сільського господарства;

спад виробництва у промисловості, сповільнення темпів розвитку сільського господарства;

посилення централізації управління економікою, швидкі темпи оновлення основних виробничих фондів підприємств;

зростання виробничих показників легкої і харчової промисловості, постійне зростання добробуту населення.

Запитання 2

Поява в середині 1970-х рр.. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів

варіанти відповідей

політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.

утвердження принципів політичного плюралізму.

активізації дисидентського правозахисного руху.

становлення багатопартійності в суспільстві.

Запитання 3

Кого, «в зв'язку з переведенням на роботу» до Москви, змінив на посаді Першого сек­ретаря ЦК Комуністичної партії України В. Щербицький?

варіанти відповідей

Л. Кагановича;

М. Хрущова;

П. Шелеста;

Л. Брежнєва.

Запитання 4

У якому році В.Щербицький став Першим секретарем ЦК КПУ?

варіанти відповідей

1965р.

1972р.

1976р.

1982р.

Запитання 5

Екстенсивний розвиток економіки, який, на думку вчених, «…наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр.. в СРСР, в тому числі й в Україні, цілком вичерпав свої можливості» - це

варіанти відповідей

процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов'язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства.

спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина.

зростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва.

метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції.

Запитання 6

Яке явище радянської дійсності 1970 – 1980-х рр.. відображено на карикатурі?

варіанти відповідей

незадовільні умови праці співробітників закладів торгівля

дефіцит товарів широкого вжитку в торговельних мережах

низький рівень культури обслуговування у сфері торгівлі

падіння в суспільстві престижу торговельних професій

Запитання 7

Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х рр.. підтверджується поданими нижче даними?

    «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну…..частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, а в розвинутих країнах цей показник сягав 50-60%...»

варіанти відповідей

посилення економічної самостійності

деформованість структури економіки

зростання конкурентоспроможності продукції

зниження матеріало- та енергомісткості виробництва.

Запитання 8

Яке поняття доцільно використати для характеристики стану економіки УРСР в 1970-ті – напочатку 1980-х рр.?

варіанти відповідей

«відбудова»

«лібералізація»

«застій»

«перебудова»

Запитання 9

Вкажіть “керівну і спрямовуючу силу радянського суспільства, ядро його політичної системи” згідно з Конституцією УРСР 1978 року:

варіанти відповідей

КПУ;

КПУ і ЛКСМУ;

КПРС;

КПРС і ВЛКСМ

Запитання 10

На якій проблемі радянської дійсності 1970-х – 1980-х рр. акцентує увагу зображена карикатура?

Напис на карикатурі:

«Сьогодні в нашому тресті розшукуються: “пішла в хімчистку ”;

“пішов на об’єкт ”; “відійшов покурити ”; “пішла в другий відділ ”»

варіанти відповідей

посиленні репресій проти інакомислячих

розгулі організованої злочинності

зростанні безробіття

низькому рівні трудової дисципліни

Запитання 11

Яке явище радянської дійсності 1980-х рр.. відображає карикатура?

варіанти відповідей

житлову проблему

хронічний дефіцит

зростання безробіття

інфляційні процеси

Запитання 12

«…Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» - це рішення засвідчило

варіанти відповідей

згортання хрущовських реформ

реалізацію державного суверенітету республіки

скорочення масштабів сталінських репресій

поглиблення політики «перебудови»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест