Населення України. Рівень стандарту

Додано: 7 березня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
12 запитань
Запитання 1

За кількістю населення Україна посідає у Європі:

варіанти відповідей

1 місце

5 місце

3 місце

4 місце

Запитання 2

Останній перепис населення відбувся в Україні в:

варіанти відповідей

2001 р.

2012

2000

2015

Запитання 3

Максимальна чисельність населення в Україні була зафіксована у:

варіанти відповідей

2003

1993

2000

1990

Запитання 4

Оберіть правильне визначення поняття депопуляції населення:

варіанти відповідей

природне скорочення населення через перевищення показників смертності над народжуваністю

природний ареал розміщення населення на певній території

виїзд населення з села у місто

різке зростання кількості населення на певній території, країні через перевищення народжуваності над смертністю

Запитання 5

Оберіть правильне визначення поняття еміграція населення:

варіанти відповідей

виїзд населення за межі країни

в'їзд населення з інших країн

різниця між кількістю прибулих і вибулих з країни

переміщення населення з села у місто

Запитання 6

Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 до 30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст населення становив 120 осіб за рік?

варіанти відповідей

230

350

580

120

Запитання 7

Переселення міського населення до передмість, зростання і розвиток приміської зони великих міст називається:

варіанти відповідей

субурбанізація

несправжня урбанізація

урбанізація

рурбанізація

Запитання 8

Вкажіть основний напрямок демографічної політики України:

варіанти відповідей

сприяння зменшенню кількості населення

сприяння збільшенню кількості населення

сприяння зростанню населення міст

сприяння відтоку населення з села у місто

Запитання 9

Великі села в Україні переважають:

варіанти відповідей

на Поліссі

в лісостепу та степу

в горах

на північному заході України

Запитання 10

Оберіть три правильних твердження щодо населення України:

варіанти відповідей

переважає сільське населення

переважає міське населення

є дві головних форми розселення населення: міська та сільська

на заході України єдине місто мільйонер - Львів

природне скорочення населення у селах більше ніж у містах

"станіння нації" зумовлює прогресивний тип вікової структури населення

найбільше міст на півдні та в центрі України

Запитання 11

Реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста, що сприяє переїзду багатших мешканців до цих районів:

варіанти відповідей

джентрифікація

субурбанізація

рурбанізація

контрурбанізація

Запитання 12

Область з найменшою густотою населення:

варіанти відповідей

Чернігівська

Львівська

Одеська

Закарпатська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест