Наземно - повітряне та водне середовище існування організмів

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
14 запитань
Запитання 1

Види, які спеціалізовані до життя в холодних умовах

 

варіанти відповідей

гідрофіли

термофіли

кріофіли

анаероби

Запитання 2

Знайди характеристику термофілів

варіанти відповідей

організми , що не витримують високої температури навколишнього середовища

організми, що живуть у вологому середовищі

організми, що підтримують постійну температуру тіла

організми, що живуть в умовах постійно високих температур

Запитання 3

Який представник тварин належить до гігрофілів ( вологолюбних)

варіанти відповідей

мокриці

верблюд

саксаул

дощовий черв'як

Запитання 4

Що є основними лімітуючими чинниками наземно-повітряного середовища?

 

варіанти відповідей

температура й волога

живі організми

повітря й вітер

світло й мінеральні речовини

Запитання 5

З чим пов′язане явище "червоного снігу"

варіанти відповідей

з наявністю йонів заліза

 з атмосферними явищами

 з забрудненням середовища продуктами згоряння палива

 з наявністю водорості хламідомонада снігова

Запитання 6

Ціанобактерії гарячих джерел відносять до...

варіанти відповідей

термофілів

кріофілів

гігрофілів

ксерофілів

Запитання 7

Верблюдів, тушканчів відносять до..

варіанти відповідей

гігрофілів

ксерофілів

Запитання 8

Організми, що здатні існувати лише в кисневмісному середовищі називають....

варіанти відповідей

аеробіонтами

анаеробами

гідробіонтами

Запитання 9

Білий ведмідь пристосований до життя в холодних умовах.Це вид аеробіонтів...

варіанти відповідей

термофілів

кріофілів

гігрофілів

ксерофілів

Запитання 10

Сукупність організмів, які живуть на межі водного та повітряного середовищ це

варіанти відповідей

планктон

нектон

нейстон

бентос

Запитання 11

Сукупність організмів, які дрейфують у товщі води та не можуть активно протистояти течіям:

варіанти відповідей

нейстон

нектон

бентос

планктон

Запитання 12

Визначте характерну рису планктонних організмів

варіанти відповідей

відсутній важкий скелетний утвір

розвинуті органи прикріплення

мають сильні м'язи

незмочуваність тіла

Запитання 13

Здатність глибоководних організмів виробляти світло називається

варіанти відповідей

люмінесценція

теплоємність

нейстон

бентос

Запитання 14

Черепахи та пінгвіни належать до екологічної групи...

варіанти відповідей

нектон

бентос

нейстон

планктон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест