ЗНО. Систематика. Віруси. Пріони.

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
30 запитань
Запитання 1

Сучасна систематика Не включає домен:

варіанти відповідей

1. Археї.

2. Прокаріоти.

3. Бактерії.

4. Еукаріоти.

Запитання 2

Вчені розрізняють кілька форм біорізноманіття. Яка із цих форм лежить в основі еволюції органічного світу:

варіанти відповідей

1. Генетичне різноманіття.

2. Видове різноманіття.

3. Екосистемне різноманіття.

4. Всі перераховані тут форми різноманіття.

Запитання 3

Який внутрішній та зовнішній чинник відповідно впливає на формування біорізноманіття:

варіанти відповідей

1. Геологічні процеси та клімат.

2. Рекомбінація генів та горизонтальний перенос генів.

3. Горизонтальний перенос генів та клімат.

4. Геологічні процеси та рекомбінації генів.

Запитання 4

Основоположником систематики вважають вченого:

варіанти відповідей

1. Ж.-Б.Ламарка.

2. К. Ліннея.

3. Ч. Дарвіна.

4. О.О. Ковалевського.

Запитання 5

Розділ біосистематики, який вивчає принципи, правила та методи класифікації, називається:

варіанти відповідей

1. Екологія.

2. Таксономія.

3. Етологія.

4. Номенклатура.

Запитання 6

Сучасна систематика користується різними методами. Найдавнішим серед них є:

варіанти відповідей

1. Порівняльно-морфологічний.

2. Хімічний.

3. Метод молекулярної біології.

4. Метод вивчення каріотипів.

Запитання 7

Підходи до номенклатури видів були запропоновані К. Ліннеєм і передбачали:

варіанти відповідей

1. Надання кожному видові організмів назви, яка б вказувала на особливості його зовнішньої будови.

2. Надання кожному видові організмів назви, яка б вказувала на особливості його внутрішньої будови.

3. Надання кожному видові організмів назви, яка б складалася із двох слів, де перше слово означає назву роду, а друге - виду.

4. Надання кожному видові латинської назви, яку запропонував К. Лінней.

Запитання 8

У систематиці живої природи існує кілька принципів, один із яких передбачає, що систематичні категорії нижчого порядку об'єднуються в систематичні категорії вищого порядку. Цей принцип називається:

варіанти відповідей

1. Принцип філогенетичності.

2. Принцип ієрархічності.

3. Принцип номенклатурної упорядкованості.

4. Принцип відповідності.

Запитання 9

В якому із цих переліків вказано правильна послідовність таксономічних одиниць, починаючи від найвищої:

варіанти відповідей

1. Вид, рід, родина, ряд.

2. Тип, вид, клас, домен.

3. Відділ, порядок, клас, вид.

4. Домен, царство, тип, клас.

Запитання 10

Першу систему органічного світу створив К. Лінней. За основу при систематиці рослин він взяв таку ознаку, як кількість тичинок у квітці. Таку систему можна вважати:

варіанти відповідей

1. Природною.

2. Штучною.

3. Філогенетичною.

4. Ієрархічною.

Запитання 11

У природі існують види-двійники. Вони дуже подібні за зовнішніми ознаками, але різняться за способом життя, процесами схрещування і т.д. Який із критеріїв виду не дає можливості їх розрізнити:

варіанти відповідей

1. Екологічний.

2. Генетичний.

3. Біохімічний.

4. Морфологічний.

Запитання 12

Суть біологічної концепції виду передбачає, що окремі, навіть генетично близькі види:

варіанти відповідей

1. Завжди відрізняються за зовнішніми ознаками.

2. Не схрещуються між собою.

3. Відрізняються способом живлення.

4. Відрізняються за типом розвитку організму.

Запитання 13

Види можуть поділятися на підвиди. В якому, із описаних тут випадків, вид буде мати багато підвидів:

варіанти відповідей

1. Він є ендемічним.

2. Він є реліктовим.

3. Він живе на великій території і має широкий ареал поширення.

4. Він живе на обмеженій території, має незначний за площею та однорідний за умовами ареал.

Запитання 14

Ч .Дарвін доводив, що галапагоські в'юрки походять від спільного материкового виду, але виникли в результаті пристосування до певних умов проживання. Про який критерій виду тут йдеться:

варіанти відповідей

1. Біохімічний.

2. Генетичний.

3. Репродуктивний.

4. Екологічний.

Запитання 15

Якщо при аналізі родинних зв'язків виду із іншими видами, виявляють їх екологічні, фізіологічні та морфологічні подібності, хоч є генетичний бар'єр, то можна припустити, що особини цих організмів:

варіанти відповідей

1. Належать до одного виду.

2. Є монофілетичною групою.

3. Є поліфілетичною групою.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 16

Віруси містять спадковий матеріал у вигляді ... або ... . Він захищений ..., який утворений із молекул ... . Інформація про ці речовини міститься у ... . Встановіть групу, в якій пропущені в тексті слова розташовані у відповідній послідовності:

варіанти відповідей

1. РНК, ДНК, геномом, білка, капсидом.

2. ДНК, РНК, капсидом, білка, геномі.

3. Білками, РНК, ДНК, вуглеводами, геномом.

4. Вуглеводами, ліпідами, ДНК, РНК, капсидом.

Запитання 17

Розгляньте малюнок та встановіть, що зображено на малюнку, та що позначено цифрами 1 і 2 відповідно:

варіанти відповідей

1. Вірус грипу, молекула ДНК та капсид.

2. Вірус папіломи, молекула РНК та білковий капсид.

3. Вірус тютюнової мозаїки, молекула РНК та капсид.

4. Вірус імунодефіциту людини, молекула ДНК та капсид.

Запитання 18

Серед вірусів зустрічаються такі, що містять не молекулу ДНК, а молекулу РНК у своєму складі. Але мРНК, яка є основою для синтезу білка, може утворюватися тільки на ДНК. Який фермент входить до складу цього вірусу, щоб забезпечити утворення ДНК на РНК вірусу:

варіанти відповідей

1. РНК-полімераза.

2. Зворотна транскриптаза.

3. ДНК-залежна РНК-полімераза.

4. ДНК-залежна ДНК-полімераза.

Запитання 19

Серед вірусів зустрічаються прості та складні віруси. Яка різниця в їх будові:

варіанти відповідей

1. Складні віруси містять тільки ДНК, а прості - тільки РНК.

2. Складні віруси побудовані із складних білків, а прості - із простих.

3. Складна віруси можуть проникати в організм людини, а прості вражають тільки рослини.

4. Прості віруси покриті капсидом, а складні мають поверх нього ще додаткові фрагменти мембран.

Запитання 20

Серед вірусів є такі, що можуть тривалий час перебувати в клітині, не викликаючи видимих ознак захворювання. Такий період у розвитку захворювання називається латентним і він може тривати кілька місяців при зараженні вірусом:

варіанти відповідей

1. Грипу.

2. Віспи.

3. ВІЛ.

4. Паротиту (запалення привушних слинних залоз).

Запитання 21

Яким способом бактеоріофаги найчастіше проникають у клітини бактерій:

варіанти відповідей

1. Шляхом ендоцитозу.

2. Шляхом проникнення в клітину вірусу із капсидом.

3. Шляхом впорскування нуклеїнової кислоти.

4. Нема правильної відповіді.

Запитання 22

Існує кілька гіпотез походження вірусів. Жодна із них не є однозначно доведеною і відповідно єдино правильною. Однією із таких гіпотез є гіпотеза "скажених генів". ЇЇ суть полягає в тому, що:

варіанти відповідей

1. Віруси виникли шляхом спрощення будови клітин паразитичних бактерій.

2. Віруси виникли внаслідок того, що частина генів покинула клітину.

3. Віруси виникли незалежно від клітин і тільки використовували їх ресурси для розмноження.

4. Віруси виникли задовго до появи клітинних організмів як окремі молекули нуклеїнових кислот.

Запитання 23

Віруси відіграють важливу роль у процесі еволюції. Який саме процес, що сприяє виникненню спадкової мінливості в організмів, вони здійснюють в клітині:

варіанти відповідей

1. Горизонтальний перенос генів.

2. Викликають пригнічення синтезу власних білків клітини.

3. Активізують процес розмноження клітини-господаря.

4. Руйнують ядерну мембрану клітини-господаря.

Запитання 24

Який слід у еволюції людини залишили віруси:

варіанти відповідей

1. Жодного, вони не впливали на цей процес.

2. Віруси впливають тільки на еволюцію одноклітинних організмів, найчастіше бактерій.

3. Частина геному людини, яка впливає на функціонування плаценти та формування нейронних мереж, має вірусне походження.

4. Віруси викликають захворювання, які можуть мати летальна наслідки.

Запитання 25

Віруси поширюються різними шляхами. Який із способі поширення притаманний збуднику сказу:

варіанти відповідей

1. Повітряно-крапельний.

2. Фекально-оральний.

3. Трансмісивний.

4. Через покриви тіла.

Запитання 26

Яку із властивостей вірусів використовують в геній інженерії для перенесення частини спадкового матеріалу в клітину,спадковість якої хочуть змінити:

варіанти відповідей

1. Трансляція.

2. Трансдукція.

3. Реплікація.

4. Репарація.

Запитання 27

Віруси називають внутрішньоклітинними паразитами, бо вони:

варіанти відповідей

1. Живляться поживними речовинами клітини.

2. Використовують будівельний матеріал клітини для утворення нових вірусних часток.

3. Ростуть за рахунок поживних речовин клітини-господаря.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 28

Одним із методів профілактики вірусних інфекцій є вакцинація. Що вводять в організм людини при цій процедурі:

варіанти відповідей

1. Готові антитіла до даного виду вірусів, які отримані із крові людини.

2. Готові антитіла до даного виду вірусів, які отримані із крові тварин.

3. Інші віруси, які є антагоністами вірусу, що викликає дане захворювання.

4. Ослаблені або вбиті вірусні частки, фрагменти вірусів у дозах, які не викликають зазвичай розвитку захворювання.

Запитання 29

Чим віроїди відрізняються від вірусів:

варіанти відповідей

1. Містять молекулу ДНК.

2. Містять молекулу РНК.

3. Не містять білкового капсиду.

4. Містять модифікований білок у своєму капсиді.

Запитання 30

Пріон - це білок. Чим він відрізняється від звичайного білка організму:

варіанти відповідей

1. Амінокислотним складом.

2. Конформацією.

3. Розмірами.

4. Місцем синтезу в клітині.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест