24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Неклітинні форми життя ІІ варіант

Додано: 29 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
25 запитань
Запитання 1

Віруси :

варіанти відповідей

мають клітинну будову;

немають клітинну будову;

 мають клітинну будову, але дуже малих розмірів.

не мають клітинної будови, але мають ядро;

Запитання 2

Кожен тип віруса здатен:

варіанти відповідей

 розпізнавати і інфікувати будь яку клітину;

розпізнавати і інфікувати лише якусь одну клітину;

розпізнавати і інфікувати лише певні типи клітин.

Запитання 3

Віруси є збудниками таких хвороб:

варіанти відповідей

грипу

ботулізму

ангіни

герпесу

Запитання 4

Віроїди:

варіанти відповідей

 мають білкову оболонку;

це інфекційна молекула ДНК;


не мають білкової оболонки

це інфекційна молекула РНК.

Запитання 5

Розмноження віроїдів відбувається:

варіанти відповідей

аутокаталітично;

за участю клітини хазяїна;

поза клітиною хазяїна;

Запитання 6

Білок пріона існує у вигляді таких ізомерів:

варіанти відповідей


нормальний;

аномальний

нормальний пріонний

аномальний пріонний

Запитання 7

Пріони, збудники таких захворювань:

варіанти відповідей

СНІД

Крейтцфельда - Якоба

віспа

сказ

Запитання 8

Гіпотези походження вірусів:

варіанти відповідей

регресивна

космічна

дивергенції

Запитання 9

Віруси виникли із складних комплексів білків та нуклеїнових кислот- це гіпотеза:

варіанти відповідей

регресивна;

еволюційна

коеволюція

Запитання 10

Складні віруси відрізняються від простих тим, що

варіанти відповідей

Містять дволанцюгову молекулу ДНК

Мають додаткову оболонку, до складу якої входять ліпіди та вуглеводи

Їхня нуклеїнових кислота оточена білком

Мають оболонку, побудовану тільки з білків

Запитання 11

Віруси НЕ викликають захворювання на:варіанти відповідей

гепатит

віспа

Куру

оперізуючий лишай

Запитання 12

Білкові інфекційні агенти, що не містять нуклеїнових кислоти, називаються

варіанти відповідей

Віріони

Пріони

Віроїди


Бактерії

Запитання 13

При розмноженні вірусів відбувається ряд подій. В якій із цих груп ці події розташовані в правильній послідовності:

варіанти відповідей

Прикріплення вірусної частки до клітинної мембрани, збирання вірусних часток та їх виведення із клітини, проникнення вірусної нуклеїнової кислоти в клітину, реплікація вірусної нуклеїнової кислоти та синтез білків вірусного капсида.

Прикріплення вірусної частки до клітинної мембрани, реплікація вірусної нуклеїнової кислоти та синтез білків вірусного капсида, проникнення вірусної нуклеїнової кислоти в клітину, збирання вірусних часток та їх виведення із клітини.

Прикріплення вірусної частки до клітинної мембрани, проникнення вірусної нуклеїнової кислоти в клітину, реплікація вірусної нуклеїнової кислоти та синтез білків вірусного капсида, збирання вірусних часток та їх виведення із клітини.

 Прикріплення вірусної частки до клітинної мембрани, реплікація вірусної нуклеїнової кислоти та синтез білків вірусного капсида, проникнення вірусної нуклеїнової кислоти в клітину, збирання вірусних часток та їх виведення із клітини.

Запитання 14

Укажіть властивість, за якою віруси відносять до живого:

варіанти відповідей

відсутність власних систем, здатних синтезувати білки;

наявність власного спадкового матеріалу;

можливість кристалізації;

 наявність одномембранних органел.

Запитання 15

Укажіть сполуку, яка може входити до складу оболонки складних вірусів:

варіанти відповідей

 ДНК;

РНК;

ліпід;

целюлоза.

Запитання 16

Життєвий цикл вірусів складається з кількості фаз:

варіанти відповідей

6

4

3

5

Запитання 17

Віруси розмножуються за допомогою:

варіанти відповідей

партеногенезу;

статевим шляхом;

самозбирання;

брунькування.

Запитання 18

У разі потрапляння вірусу в клітину, в ній синтезуються:

варіанти відповідей

антитіла;


гормони;

інтерферони;

 віруси.

Запитання 19

Віруси розмножуються у:

варіанти відповідей

клітинах тварин;

 міжклітинній речовині;

клітинах рослин;

зовнішньому середовищі. 

Запитання 20

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

черевний тиф

СНІД;

кір

COVID

Запитання 21

З якого етапу починається життєвий цикл вірусу

варіанти відповідей

реплікація вірусів

прикріплення до клітини

проникнення вірусу в клітину

 вихід із клітини

Запитання 22

Склад вірусів за хімічною природою:

варіанти відповідей

 білок;

ДНК і РНК

нуклеїнова кислота;

білок і ДНК чи РНК

Запитання 23

Віруси:

варіанти відповідей

облігатні паразити;

мають дуже складну будову;

спричиняють захворювання;


не мають високої специфічному до свого хазяїна.

Запитання 24

Поза клітиною віруси:

варіанти відповідей

в активному стані;

мають генетичний код для проникнення в клітину;

в інертному стані;

 має назву віроїд.

Запитання 25

Молекули РНК віроїдів:

варіанти відповідей

одноланцюгова;

не кодують власні білки

дволанцюгова;

кодують власні білки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест