19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Віруси, віроїди, пріони

Додано: 30 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Копія з тесту: Віруси, віроїди, пріони
27 запитань
Запитання 1

Вірусна хвороба

варіанти відповідей

 гепатит

 туберкульоз

ангіна

грижа

Запитання 2

Основоположник науки про віруси

варіанти відповідей

Грушевський

 Вавилов

Івановський


Зеленський

Запитання 3

Зараження вірусом великої кількості людей на невеликіій території

варіанти відповідей

 епідемія

івандемія

пандемія

навала

Запитання 4

Зараження вірусом великої кількості людей по всьому світу

варіанти відповідей

 епідемія

 індемія

 пандемія

навала

Запитання 5

Після вакцинації в крові виробляються

варіанти відповідей

антибіотики

антитіла

допінг

ферменти

Запитання 6

Укажіть властивість, за якою віруси відносять до живого:

варіанти відповідей

відсутність власних систем, здатних синтезувати білки;

наявність власного спадкового матеріалу;

можливість кристалізації;

 наявність одномембранних органел.

Запитання 7

До складу вірусних часток входить:

варіанти відповідей

тільки ДНК;

тільки РНК;

або ДНК, або РНК;

одночасно і ДНК, і РНК.

Запитання 8

Укажіть, за яких умов віруси виявляють властивості живого:

варіанти відповідей

при нагріванні;

при проникненні в клітину хазяїна;

при охолодженні;

при потраплянні у воду.

Запитання 9

Укажіть, чим відрізняються складні віруси від простих вірусів:

варіанти відповідей

вони вкриті більш складною мембраною;

вони можуть розмножуватися поза клітиною хазяїна;

 вони мають у своєму складі вірусну нуклеїнову кислоту;

до їхнього складу не входять білки.

Запитання 10

Укажіть сполуки, які входять до складу простих вірусів:

варіанти відповідей

білок і нуклеїнова кислота;

лише нуклеїнова кислота;

білок, нуклеїнова кислота, ліпіди;


білок, нуклеїнова кислота і вуглеводи.

Запитання 11

Укажіть сполуку, яка може входити до складу оболонки складних вірусів:

варіанти відповідей

 ДНК;

РНК;

ліпід;

целюлоза.

Запитання 12


Бактеріофаги розмножуються в клітинах:

варіанти відповідей

бактерій;

тварин;

грибів;

людини.

Запитання 13

Віруси розмножуються за допомогою:

варіанти відповідей

партеногенезу;

статевим шляхом;

самозбирання;

брунькування.

Запитання 14

Віруси розмножуються у:

варіанти відповідей

клітинах тварин;

 міжклітинній речовині;

клітинах рослин;

зовнішньому середовищі. 

Запитання 15

Хімічні речовини, що НЕ входять до складу вірусу, - це: 

варіанти відповідей

  білки;

 АТФ;  

 ДНК;  

ліпіди.

Запитання 16

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

черевний тиф

СНІД;

кір

COVID

Запитання 17

Вкажіть, які компоненти мають пріони:

варіанти відповідей

 цитоплазму;  

 нуклеїнову кислоту;

зовнішню мембрану;

білок;  

Запитання 18

З якого етапу починається життєвий цикл вірусу

варіанти відповідей

реплікація вірусів

прикріплення до клітини

проникнення вірусу в клітину

 вихід із клітини

Запитання 19

Віроїди спричиняють захворювання у

варіанти відповідей

 тварин

тварин і рослин

рослин

вірусів

Запитання 20

Склад вірусів за хімічною природою:

варіанти відповідей

 білок;

ДНК і РНК

нуклеїнова кислота;

білок і ДНК чи РНК

Запитання 21

Віруси:

варіанти відповідей

облігатні паразити;

мають дуже складну будову;

спричиняють захворювання;


не мають високої специфічному до свого хазяїна.

Запитання 22

Кожен тип віруса здатен:

варіанти відповідей

розпізнавати і інфікувати будь яку клітину;

розпізнавати і інфікувати лише певні типи клітин.

розпізнавати і інфікувати лише якусь одну клітину;

розпізнавати і інфікувати одночасно декілька різних клітин;

Запитання 23

Поза клітиною віруси:

варіанти відповідей

в активному стані;

можуть виявляти ознаки життя;

в інертному стані;

 має назву віроїд.

Запитання 24

Віроїди:

варіанти відповідей

мають білкову оболонку;

 це інфекційна молекула ДНК;

 не мають білкової оболонки;

це інфекційна молекула РНК.

Запитання 25

Пріони-це:

варіанти відповідей

 білки;

низькомолекулярні білки;

 високомолекулярні білки;

 вуглеводи.

Запитання 26

Пріони, збудники таких захворювань:

варіанти відповідей

 куру;

герпес;

тютюнова мозаїка;

скрепі в овець.

Запитання 27

Пріони:

варіанти відповідей

містять ДНК;

 не містять нуклеїнових кислот.

 містять РНК;

 містять і РНК і ДНК;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест