18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Неметали

Додано: 26 січня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
11 запитань
Запитання 1

У періодичній системі неметалічні елементи розміщені

варіанти відповідей

В лівій нижній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату

В правій верхній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату

В 4-7 періодах

Парні ряди великих періодів і головні підгрупи I-III груп

Запитання 2

Який колір має лакмус в водному розчині аміаку

варіанти відповідей

червоний

синій

малиновий

жовтий

Запитання 3

У хімічних реакціях неметали проявляють

варіанти відповідей

відновні властивості

окисні властивості

відновні та окисні властивості

не змінюють ступінь окиснення

Запитання 4

Алотропія- це явище існування хімічного елемента у вигляді...

варіанти відповідей

двох складних речовин

двох простих речовин

двох або кількох простих речовин, різних за влостивостями й будовою

двох або кількох простих речовин , різних за властивостями й однаковою будовою

Запитання 5

Воскоподібною речовиною, з характерним часниковим запахом, що не розчиняється у воді, але добре розчиняється в бензині є...

варіанти відповідей

пластична сірка

білий фосфор

червоний фосфор

ромбічна сірка

Запитання 6

Вкажіть тип кристалічної гратки в алмазу

варіанти відповідей

металічна

молекулярна

атомна

йонна

Запитання 7

Яка речовина являється адсорбентом

варіанти відповідей

сірка

вугілля

кисень

фосфор

Запитання 8

Вкажіть речовину, яку застосовують для виготовлення косметичних засобів і мазі, для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських угідь, у виробництві гуми

варіанти відповідей

озон

сірка

фосфор

вуглець

Запитання 9

Закінчіть рівняння реакції, схема якої

С + НNO3(конц.)→СО2 + NO2 + H2O

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 10

Оксиди неметалічних елементів вступають у хімічну взаємодію з...

варіанти відповідей

водою, кислотними оксидами, кислотами

водою, основними оксидамиґ. лугами

кислотними оксидами, солями, лугами

основними оксидами, кислотними оксидами, водою

Запитання 11

Мідь масою 128г прореагувала із концентрованою нітратною кислотою масою 378г. Вкажіть об'єм газу, що виділиться при цьому.

варіанти відповідей

22,4 л

67,2 л

44,8 л

33,6 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест