Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Неметалічні елементи. Алотропія.Адсорбція.

Додано: 26 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 646 разів
33 запитання
Запитання 1

Число енергетичних рівнів можна визначити за

варіанти відповідей

номером ряду

номером групи

номером періоду

порядковим номером

Запитання 2

Конфігурацію зовнішнього електронного рівня 3s22 має атом елемента номер ...

варіанти відповідей

5

6

12

14

Запитання 3

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атомів елементів головних підгруп можна визначити за ...

варіанти відповідей

номером ряду

номером групи

номером періоду

порядковим номером

Запитання 4

Виберіть речовини з атомними кристалічними гратками

варіанти відповідей

B, C, N

C, Si, B

N, As, P

As, Se, Br

Запитання 5

Як змінюються неметалічні властивості елементів у періодах зліва направо:

варіанти відповідей

зменшуються

збільшуються

не змінюються

немає жодної правильної відповіді

Запитання 6

Установіть послідовне посилення неметалічних властивостей елементів:

варіанти відповідей

S, Р, Si, О, F

F, О, Si, Р, S

F, О, S, Р, Si

Si, Р, S, О, F

Запитання 7

Група, в якій знаходиться елемент Фосфор...

варіанти відповідей

ІІІА

VA

IIIB

VB

Запитання 8

До яких елементів належить Флуор?

варіанти відповідей

s - елемент

p - елемент

d - елемент

f - елемент

Запитання 9

Перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу - це..

варіанти відповідей

алотропія

адсорбція

ізомерія

сублімація

Запитання 10

Вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхневим шаром твердого тіла - це..

варіанти відповідей

алотропія

адсорбція

ізомерія

сублімація

Запитання 11

Неметалічні елементи розміщуються в періодичній системі

варіанти відповідей

у перших трьох періодах.

у лівій верхній частині від діагоналі Флуор-Францій

у лівій верхній частині від діагоналі Бор-Астат.

у правій верхній частині від діагоналі Бор-Астат

у правій нижній частині від діагоналі Флуор-Францій

Запитання 12

Речовина, кількість якої найбільша в повітрі

варіанти відповідей

О2

O3

N2

H2

Запитання 13

Неметалічні елементи:

варіанти відповідей

N, H, Mg, C

C, S, Cu, Aс

C, O, Nе, H

O, F, Fe, C

Запитання 14

В періодичній системі хімічних елементів неметали розміщені


 

  

  

  

варіанти відповідей

тільки в головних підгрупах

тільки в побічних підгрупах

в побічних і головних підгрупах

по діагоналі

Запитання 15

Як змінюються неметалічні властивості елементів у групах згори донизу:

варіанти відповідей

зменшуються

збільшуються

не змінюються

немає жодної правильної відповіді

Запитання 16

Виберіть прості речовини, які здатні до алотропії:

 

варіанти відповідей

F2

Р

 С

Cl2

О2

S

Запитання 17

Здатність атома хімічного елемента утворювати декілька простих речовин - це ...

варіанти відповідей

сублімація

адсорбція

ізомерія

алотропія

Запитання 18

До галогенів відносять:

варіанти відповідей

Бор

Бром

Хлор

Хром

Запитання 19

Серед речовин утворених неметалічними елементами виберіть ту, яка за звичайних умов перебуває в твердому стані

варіанти відповідей

I2

F2

Cl2

Br2

Запитання 20

В якого із перелічених елементів алотропія зумовлена різним розташуванням атомів у кристалічній гратці?

варіанти відповідей

O

S

C

P

Запитання 21

Яка алотропна модифікація Карбону є прозорою, безбарвною, не проводить електронного струму, дуже добре заломлює світло

варіанти відповідей

Сажа

Графіт

Алмаз

Фулерен

Запитання 22

Елементи неметали утворюють з металічними елементами

варіанти відповідей

Сполуки з ковалентним полярним зв'язком

Сполуки з йонним зв'язком

Сполуки з водневим зв'язком

Сполуки з ковалентним неполярним зв'язком

Запитання 23

Укажіть причину, завдяки якій алмаз має високу твердість

варіанти відповідей

складається з атомів Карбону

має атомну кристалічну гратку

має молекулярну кристалічну гратку

має домішки у складі

Запитання 24

Яка алотропна модифікація Оксигену утворюється в повітрі під час блискавок? 

варіанти відповідей

Азот

Озон

Кисень

Вуглекислий газ

Запитання 25

Серед перелічених варіантів виберіть елемент, який належить до неметалів

варіанти відповідей

Au

Ag

Al

Ar

Запитання 26

Укажіть, який неметалічний елемент є найпоширенішим на Землі:

варіанти відповідей

O

H

N

P

Запитання 27

Укажіть, який неметалічний елемент є найпоширенішим у Всесвіті:

варіанти відповідей

He

O

H

Запитання 28

Який рядок складається тільки з неметалічних елементів:

варіанти відповідей

C, N, As, І

O, F, Fe, Cu

Mg, Ca, N, H

C, S, Cu, Au 

Запитання 29

В хімічних реакціях неметали переважно...

варіанти відповідей

віддають електрони, і є відновниками

забирають електрони, і є окисниками

віддають електрони, і є окисниками

забирають електрони,і є відновниками

Запитання 30

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

прості речовини утворені лише атомами металічних елементів

прості речовини утворені атомами лише неметалічних елементів

прості речовини утворені атомами лише одного хімічного елемента

прості речовини утворені одним атомом

Запитання 31

Позначте алотропні модифікації Карбону

варіанти відповідей

озон

графіт

кисень

алмаз

азот

Запитання 32

Серед перелічених варіантів виберіть просту речовину, яка за звичайних умов є рідкою

варіанти відповідей

F2

H2

Cl2

Br2

Запитання 33

Оберіть речовини з якими будуть реагувати неметали:

варіанти відповідей

Кисень

Водень

Метали

Неметали

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест