Ненаголошені голосні

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 173 рази
12 запитань
Запитання 1

Літеру Е треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пригв..нтити, чер..да, шел..стіти


ос..литися, к..шеня, л..дацюга

д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати

Запитання 2

Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

тр..мтіти, ос..литися, ненав..діти, куч..рявий

мар..во, прич..пити, ш..птати, гороб..ня

зач..пити, розпоч..нати, п..кти, ч..брець

Запитання 3

Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

Запитання 4

Літеру Е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

р..тельно, горл..чко, мар..во

зуп..нися, кл..котіли, стеж..чка

п..ріг, справ..дливий, ст..блина

Запитання 5

Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

стеж..чка, в..рховий, тр..мтіти

зл..тіти, кр..вавий, з..мляний

ос..редок, кр..латий, пл..кати 

Запитання 6

Букву Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ск..листий, бр..ніти, кач..чка

Б в..рховний, кор..дор, р..берце

В


варіанти відповідей

вибор..ць, зб..рігається, ц..тата

кл..котіти, прич..пити, р..шітце

кош..чок, р..місник, розробл..ний

Запитання 7

Літеру Е потрібно писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

кр..мезний, л..цедій, сут..ніти

кр..шталик, в..селка, ож..ледь

об..ремок, віт..рець, зач..кати

Запитання 8

Літеру Е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

увеч..рі, увічл..во, упередж..ний

оч..видячки, змал..чку, ч..мдуж

б..нтежний, к..рівний, кл..котить

Запитання 9

1.    Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще

плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще

Запитання 10

Літеру О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ч..рнетка, щ..тина, ч..тири

ч..рнило, веч..рові, пш..но

щ..ка, менш..сті, пш..ниця

Запитання 11

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

левада, кишеня, мережево

серпанок, побачиння, палиця

морозиво, марево, метушня

криниця, мерихтіння, шелест

Запитання 12

1.    Чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, ОКРІМ

варіанти відповідей

чорний - ч..рнець

шість - ш..сти

бджола - бдж..ляр

жених - ж..натий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест