Неповнолітні як субєкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин.

Додано: 4 квітня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
30 запитань
Запитання 1

Який вид кримінальної відповідальності не може застосовуватися до неповнолітніх?

варіанти відповідей

громадські роботи

арешт

позбавлення волі на певний строк

довічне позбавлення волі

Запитання 2

З якого віку настає кримінальна відповідальність?

варіанти відповідей

12 років   

16 років, а за окремі види злочинів (умисне вбивство, посягання на життя державного діяча, працівника правоохоронного органу, судді, умисне тяжке тілесне пошкодження, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, згвалтування, розбій, грабіж тощо) - з 14 років

 14 років

16 років, а за окремі види злочинів - 11 років.

Запитання 3

Визначте, які з вказаних правопорушень є адміністративними?

варіанти відповідей

Олег не виконував покладені на нього трудовим договором обов'язки

Максим ловив рибу в забороненому місці

Володимир не захотів виконувати вказівки замовника і не став добудовувати будинок за його проектом

дирктор міського Будинку культури порушив санітарно-епідеміологічні правила і дозволив проведення дискотеки під час епідемії грипу

Запитання 4

Який із заходів адміністративного стягнення не застосовується до неповнолітніх?

варіанти відповідей

зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілим

попередження

штраф

догана

Запитання 5

З якого віку особо притягуються до адміністративної відповідальності?

варіанти відповідей

14 р.

15 р.

16 р.

18 р.

Запитання 6

У якому із наведених випадків мало місце адміністративне правопорушення? (3 вірних відповіді)

варіанти відповідей

Перехід вулиці у невстановленому місці

На автобусній зупинці компанія голосно розмовляла та розпивала слабоалкогольні напо

Глядач у залі відмовився аплодувати виконавцеві музичного твору

Розпалювання багаття в лісі у вогненебезпечний період

 Нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Запитання 7

Чим злочин відрізняється від проступку?

варіанти відповідей

ступенем суспільної небезпеки

  мірою громадського осуду

  кількістю учасників

Запитання 8

Дозвіл на працевлаштування особ віком до 16 років надає...

варіанти відповідей

один з батьків

суд

власник або уповноважений ним орган

орган опіки і піклування

Запитання 9

Не може бути притягнута до відповідальності особа

варіанти відповідей

до 18 років

до 16 років

недієздатна

до 21 року

Запитання 10

Визначте, у якому випадку скоєно злочин.

варіанти відповідей

школяр не сплатив за проїзд в автобусі

хлопець украв у магазині цифровий фотоапарат

дівчина взяла в однокласниці велосипед і своєчасно його не повернула

випускник школи влаштувався на роботу, але невдовзі без поважної причини вранці запізнився

Запитання 11

Здатність особи власними діями створювати, припиняти і змінювати цивільні права й обов`язки називається

варіанти відповідей

цивільна правоздатність

цивільна правосуб`єктність

цивільна дієздатність

цивільна деліктоздатність

Запитання 12

Укажіть, в якому із зазначених прикладів шлюб укладено з порушенням вимог закону:

варіанти відповідей

шлюб зареєстровано між жінкою 18 років і чоловіком 50 років;

шлюб зареєстровано без урочистої церемонії;

шлюб за рішенням суду зареєстровано між дівчиною 17 років і чоловіком 32 років;

шлюб зареєстровано між двоюрідними братом і сестрою

Запитання 13

Шлюб припиняється внаслідок:

варіанти відповідей

 смерті одного з подружжя

його розірвання

  оголошення померлим одного з членів подружжя

 усі перелічені вище варіанти

Запитання 14

Визначте, до якої галузі законодавства належать поняття: зарплата; робочий час, трудова дисципліна, охорона праці?

варіанти відповідей

конституційне право;

кримінальне право;

трудове право;

адміністративне право.

Запитання 15

Після подання заяви, шлюб реєструється за загальним правилом через :

варіанти відповідей

безпосередньо після звернення із заявою до державного органу реєстрації актів цивільного стану

через 2 тижні

через 1 місяць

через 3 місяці

Запитання 16

Визначте шлюбний вік в Україні :

варіанти відповідей

16 років – жінки, 18 років – чоловіки

17 років – жінки, 18 років – чоловіки

18 років і жінки, і чоловіки

17 років і чоловіки, і жінки

Запитання 17

Здатність особи мати права і обов'язки, яка виникає в момент народження фізичної особи.

варіанти відповідей

правоздатність

деліктоздатність

правосуб'єктність

правонаступність

Запитання 18

Право на шлюб особі, яка не досягла шлюбного віку, може бути надане :

варіанти відповідей

батьками нареченої

батьками нареченого

судом

державним органом реєстрації актів цивільного стану

Запитання 19

Оберіть варіант, де вказано документи, що за загальним правилом подаються особою під час працеваштування

1. Паспорт

2. Характеристика

3. Лист-рекомендація з попереднього місця роботи

4. Трудова книжка

5. Медична довідка

варіанти відповідей

1,2,3

1,3,4

1,4,5

1,2,5

Запитання 20

Засіб державного примусу, що застосовується судом із винесенням вироку щодо особи, яка вчинила злочин.

варіанти відповідей

кримінальне покарання

адміністративне стягнення

кримінальна відповідальність

адміністративний арешт

Запитання 21

Проступок -

варіанти відповідей

злочин

адміністративне правопорушення

шкідливість

протиправність

Запитання 22

Ознаками адміністративного правопорушення є:

варіанти відповідей

протиправність

суспільна небезпека

винність

умисел

необережність

шкідливість

Запитання 23

Формами вини є:

варіанти відповідей

 умисел та необережність

умисел та недбалість

прямий та непрямий умисел

недбалість та самовпевненість

Запитання 24

Яке поняття характеризується як "вид юридичної юридичної відповідальності, що полягає в обмеженні прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду"?

варіанти відповідей

кримінальна відповідальність

адміністративна відповідальність

цивільно-правова відповідальність

дисциплінарна відповідальність

Запитання 25

Яка ознака злочину пов'язана з наявністю в діях особи умислу або необережності?

варіанти відповідей

суспільна небезпечність

винність

протиправність

караність

Запитання 26

В якому з перелічених документів міститься опис складу злочинів та покарань, що призначаються за них?

варіанти відповідей

Конституція України  

 Кодекс законів про працю України

Кримінальний кодекс України

  Адміністративний кодекс України

Запитання 27

Штраф, позбавлення права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю, виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі - це...

варіанти відповідей

види адміністративних покарань 

види кримінальних покарань

  види цивільної відповідальності

 види трудової відповідальності

Запитання 28

Що зайве у переліку елементів складу злочину?

варіанти відповідей

суспільні відносини, на які посягає злочинне діяння, завдаючи їм  певної шкоди

 зовнішній прояв злочинного діяння (діяння, наслідки, час, місце, спосіб, знаряддя тощо)

  наявність співучасників злочину

  

внутрішня сторона злочинного діяння, психічний стан особи під час вчинення злочину

Запитання 29

Попередження, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт - це ....

варіанти відповідей

 види адміністративної відповідальності 

  види кримінальної відповідальності

 види цивільно-правової відповідальності

 

 види матеріальної відповідальності

Запитання 30

Зобов'язання публічно вибачитися або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого, застереження, догана або сувора догана, передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх заміняють, чи під нагляд колективу - це...

варіанти відповідей

заходи впливу до неповнолітніх які скоїли кримінальний злочин

 

заходи впливу до неповнолітніх які скоїли адміністративне правопорушення

заходи впливу до неповнолітніх які скоїли цивільне правопорушення

 заходи впливу до неповнолітніх які порушили норми трудовго права

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест