Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Нижчі спорові рослини

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 193 рази
30 запитань
Запитання 1

В нижчих рослин тіло:

варіанти відповідей

почленоване на тканини і органи

 

не почленоване на тканини і органи

Запитання 2

На рисунку зображено?

варіанти відповідей

спірогіру

порфіру

ламінарію

вольвокс

Запитання 3

На рисунку зображено?

варіанти відповідей

спірогіру 

вольвокс

хламідомонаду

ламінарію

Запитання 4

На рисунку зображено?

варіанти відповідей

ламінарію

вольвокс

спірогіру

порфіру

Запитання 5

З яких водоростей отримують агар-агар

варіанти відповідей

діатомових водоростей

ламінарії

хлорели

червоних водоростей

Запитання 6

З яких водоростей отримують йод?

варіанти відповідей

діатомових водоростей

ламінарії

хлорели

червоних водоростей

Запитання 7

З яких водоростей отримують діатоміт

варіанти відповідей

діатомових водоростей

ламінарії

хлорели

червоних водоростей

Запитання 8

Назвати одноклітинні зелені водорості

варіанти відповідей

улотрикс

хламідомонада

спірогіра

хара

ульва

хлорела 

Запитання 9

Якою цифрою позначений хроматофор на малюнку?

варіанти відповідей

 1 

 2

3

 4

5

 6

 7

Запитання 10

Чим представлено тіло хлорели?

варіанти відповідей

Сланню, яка не має ризоїдів

Однією клітиною

Стеблом, листям і корінням

Запитання 11

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Зелені водорості мешкають лише в солоній і прісній воді.

Найпростіші зелені водорості — одноклітинні.

Під час «цвітіння» дрібних калюж або водойм вода має смарагдовий відтінок. 

Хлорела не має джгутиків.

Запитання 12

Наука,що вивчає водорості, називається

варіанти відповідей

Бріологія

Мікологія

Альгологія

Ліхенологія

Запитання 13

Водорості, якими обростають підводні предмети або вищі рослини водойм, утворюють

варіанти відповідей

Планктон

Бентос

Перифітон

Едафітон

Запитання 14

Тільки одноклітинність й колоніальні види є серед водоростей

варіанти відповідей

Зелених

Діатомових

Бурих

Червоних

Запитання 15

Скоротлива вакуоля у прісноводних видів водоростей виконує функцію

варіанти відповідей

Видалення надлишку води

Накопичення поживних речовин

Розщеплення речовин

Рух цитоплазми

Запитання 16

На найбільших глибинах здатні мешкати

варіанти відповідей

Зелені

Діатомові

Бурі

Червоні

Запитання 17

Багатоклітинний представник відділу Зелені водорості -

варіанти відповідей

хлорела

хламідомонада

улотрикс

ламінарія

спірогіра

ульва

Запитання 18

Укажіть відділ водоростей, клітини яких оточені панциром, що складається з двох половинок, та містять сполуки Силіцію.

варіанти відповідей

Зелені

Діатомові

Червоні

Бурі

Запитання 19

Водорості цього відділу багатоклітинні, вони є компонентами переважно морських екосистем. Ч. Дарвін так описував значення одного з представників: «Ці величезні підводні ліси південної півкулі я можу порівняти з наземними лісами тропічних областей». До якого відділу належать описані водорості?


варіанти відповідей

Червоні

Зелені

Діатомові

Бурі

Запитання 20

У якої групи водоростей запасною поживною речовиною є багрянковий крохмаль?

варіанти відповідей

зелені  

діатомові

бурі

червоні

Запитання 21

Особливістю якої групи водоростей є те, що вони вкриті двостулковим панциром?

варіанти відповідей

зелені  

діатомові

бурі

червоні

Запитання 22

Чим мохи кріпляться до ґрунту?

варіанти відповідей

Коренями

Спорангіями

Ризоїдами  

Яйцеклітинами

Запитання 23

Позначте зелену водорість, яка має червоне «вічко»:

варіанти відповідей

хлорела

хламідомонада

спірогіра

улотрикс

Запитання 24

Укажіть основний чинник, який обмежує можливість життя зелених водоростей на значній глибині:

варіанти відповідей

низька температура

нестача органічних речовин

нестача мінеральних речовин

нестача світлових променів певної довжини

Запитання 25

Позначте вірні твердження, що стосуються зелених водоростей:

варіанти відповідей

водорості - вищі рослини

мають добре розвинену кореневу систему

трапляються як у прісних, так і солоних водоймах

розмножуються водорості статевим, нестатевим та вегетативним способом

серед зелених водоростей тільки багатоклітинні представники

тіло водоростей не почленоване на органи

Запитання 26

Яка органела клітини спірогіри позначена на малюнку під номером 4?

варіанти відповідей

хроматофор

мітохондрія

джгутики

ядро

Запитання 27

Виберіть правильні твердження про червоні водорості:

варіанти відповідей

у їхніх клітинах запасається ламінарин

здебільшого колоніальні 

живуть у морській воді

з них добувають агар-агар

живуть на глибинах до 200-250 м

здебільшого одноклітинні

Запитання 28

Хроматофор водоростей представляє собою:

варіанти відповідей

оболонку талому

орган розмноження

хлоропласт

листкову пластинку

Запитання 29

У клітинах зелених водоростей відкладається?

варіанти відповідей

крохмаль;

ламінарин;

ризоїди;

спорангій.

Запитання 30

Поширений переважно в солоних водоймах, але трапляється й у прісних. Його клітини розташовані в один ряд і утворюють нитку завдовжки до 10 см. Кожна з клітин містить ядро та один хлоропласт, що має вигляд незамкненого кільця, а також вакуолю з клітинним соком. Мова йде про:

варіанти відповідей

Ламінарію

Улотрикс

Спірогіру

Хламідомонаду

Вольвокс

Порфіру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест