НР Екстернат

Додано: 22 березня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
66 запитань
Запитання 1

Вимоги до відеорезюме:

варіанти відповідей

слід почати з вітання,

озвучити вакансію, на яку претендує людина,

розповісти про себе

перелічити, що корисного претендент може зробити для компанії

розповісти про попередні успіхи

подякувати за увагу

залишити свої контакти

Запитання 2

Що має бути в резюме?

варіанти відповідей

персональна інформація;

бажана посада;

основна освіта;

досвід роботи;

додаткові відомості;

особисті якості;

рекомендації.

Запитання 3

суб’єктами ринкових відносин є

варіанти відповідей

фізичні особи.

юридичні особи.

приватні особи.

Запитання 4

Резюме має відображати основні якості, що їх вимагають від

співробітника: , та .

варіанти відповідей

освіченість

продуктивність

необмеженість здібностей

працелюбність

Запитання 5

Резюме потрібно складати

варіанти відповідей

під кандидатуру пошукача

під вимоги конкретного працедавця

Запитання 6

Ринок ґрунтується на таких основних елементах, як

варіанти відповідей

ціна,

попит

пропозиція

конкуренція

Запитання 7

Виокремлюють такі критерії для характеристики структури й системи ринку:

варіанти відповідей

за суб’єктами

за географічним положенням

за характером продажу

за галузями

за ступенем зрілості

за ступенем обмеженості конкуренції

за відповідністю чинному законодавству

Запитання 8

Основними суб’єктами ринкового господарства є

варіанти відповідей

домашнє господарство

підприємницький сектор

різні форми господарювання,

державний сектор

міжнародний сектор

Запитання 9

Мета резюме — , та .

варіанти відповідей

привернути увагу до себе під час першого, як правило, заочного знайомства

справити гарне враження

спонукати працедавця запросити претендента на особисту зустріч

Запитання 10

Об’єктами ринкових відносин є

варіанти відповідей

продукти праці

робоча сила

гроші

валюта

цінні папери

Запитання 11

Попит — це кількість товару, яку хочуть і можуть придбати покупці за певний період часу за всіх можливих цін на цей товар.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

фізичні особи

варіанти відповідей

займаються домашнім господарством

самостійно ухвалюють ті чи інші рішення

прагнуть до задоволення власних потреб

виробляють товар

Запитання 13

Ключовими чинниками ринку є

варіанти відповідей

попит,

пропозиція,

ціна,

конкуренція.

бажання

Запитання 14

Резюме має відповідати таким вимогам:

варіанти відповідей

стислість

конкретність

цілеспрямованість

різноманітнісь

Запитання 15

кількість товару, яку хочуть і можуть запропонувати продавці за певний проміжок часу за всіх можливих цін на цей товар це

варіанти відповідей

Пропозиція

Вища ціна

бажання продавця

Запитання 16

На пропозицію впливають :

варіанти відповідей

зміна витрат фірми

зниження податків та субсидії для виробників

збільшення (скорочення) кількості фірм у певній галузі

Запитання 17

суб’єкти господарювання

варіанти відповідей

приватні

колективні,

державні

особисті

Запитання 18

Командно-адміністративній системі притаманні

варіанти відповідей

висока витратність виробництва

неприйняття прогресу

неприйняття інновацій

Запитання 19

Ринкова економічна система передбачає

варіанти відповідей

свободу вибору підприємницької діяльності

особисту свободу всіх економічних суб’єктів

однаковий доступ до ресурсів

однаковий доступ до науково-технічних досягнень, інформації

Запитання 20

класифікація економічних систем

варіанти відповідей

за формою власності на засоби виробництва

за способом керування господарською діяльністю.

Запитання 21

В основі економічної системи

варіанти відповідей

техніко-виробнича структура,

спосіб координації господарських процесів.

сукупність взаємопов’язаних і відповідним чином упорядкованих елементів економіки.

Запитання 22

Явища та процеси економічного життя утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, що має загальну мету.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 23

установлення й підтримання паритетного курсу національної валюти

варіанти відповідей

антимонопольно-конкурентна політика

  валютна політика 

податкова політика 

цінова політика 

Запитання 24

створення оптимального конкурентного середовища

варіанти відповідей

антимонопольно-конкурентна політика

 валютна політика

 податкова політика

цінова політика 

 інвестиційна політика

Запитання 25

забезпечення стабільності оптових і роздрібних цін це

варіанти відповідей

  структурно-галузева політика

валютна політика

податкова політика

цінова політика

 інвестиційна політика

Запитання 26

залучення коштів і контроль за їх використанням це

варіанти відповідей

 структурно-галузева політика

інвестиційна політика

 цінова політика

 податкова політика

 валютна політика

Запитання 27

стимулювання розвитку певних галузей, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції це

варіанти відповідей

структурно-галузева політика

інвестиційна політика

цінова політика

податкова політика

валютна політика

Запитання 28

Основними напрямками економічної політики держави є

варіанти відповідей

структурно-галузева

інвестиційна

цінова

податкова

валютна

Запитання 29

система соціально-економічних ідей та цілей

щодо розвитку країни є

варіанти відповідей

Економічна політика

Соціальна політика

Гуманітарна політика

Екологічна політика

Запитання 30

Економічна політика включає напрямки

варіанти відповідей

соціальний,

гуманітарний,

оборонний,

екологічний

Запитання 31

те, що людина найбільше цінує і заради чого готова жерт-

вувати чимось іншим, платити зусиллями, часом чи грошима

варіанти відповідей

цінність

подарунок

потреба

Запитання 32

Є цінності

варіанти відповідей

суспільні

групові

сімейні

особисті

загальнолюдські

Запитання 33

наука про використання різноманітних ресурсів, організацію та

керування виробництвом, розподіл товарів і послуг

варіанти відповідей

економіка

історія

соціологія

політологія

культурологія

Запитання 34

Блага поділяють на та .

варіанти відповідей

природні

економічні

матеріальні

Запитання 35

стосується господарської діяльності окремих

економічних суб’єктів (підприємств, фірм))

варіанти відповідей

мікроекономіка

макроекономіка

світова економіка

Запитання 36

Економічних благбільше, ніж потреб

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 37

система цінностей формується урахуванням

варіанти відповідей

досвіду,

виховання

оточення

генетики

Запитання 38

Ця система цінностей протягом життя не може змінюватися.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 39

Важливими елементами процесу виробництва є

варіанти відповідей

праця

предмети праці

засоби праці

споживання.

Запитання 40

Система громадського виробництва проходить

стадії та .

варіанти відповідей

розподілу,

обміну

споживання

існування та розвитку.

Запитання 41

транспорт, побутові послуги, громадське харчування

варіанти відповідей

матеріальне виробництво

нематеріальне виробництво

Запитання 42

Усе, на що спрямовано працю людини та що становить матеріальну основу майбутнього продукту, є

варіанти відповідей

предметом праці.

життєвими благами

складовими багатства.

Запитання 43

засоби праці

варіанти відповідей

речі, за допомогою яких людина виробляє життєві блага.

продукт, який може бути річчю, послугою чи багатством.

Виробничі та невиробничі фонди

Запитання 44

інструменти й обладнання, машини й устаткування, земля

й дороги, виробничі будівлі та споруди.

варіанти відповідей

засоби праці

продукти виробництва

Виробничі та невиробничі фонди

Запитання 45

машини, обладнання.

варіанти відповідей

Виробничі фонди

невиробничі фонди

Запитання 46

житло, будівлі закладів освіти, культури та охорони здоров’я.

варіанти відповідей

Виробничі фонди

невиробничі фонди

Запитання 47

критерії до вибору професії

варіанти відповідей

заробіток

різноманітність роботи

единий можливий варіант

зручне розташування місця роботи

перспективність

чиста, легка, спокійна робота

Запитання 48

чинники, що можуть негативно вплинути на рішення людини

варіанти відповідей

страх

вплив батьків

нестача знань

вплив друзів, знайомих

нестача грошей

Запитання 49

За збільшення попиту

варіанти відповідей

зростає виробництво,

зростає ціна

товар купують менше

знижується ціна

Запитання 50

яку кількість товарів будуть

продавати більше, а яку — менше, залежить від

варіанти відповідей

бажання та можливостей споживачів

рівня прибутку споживачів

політичних обставин

Запитання 51

Слово консультант (consultans) у перекладі з латини означає

варіанти відповідей

радити

давати

брати

визначати

Запитання 52

Консалтингове підприємництво спеціалізується на

варіанти відповідей

спільному управлінні

фінансовому управлінні

маркетингу

управлінні персоналом

інформаційних технологіях

наданні спеціалізованих послуг

Запитання 53

Грошову виручку від продажу фінансового товару використовують

варіанти відповідей

для покриття витрат

отримання прибутку.

Запитання 54

діяльність, де об’єктом купівлі-продажу є специфічний об’єкт:

національна, іноземна валюта, цінні папери

варіанти відповідей

Фінансово-кредитне підприємництво

консалтинг

Консалтингове підприємництво

Запитання 55

Змістом комерційного підприємництва є та

варіанти відповідей

товарно-грошові операції

торговельно-обмінні операції.

різні торговельні організації, що реалізують (продають)

предмети споживання та засоби виробництва.

Запитання 56

підприємець повинен уміти визначати

варіанти відповідей

основні виробничі операції

машини

устаткування

сировину

матеріали

комплектувальні вироби

приміщення, необхідні для здійснення господарської діяльності

Запитання 57

підприємець має придбати самостійно

варіанти відповідей

засоби праці,

сировина

матеріали,

інформація

Запитання 58

обмін, розподіл та споживання товарів і послуг.

варіанти відповідей

Комерційне підприємництво

Виробниче підприємництво

Підприємницька діяльність

Запитання 59

Види підприємницької діяльністі

варіанти відповідей

виробнича

комерційна

фінансова

консалтингова

Запитання 60

Щоб підприємницька діяльність стала ефективною і стабільною, необхідно створити певний комплекс умов у таких сферах суспільного життя:

варіанти відповідей

економіці,

праві,

політиці

Запитання 61

організація, створена й зареєстрована у визначеному законом порядку

варіанти відповідей

Юридична особа

фізична особа

це люди, які втілюють у життя інновації

та розвивають економіку.

Запитання 62

Підприємництвом займаються

варіанти відповідей

фізичні особи

юридичні особи

всі бажаючі

Запитання 63

підприємці

варіанти відповідей

люди з нефіксованими прибутками

зайняті економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбачуваності цін.

готові до ризику.

Запитання 64

Сучасному успішному підприємцю притаманні

варіанти відповідей

лідерські якості

самостійність

готовність ризикувати

сором'язливсть

Запитання 65

частина чистого доходу,

що залишається після відшкодування всіх витрат,

пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції

та іншими видами діяльності.

варіанти відповідей

Прибуток

Підприємницький ризик

Підприємництво

Запитання 66

форма ініціативної, самостійної діяльності у сфері виробництва й обміну товарів та надання

я послуг з метою отримання прибутку.

варіанти відповідей

Прибуток

Підприємництво

Підприємницький ризик

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест