30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Облік витрат підприємства

18 запитань
Запитання 1

Методологічні засади формування в бух обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності викладені в П(С)БО №?

варіанти відповідей

П(С)БО 8

П(С)БО 16

П(С)БО 9

П(С)БО 7

Запитання 2

За способом віднесення на собівартість продукції

витрати класифікують:

варіанти відповідей

прямі та непрямі

Матеріальні витрати та Інші операційні витрати

Поточні (повсякденні)

Одноразові

Запитання 3

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період призначений рахунок 

варіанти відповідей

80

81

82

83

Запитання 4

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок 

варіанти відповідей

80

82

81

84

Запитання 5

Постійні витрати – це:


варіанти відповідей

витрати на обслуговування виробничого персоналу

витрати, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягів діяльності підприємства

витрати, що змінюються прямо пропорційно або майже прямо пропорційно при зміні обсягів діяльності підприємства

немає правильної відповіді

Запитання 6

Витрати на заготівлю, вантажні витрати та витрати на транспортування включаються до первісної вартості запасів:


варіанти відповідей

повністю

лише в сумі, що не перевищує вартості самих запасів

не включаються

Запитання 7

Відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" амортизація нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:


варіанти відповідей

5 років

2 років

10 років

Запитання 8

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних витрат списуються проведенням:


варіанти відповідей

Дебет рахунку №90

Кредит рахунку №23


Дебет рахунку №91

Кредит рахунку №23

Дебет рахунку №92

Кредит рахунку №23

Запитання 9

Дохід, одержаний від участі в капіталі, відображають на фінансових результатах підприємства проведенням:


варіанти відповідей

Дебет рахунку №71

Кредит рахунку №79


Дебет рахунку №72

Кредит рахунку №79

Дебет рахунку №70

Кредит рахунку №79

Запитання 10

непрямі витрати, пов'язані з організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства-це?

варіанти відповідей

Адміністративні витрати

Загальновиробничі витрати 

Інші операційні витрати

Запитання 11

Загальновиробничі витрати поділяються на:

варіанти відповідей

постійні та змінні

прямі та непрямі

Запитання 12

Загальновиробничі витрати обліковують на рахунку? 

варіанти відповідей

90

91

92

93

Запитання 13

Розподілені загальновиробничі витрати відносять на?


варіанти відповідей

виробничу собівартість продукції Дт 23 Кт 91

на собівартість реалізованої продукції Дт 90 Кт 91

Запитання 14

Нерозподілені загальновиробничі витрати визначають за будівельною організацією загалом і відносять?

варіанти відповідей

на виробничу собівартість продукції:

Дебет рахунка 23              Кредит рахунка 91


на собівартість реалізованої продукції:

Дебет рахунка 90              Кредит рахунка 91


Запитання 15

Витрати на заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат адміністративно-управлінського персоналу проектної організації (керівників організацій, їх заступників, головних інженерів, працівників планового відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, постачання  відносять до?

варіанти відповідей

загальновиробничіх витрат

витрат на збут

адміністративних витрат

Запитання 16

Дані по рахунку 92 відображаються в журналі №?

варіанти відповідей

5

4

6

Запитання 17

Адміністративні витратрати списуються на рахунок

варіанти відповідей

90

79

23

Запитання 18

Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку?

варіанти відповідей

90

91

92

93

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест