30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Облік витрат підприємства

Додано: 15 січня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 14 разів
22 запитання
Запитання 1

Яким П(с)БО регламентуються витрати?

варіанти відповідей

7

8

9

16

Запитання 2

Для обліку витрат підприємства можуть використовувати рахунки Класу?

варіанти відповідей

8

7

6

Запитання 3

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період призначений рахунок № ?

варіанти відповідей

80

81

82

Запитання 4

Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок №

варіанти відповідей

80

81

85

Запитання 5

За способом включення до собівартості продукції виробничі витрати поділяються на:


варіанти відповідей

основні та додаткові
прямі і непрямі


інші витратинемає правильної відповіді


Запитання 6

Постійні витрати – це:варіанти відповідей

витрати на обслуговування виробничого персоналу

витрати, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягів діяльності підприємства

витрати, що змінюються прямо пропорційно або майже прямо пропорційно при зміні обсягів діяльності підприємства

Запитання 7

Витрати на заготівлю, вантажні витрати та витрати на транспортування включаються до первісної вартості запасів:варіанти відповідей

повністю

лише в сумі, що не перевищує вартості самих запасів

не включаються

Запитання 8

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних витрат списуються проведенням:

варіанти відповідей

Дебет рахунку №90

Кредит рахунку №23


Дебет рахунку №91

Кредит рахунку №23


Дебет рахунку №92

Кредит рахунку №23

Запитання 9

непрямі витрати, пов'язані з організацією виробництва і керівництвом цехами, бригадами, відділеннями та іншими структурними підрозділами підприємства відносять до

варіанти відповідей

адміністративних витрат

витрат на збут

загальновиробничіх витрат

Запитання 10

загальновиробничі витрати поділяють на

варіанти відповідей

прямі та непрямі

змінні та постійні

Запитання 11

Розподілені загальновиробничі витрати відносять 

варіанти відповідей

на виробничу собівартість продукції:

Дебет рахунка 23              Кредит рахунка 91


на собівартість реалізованої продукції:

Дебет рахунка 90              Кредит рахунка 91


Запитання 12

Нерозподілені загальновиробничі витрати визначають за будівельною організацією загалом і відносять 

варіанти відповідей

на виробничу собівартість продукції:

Дебет рахунка 23              Кредит рахунка 91


на собівартість реалізованої продукції:

Дебет рахунка 90              Кредит рахунка 91


Запитання 13

Загальновиробничі витрати обліковують на рахунку

варіанти відповідей

90

91

92

94

Запитання 14

По дебету рах. 92 відображається сума визнаних ... витрат

варіанти відповідей

адміністративних

загальновиробничіх

Запитання 15

Дані по рахунку 92 відображаються в журналі

варіанти відповідей

5

6

3

4

Запитання 16

По дебету рах. 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, по кредиту – списання на рахунок 

варіанти відповідей

79

63

23

Запитання 17

Витрати на заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат адміністративно-управлінського персоналу проектної організації (керівників організацій, їх заступників, головних інженерів, працівників планового відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, постачання відносять до

варіанти відповідей

адміністративних витрат

витрат на збут

фнших витрат операційної діяльності

Запитання 18

Нараховано амортизацію ОЗ Цехів допоміжного виробництва за місяцьваріанти відповідей

Дт 91 Кт 13

Дт 92 Кт 13

Дт 13 Кт 91

Запитання 19

Списано паливо на потреби відділу збуту

варіанти відповідей

Дт 93 Кт 207

Дт 93 Кт 203

Дт 92 Кт 207

Дт 92 Кт 203

Запитання 20

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають

варіанти відповідей

Прибутковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер

Запитання 21

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують журнал-ордер №

варіанти відповідей

6

1

2

5

Запитання 22

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, по кредиту – списання на рахунок 

варіанти відповідей

65

79

90

23

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест