Обліково-фінансові документи

Додано: 9 квітня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
10 запитань
Запитання 1

1.    Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій, називається:

варіанти відповідей

розпискою

дорученням

заявою

Запитання 2

Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказуються

варіанти відповідей

адресу й місце роботи того, хто їх отримує

адресу, паспортні дані того, хто їх отримує

паспортні дані, освіту того, хто їх отримує

Запитання 3

Контракт може бути змінений

варіанти відповідей

керівником установи

тільки за угодою сторін

особою, що наймається на роботу

 

Запитання 4

Текст акта має дві частини

варіанти відповідей

вступну й основну

вступну й закінчення

вступну й констатуючу

 

Запитання 5

Доручення – це

варіанти відповідей

офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб

офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей

письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності

Запитання 6

Контракт набуває чинності

варіанти відповідей

з моменту його укладання

з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті

з дати підписання його керівником

 

Запитання 7

Розписка оформляється

варіанти відповідей

машинописним способом в одному примірнику

від руки в одному примірнику

від руки у двох примірниках

Запитання 8

  У якому рядку всі числівники мають правильну форму?

варіанти відповідей

трьохсот дев’яноста вісьмох, дев’ятисот п’яти, вісімнадцяти;


восьмисот сорока шести, сто п’ятнадцятого, вісьмидесяти

двохстами тридцятьома сьома, двісті двадцятьох, на дев’яностах

Запитання 9

1.    У якому рядку усі іменники і числівники узгоджені правильно?

варіанти відповідей

дев’яносто два роки, один учасник, восьмеро столів

два квартали, три стільця, семеро слонів

тридцять два робітники, чотири сценарії, двоє хлопців

Запитання 10

У якому рядку числівники вжиті відповідно до норм СУЛМ?

варіанти відповідей

Зараз одинадцять годин

Зателефонуйте після десяти (годин).

Буду відсутній до дванадцятої (години).

Приїду без десяти шість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест