обмін речовин

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
17 запитань
Запитання 1

Процес синтезу органічних речовин з неорганічних називається

варіанти відповідей

Метаболізм

Катаболізи

Пластичний обмін

Дихання

Запитання 2

Яка з цих речовин є мономером білків

варіанти відповідей

Аспирин

Глутамін

Інсулін

Аскорбінова кислота

Запитання 3

Які органели клітини відіграють головну роль у процесі біосинтезу поліпептидного ланцюга?

варіанти відповідей

Мітохондрії

Рибосоми

Ядро

Комплекс Гольджі

Мембрана

Запитання 4

Оберіть з запропонованих організмів гетеротрофів.

варіанти відповідей

Кишкова паличка

Хламідомонада

Модрина європейська

Ведмідь білий

Капустяний білан

Сіркобактерія

Запитання 5

Назвати автотрофи:

варіанти відповідей

 очерет болотний

 кішка 

холерний вібріон 

підосичник 

Запитання 6

Назвати полісахарид:

варіанти відповідей

крохмаль 

сахароза 


глюкоза 

рибоза

Запитання 7

Мономер білкової молекули:

варіанти відповідей

нуклеотид 

амінокислота 

 глюкоза 

 гліцерил

Запитання 8

Місце утворення кінцевих продуктів обміну речовин:


варіанти відповідей

нирки 

клітини і тканини 


 легені  

органи травлення

Запитання 9


До простих ліпідів належать

варіанти відповідей

 жиры

 воски

 гликолипиды

фосфолипиды

Запитання 10


Гриби, більшість тварин і бактерії-це

варіанти відповідей

автотрофы

фототрофы

гетеротрофы

хемотрофы

Запитання 11

 Немембранні органели , які синтезують білкові молекули

варіанти відповідей

ядро    

мітохондрії         

рибосоми

Запитання 12

Двомембранні  органели, властиві лише рослинам і деяким одноклітинним організмам,  зеленого кольору, що здійснюють фотосинтез .

варіанти відповідей

хромопласти  

хлоропласти      

лейкопласти

Запитання 13

Біологічні системи є відкритими системами, які можуть існувати лише за умови постійного ____________________ речовинами, енергією та інформацією з навколишнім середовищем

варіанти відповідей

внутрішнього обміну

зовнішнього обміну

Запитання 14

Частина загального обміну речовин й енергії, що полягає в поглинанні, нагромадженні та перетворенні речовин, що потрапляють в організм це...

варіанти відповідей

асиміляція, або катаболізм

дисиміляція, або анаболізм

асиміляція, або анаболізм

дисиміляція, або катаболізм

Запитання 15

Виберіть варіанти з правильно застосованим основним поняттям чи ключовим терміном:

1. Метаболізм - це сукупність біохімічних реакцій організму

2. Анаболізм - це енергетичний обмін, або дисиміляція

3. Катаболізм - це пластичний обмін, або асиміляція

4. Живлення - це надходження поживних речовин в організм

варіанти відповідей

 2, 3

 1, 3

 1, 4


2, 4

Запитання 16

Дисиміляція - це сукупність процесів:

варіанти відповідей

розщеплення складних речовин до простих

відбувається із виділенням енергії

 синтезу з простих речовин в більш складніші

Запитання 17

Один триплет кодує:

варіанти відповідей

Одну амінокислоту

Одну ознаку організму

Декілька амінокислот

Драгмент ДНК

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест