Обмін речовин і перетворення енергії - основа функціонування біосистем

Додано: 9 листопада 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

1. Обмін речовин і перетворення енергії - це

варіанти відповідей

Сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища, їхнє перетворення у біологічних системах та збереження продуктів життєдіяльності й енергії.

Сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища.

Сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища, їхнє перетворення у біологічних системах та видалення продуктів життєдіяльності й енергії у середовище.

Процес, що забезпечує надходження речовин й енергії із середовища.

Запитання 2

2. У клітинах обмін речовин та енергії здійснюється за участі:

варіанти відповідей

процесів взаємоперетворення речовин

Ферментів

Біологічного кругообігу

Запитання 3

3. З яких процесів складається обмін речовин і перетворення енергії в організмі?

варіанти відповідей

Фізичних

Хімічних

Біологічних

Екологічних

Фізіологічних

Запитання 4

4. Катаболізм - це

варіанти відповідей

Частина загального обміну речовин й енергії що полягає в поглинанні.

Частина загального обміну речовин й енергії що полягає в розщепленні.

Запитання 5

5. Кінцевими продуктами дисиміляції є :

варіанти відповідей

АТФ, вода, глюкоза

Глюкоза, вуглекислий газ, вода

Вода, вуглекислий газ, амоніак

АТФ і глюкоза

Запитання 6

6.Простими білками є:

варіанти відповідей

муцин

кератин

колаген

гемоглобін

Запитання 7

7. Відновлення втрачення природної структури білка - це

варіанти відповідей

Денатурація

Ренатурація

Запитання 8

8. У всьому різноманітті обмінних процесів біосистем центральне місце посідає обмін -

варіанти відповідей

Ліпідів

Вуглеводів

Білків

Нуклеїнових кислот

Запитання 9

9. Нуклеїнові кислоти виконують роль-

варіанти відповідей

Збереження та передачі спадкової інформації

Збереження та реалізації спадкової інформації

Збереження, передачі і реалізації спадкової інформації


Збереження, передачі, реалізації та перетворення спалкової інформації

Запитання 10

10. Все, що необхідно клітині для життя, запрограмовано в ділянках молекули:

варіанти відповідей

РНК

іРНК

тРНК

ДНК

Запитання 11

Частина загального обміну речовин й енергії, що полягає в поглинанні.нагромадженні й перетворенні речовин

варіанти відповідей

дисиміляція

катаболізм

асиміляція

Запитання 12

Процес утворення складних органічних сполук із простих, на які затрачується енергія

варіанти відповідей

метаболізм

  

асиміляція

  

дисиміляція

Запитання 13

Який процес обміну речовин в середині клітини відбувається з виділенням енергії та

накопиченням її у вигляді АТФ?

варіанти відповідей

асиміляція

дисиміляція

транскрипція

трансляції

Запитання 14

При якому з процесів метаболізму утворюються органічні речовини?

варіанти відповідей

 Пластичний обмін

  

Енергетичний обмін

  

Катаболізм

  

Дисиміляція

Запитання 15

Як називається сукупність реакцій розщеплення складних речовин в організмі, що супроводжується виділенням енергії?

варіанти відповідей


енергетичний обмін

 

 пластичний обмін

  

асиміляція

 

 анаболізм

Запитання 16

Енергія, яка виділяється під час клітинного дихання запасається в молекулах:

варіанти відповідей

білків

  

АТФ

 

 ДНК

 

 РНК

Запитання 17

Два етапи обміну речовин у клітині

варіанти відповідей

обмін із навколишнім середовищем

внутрішній обмін

метаболізм

пластичний обмін

енергетичний обмін

Запитання 18

Внутрішній обмін поділяється на

варіанти відповідей

метаболізм

пластичний обмін

енергетичний обмін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест