Узагальнення. Біорізноманіття 10 клас

Додано: 9 листопада 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Керування та передача спадкової інформації відбувається на рівні

варіанти відповідей


молекулярному


органному

 клітинному

 тканинному

Запитання 2

Критерії виду, що визначаються за здатністю організмів мешкати в межах певного ареалу:

варіанти відповідей


екологічний

цитогенетичний


географічний

морфологічний

Запитання 3

Виберіть представників автотрофних еукаріотів

варіанти відповідей

Мукор, дріжджі, трюфель, маслюк, боровик

Водорості, хлорела, зозулин льон, дуб, троянда 

Губки, венерин пояс, гідра, молюск, морська зірка.

Запитання 4

Найменшою таксономічною одиницею у тварин є ...

варіанти відповідей

тип

клас

родина

вид

Запитання 5

Пріони це ...

варіанти відповідей

нуклеїнові кислоти

вуглеводи

ліпіди

білки

Запитання 6

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...

варіанти відповідей

еукаріоти

пріони

віруси

прокаріоти

Запитання 7

Керування та передача спадковоі ініормаціі відувається на рівні

варіанти відповідей

Клітинному

Органному

Тканинному

Молекулярному

Запитання 8

Оберіть фундаментальні властивості живого (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Схильність до певних потреб

Клітинна будова

Здатність до саморегулювання

Здатність до самовідтворення

Вміння розмовляти

Вміння висловлювати своі бажання

Запитання 9

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...

варіанти відповідей

еукаріоти

пріони

віруси

прокаріоти

Запитання 10

Який рівень організаціі живоі матеріі зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Організмовий

Популяційно - видовий

Екосистемний

Клітинний

Запитання 11

Автором систематизаціі організмів і внесок у становлення біологічноі систематики як науки здійснив

варіанти відповідей

К. Лінней

Г Мендель

Ч. Дарвін

Д. Івановський

Запитання 12

Мохи, Папороті, Голонасінні, Покритонасінні - це рослини, спільним для них є таксон:

варіанти відповідей

клас

відділ

ряд

родина

Запитання 13

Виберіть хвороби, спричинені пріонами

варіанти відповідей

куру

веретеноподібність бульб картоплі

сказ

грип

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест