обмін речовин та енергії

Додано: 7 листопада 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1082 рази
9 запитань
Запитання 1

Вкажіть етапи обміну речовин:

варіанти відповідей

Потік речовин, енергії та інформації у клітину;

Внутрішньоклітинне перетворення речовин, енергії та інформації;

Анаболізм та катаболізм;

Потік речовин, енергії та інформації з клітини;

Потік речовин, енергії та інформації всередині клітини;

Запитання 2

Які процеси Не притаманні першому етапу обміну речовин:

варіанти відповідей

Живлення;

Дихання;

Комунікація;

Травлення;

Подразливість;

Енергетичний обмін;

Тепловіддача.

Запитання 3

Яка функція клітинної мембрани пов'язана з надходженням у клітину речовин, енергії та інформації:

варіанти відповідей

Метаболічна;

Рецепторна;

Транспортна;

Контактна;

Опорна;

Захисна.

Запитання 4

Вкажіть механізми мембранного транспортування:

варіанти відповідей

Активне транспортування;

Пасивне транспортування;

Незалежне транспортування;

Ферментація.

Запитання 5

До пасивного транспортування відносяться:

варіанти відповідей

Проста дифузія;

Складна дифузія;

Полегшена дифузія;

Осмос;

Тургор.

Запитання 6

Активне транспортування здійснюється:

варіанти відповідей

За градієнтом концентрації;

Проти градієнта концентрації;

З затратою енергії АТФ;

Без затрат енергії АТФ;

Незалежно від використання енергії.

Запитання 7

Метаболізм - це:

варіанти відповідей

Процес перетворення речовин, енергії та інформації у клітині;

Сукупність процесів, що забезпечують перетворення речовин, енергії та інформації у клітин та її саморегуляцію, самооновлення та самовідтворення;

Сукупність реакцій синтезу складних речовин із простіших, які забезпечують ріст клітин та оновлення їх хімічного складу;

Сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простіші, які забезпечують клітину енергією для життєдільності.

Запитання 8

Процеси метаболізму:

варіанти відповідей

Пов'язані між собою потоками енергії та інформації;

Не пов'язані між собою потоками енергії та інформації;

Здійснюються на основі спадкової інформації організму;

Здійснюються на основі спадкової інформації клітини;

Не пов'язані зі спадковою інформацією клітини.

Запитання 9

Що Не відноситься до активного транспортування:

варіанти відповідей

Натрій-калієва помпа;

Ендоцитоз;

Екзоцитоз;

Екскреція;

Дифузія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест