Обмін речовин та перетворення енергії В АВТОТРОФНИХ І ГЕТЕРОТРОФНИХ

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
18 запитань
Запитання 1

Обмін речовин - це:

варіанти відповідей

асиміляція

метаболізм

дисиміляція

ферментація

Запитання 2

Який процес метаболізму в середині клітини відбувається з виділенням енергії та накопиченням її у вигляді АТФ?

варіанти відповідей

асиміляція

дисиміляція

анаболізм

транскрипція

Запитання 3

Катаболізм - це:

(два варіанта відповіді)

варіанти відповідей

енергетичний обмін

розпад

пластичний обмін

синтез

Запитання 4

Тип живлення за якого один з організмів певний час використовує іншого як джерело живлення та середовище існування, називається:

варіанти відповідей

симбіозом

хижацтвом

паразитизмом

нейтралізмом

Запитання 5

Організми, яким властивий змішаний тип живлення, називають:

варіанти відповідей

автотрофами

міксотрофами

гетеротрофами

Запитання 6

Сукупність реакцій розщеплення складних речовин до простих - це:

варіанти відповідей

асиміляція

дисиміляція

катаболізм

анаболізм

Запитання 7

Організми, які використовують енергію готових органічних речовин, називають:

варіанти відповідей

автотрофами

міксотрофами

гетеротрофами

Запитання 8

Сукупність реакцій синтезу складних речовин із простих - це:

варіанти відповідей

асиміляція

дисиміляція

катаболізм

анаболізм

Запитання 9

Пластичний обмін - це сукупність

варіанти відповідей

реакцій біосинтезу

реакцій розщеплення з поглинанням енергії

реакцій гідролізу

усіх ферментативних реакцій клітини

Запитання 10

Енергетичний обмін - це сукупність

варіанти відповідей

реакцій біосинтезу

реакцій розщеплення з поглинанням енергії

реакцій розщеплення з виділенням енергії

усіх ферментативних реакцій клітини

Запитання 11

Сукупність усіх хімічних перетворень речовин в організмі 

варіанти відповідей

анабіоз

асиміляція

гетеротрофи

метаболізм

Запитання 12

Виберіть варіанти з правильно застосованим основним поняттям чи ключовим терміном:

1. Метаболізм - це сукупність біохімічних реакцій організму

2. Анаболізм - це енергетичний обмін, або дисиміляція

3. Катаболізм - це пластичний обмін, або асиміляція

4. Живлення - це надходження поживних речовин в організм

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

До фототрофів належать:

варіанти відповідей
Запитання 14

До гетеротрофів належать організми:

варіанти відповідей

кульбаба

вовк

синиця

береза

Запитання 15

Які організми називають автотрофами? 

варіанти відповідей

синтезують органічні речовини з неорганічних

 використовують енергію готових органічних речовин

мають змішаний тип живлення

 всі відповіді вірні

Запитання 16

Для процесів дисиміляції є харатерним:

варіанти відповідей

окиснення органічних речовин

реакції з поглинанням енергії

синтез високомолекулярних речовин

реакції пластичного обміну

Запитання 17

Для процесів асиміляції характерним є

варіанти відповідей

синтез простих речовин з складних

реакції з виділенням енергії

синтез складних речовин з простих

утворення молекул АТФ

Запитання 18

До хемотрофів належить

варіанти відповідей

ціанобактерії

сіркобактерії

рослини

тварини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест