ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

Регуляція відносних концентрацій розчинних речовин і води називається

варіанти відповідей

ассиміляцією

осморегуляцією

осмосом

метаболізмом

Запитання 2

Для випікання хліба використовують

варіанти відповідей

спиртове бродіння

оцтовокисле бродіння

молочнокисле бродіння

маслянокисле бродіння

Запитання 3

Крохмаль є запасною речовиною:

варіанти відповідей

грибів

рослин

тварин

людей

Запитання 4

Чи погоджуєтеся ви, що через гутацію рослина втрачає більшу кількість води, чим через траспирацію

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Процес фотосинтезу складається з:

варіанти відповідей

однієї фази

двох фаз

трьох фаз

чотирьох фаз

Запитання 6

Світлова фаза фотосинтезу відбувається в:

варіанти відповідей

стромі хлоропласта

внутрішній мембрані хлоропаста

на тілакоїдах гран

на мембрані кріст мітохондрій

Запитання 7

Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що дерева видаляють продукти обміну разом з листям, що опадає:

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Вкажіть під яким номером на схемі третинної структури білка зображені йонні зв'язки:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Реакційний центр мають фотосистеми:

варіанти відповідей

тільки фотосистема І

тільки фотосистема ІІ

Фотосистема І та фотосистема ІІ

жодна з них не має реакційного центра

Запитання 10

Електрон, що утворився під час фотолізу води заповнює електронну «дірку», яка утворюється під час поглинання кванта світла хлорофілом в:

варіанти відповідей

фотосистемі І

фотосистемі ІІ

в фотосистемі І та фотосистемі ІІ

в фотосистеми не повертається

Запитання 11

До хемоснтетиків відносяться:

варіанти відповідей

залізобактерії

нітрофікуючі бактерії

ціанобактерії

водневі бактерії

Запитання 12

До гіперосмотичних видів тварин належать:

варіанти відповідей

прісноводні кісткові риби

скати

акули

кити

Запитання 13

Основна функція АцетилКоА - доставляти в цикл трикарбонових кислот атоми:

варіанти відповідей

оксигену

нитрогену

гідрогену

карбону

Запитання 14

Процес трансляції відбувається в:

варіанти відповідей

ядрі

в мітохондріях

в цитоплазмі

на рибосомах

Запитання 15

Процес, під час якого за інформацією, що міститься в ДНК, синтезується молекула і-РНК, називається:

варіанти відповідей

транскрипцією

трансляцією

реплекацією

сплайсингом

Запитання 16

 У молекулі білка така послідовність амінокислот: тре-лей-тир-ліз-сер-глі.  Хто важить більше - білок чи ген, який кодує цей білок?

варіанти відповідей

Однаково

Білок

Ген

Запитання 17

Скільки моль АТФ утворюється при повному расщепленні 1 моль глюкози в процесі енергетичного обміну:

варіанти відповідей

2

36

38

72

Запитання 18

Де відбувається гідроліз глюкози при енергетичному обміні:

варіанти відповідей

в травній системі

в цитоплазмі

на внутрішній мембрані мітохондрій

на внутрішній мембрані тілакоїдів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест