Оцтова кислота

Додано: 11 березня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть молекулярну формулу етанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

С2Н5ОН

НСООН

Запитання 2

Вкажіть тривіальну назву етанової кислоти

варіанти відповідей

мурашина

стеаринова

оцтова

масляна

Запитання 3

Вкажіть функціональну групу карбонових кислот

варіанти відповідей

-ОН

-СОН

-СООН

Запитання 4

Вкажіть фізичні властивості етанової кислоти

варіанти відповідей

має характерний запах

Не розчиняється у воді

Має жовтий колір

Кисла на смак

Запитання 5

За кімнатної температури етанова кислота має агрегатний стан

варіанти відповідей

Твердий

Рідкий

Газоподібний

Запитання 6

9%-розчин етанової кислоти у воді має назву

варіанти відповідей

спирт

Сік

Оцет

Есенкція

Запитання 7

Етанова кислота дисоціює на

варіанти відповідей

СН3СОО-

СН3СОО+

Н-

Н+

Запитання 8

Вкажіть колір універсального індикатору опущеного в розчин етанової кислоти

варіанти відповідей

Червоний

Синій

Зелений

Жовтий

Запитання 9

Закінчіть рівняння хімічної реакції СН3СООН + СаСО3

варіанти відповідей

(СН3СОО)2Са + СО2 + Н2О

(СН3СОО)2Са + Н2СО3

СН3СООСа + СО2 + Н2О

Запитання 10

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє оцтова кислота?

варіанти відповідей

Кальцій карбонат

Хлоридна кислота

Ацетилен

Натрій гідроксид

Запитання 11

Серед наведеного переліку виберіть одноатомні спирти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 12

Напишіть рівняння реакції алюміній оксиду з етановою кислотою. Відповідь дайте у вигляді суми коефіцієнтів у рівнянні реакції:

варіанти відповідей

12

11

8

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест