Спрощення приголосних, правопис м'якого знака та апострофа 5 клас

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

М'який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

бояз..кий, ковз..кий, близ..кий

Рівнен..щина, календар.., Хар..ків

перелл..ється, весіл..ля, фотоател..є

громадян..с..кий, т..мяний, млин..ці 

Запитання 2

Апостроф на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

черв...ячок, в...юнкий, р...юмсати

пір...їнка, трав...янистий, зів...янути

без...іменний, п...єса, з...єднаний

міл...ярд, жнив...яний, пред...явник

Запитання 3

Знак мʼякшення  треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

рел...єф, мад...яр, шампін...он

т...юрбан, мантил...я, Рішел...є

едел...вейс, бел...етаж, сен...йор

Мол..єр, ал..труїзм, куп...юра

Запитання 4

Знак мʼякшення  НЕ треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Тет...яна, календар..., громадян...ський

передач..., трудівниц..., Вернад...ский

барабан...щик, Ковал...ський, колис...ці

Коцюбин...ський, голівон...ка, долин...ці

Запитання 5

Знак мʼякшення  треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дивуєт...ся, бояз...кий, узгод...те

Ман...чжурія, автолюбител..ський, ошукан...ство

матусен...ці, гребін...чик. азовс...кий

лял...чин, слиз...кий, ялинон...ці

Запитання 6

Знак мʼякшення  треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мистец...кий, учител..ство, камін...чик

малесен...кий, одягаєт...ся, мен...ший

жмен...ці, винос...те, виріз...блений

він...чати, запоріз...кий, жен...шень

Запитання 7

Прочитайте речення.

Мати перша у світі навчила любити п(1)янкий любисток, духм(2)яну м(3)яту, солов(4)їні ранки, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити замість усіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 8

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх слова рядка

варіанти відповідей

пів..їдальні, краков..як, рутв..яний

сузір..я, арф..яр, бур..ячиння

В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян

стерв..ятник, дріб..язковий, під..язиковий

без..іменний, Лук..ян, дит..ясла

Запитання 9

Спрощення на письмі треба позначити у прикметниках, утворених від усіх іменників, ОКРІМ

варіанти відповідей

пропуск

тиждень

ненависть

користь

Запитання 10

Спрощення на письмі треба позначити у прикметниках, утворених від усіх іменників, ОКРІМ

варіанти відповідей

злість

контраст

перехрестя

волость

Запитання 11

Спрощення приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

перс...ні, випус...ний, тріс...нути

аген...ство, капос...ний, якіс...ний

артис...ці, хрус...нути, зас...ланий

влас...ний, ціліс...ний, шелес...нути

Запитання 12

Спрощення у групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

балас...ний,виїз...ний, захис...ний

зліс...ний, хворос...няк, якіс...ний

мас..ний, очис...ний, перехрес...ний

форпос...ний, безшелес...ний. перс...ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест