Окиснення і відновлення

Додано: 27 листопада 2022
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 156 разів
9 запитань
Запитання 1

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

У простих речовин ступінь окиснення завжди додатня

У Оксигена в сполуках переважає ступінь окиснення +2

Сума всіх ступеней окиснення у складній речовині рівна нулю

Гідроген не може мати від’ємне значення ступеней окиснення

Запитання 2

Якщо атом Феруму змінює ступінь окиснення від Fe 2+ до Fe3+ тоді….

варіанти відповідей

Віддає 1 електрон

Приймає два електрони

Приймає 1 електрон

Запитання 3

У речовині КMnO4 Манган має ступінь окиснення

варіанти відповідей

+6

+7

-6

+2

Запитання 4

Якщо атом віддає електрони, то він….

варіанти відповідей

Виступає окисником

Відновлюється

Виступає відновником

Може бути і окисником і відновником

Запитання 5

Сильні окисники -це….

варіанти відповідей

Елементи з мінімальною ступі нню окиснення

Елементи, що легко приймають електрони

Елементи, що підвищують ступінь окиснення

Металічні елементи

Запитання 6

Рівняння називається окисно- відновним, якщо…

варіанти відповідей

Один елемент змінює ступінь окиснення

Один елемент передає електрони іншому

Ступінь окиснення елементів не змінюється

вони належать до йонного обміну

Запитання 7

Вказати коефіцієнт перед відновником в реакції: Na+H2O = NaOH + H2

варіанти відповідей

2

1

3

4

Запитання 8

Який атом є окисником в реакції: SO2+O2=SO3

і скільки він приймає електронів?

варіанти відповідей

Сульфур, 2 електрони

Сульфур, 4 електрони

Оксиген, 4 електрони

Оксиген,2 електрони

Запитання 9

Оберіть реакції обміну:

варіанти відповідей

Кислота з лугом

Сіль з кислотою

Кислотний оксид з водою

Метал з кислотою

Кислотний оксид з основним оксидом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест