Оксиген. Кисень. Узагальнення

Додано: 6 квітня 2022
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 59 разів
23 запитання
Запитання 1

Виберіть реакцію сполучення - горіння простої речовиним:

варіанти відповідей


СаО + Н2О = Са(ОН)2

 2Са + О2 = 2СаО

 2СО + О2 = 2СО2

 2РН3 + 4О2 = Р2О5 + 3Н2О

Запитання 2

Яка Формула озону?

варіанти відповідей

О2

О3

СО2

О4

СО

Запитання 3

Обчисліть та вкажіть Відносну молекулярну масу кисню

варіанти відповідей

8

16

29

32

48

Запитання 4

Вказати фізичні властивості кисню за звичайних умов:

  

варіанти відповідей

синій газ з різким запахом

безбарвна рідина, без запаху і смаку

кристали синього кольору, без запаху, солодкі на смак

безбарвний газ, без запаху і смаку

газ, малорозчинний у воді, важчий за повітря

Запитання 5

Як підтвердити наявність кисню під часйого виділення або збирання:

варіанти відповідей

використати тліючу скіпку

за забарвленням

 за запахом

використати скіпку, що горить

за розчинністю у воді

Запитання 6

Речовина, що прискорює хімічну реакцію, але сама не витрачається під час її перебігу - це:

варіанти відповідей

Інгібітор  

 Розчинник

Каталізатор

Окисник

Відновник

Запитання 7

У сполуках Оксиген проявляє валентність:

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 8

Позначте формули оксидів

варіанти відповідей

H2

NaOH

Li2O

CaO

H2О2

H2SO4

Запитання 9

Яка обємна частка кисню у повітрі?

варіанти відповідей

7%

18%

21%

78%

Запитання 10

Оберіть реакції одержання кисню в лабораторії:

варіанти відповідей

2 +О2 = 2Н2О

2О2 = 2Н2О + О2

Fe+О2 = Fе3О4

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

Перегонка повітря

Запитання 11

Позначте правильне закінчення речення: кисень збирають методом витискування води, оскільки він ...

варіанти відповідей

добре розчиняється у воді

важчий за повітря

взаємодіє з водою

є малорозчинним у воді

Запитання 12

В промисловості кисень добувають (декілька відповідей):

варіанти відповідей

електролізом води

електролізом повітря

з гідроген пероксиду

зрідженням повітря

розкладанням калійної селітри

Запитання 13

Позначте, формули сполук, які утворюються під час повного згорання - горіння метану

СН4 + О2 =

варіанти відповідей

СО + О2

СО2 + Н2О

СО2 + О2

С + Н2О

Запитання 14

Знайдіть масову частку Оксигену у складі С6Н5ОН

варіанти відповідей

0,17%

17%

34%

76,6%

6,38%

0,34%

Запитання 15

Позначте умови припинення горіння (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Зробити кращим доступ кисню  

 Припинити доступ кисню

Підвищити температуру горючої речовини

Охолодити речовину, що горить

Запитання 16

Виберіть рядок у якому оксиди розміщенні у порядку збільшення валентності металічного елемента.

варіанти відповідей

Al2O3, K2O, MgO, MnO2

MgO, Al2O3, MnO2, K2O

K2O, MgO, Al2O3, MnO2

K2O, MnO2, Al2O3, MgO

Запитання 17

Позначте продукти взаємодії неметалів з киснем:

варіанти відповідей

NO

 CO2

CuO

Na2O

P2O5

MgO

Запитання 18

Дайте назву оксиду CrO3

варіанти відповідей

хром(VI) оксид

 хлор(III) оксид

 хром оксид

 хром(III) оксид

Запитання 19

Під час взаємодії сирого мяса із гідроген пероксидом, що спостерігається

варіанти відповідей

зміна кольору

випадання осаду

виділення бульбашок газу

нічого не відбувається

поява запаху

Запитання 20

Виберіть, що буде продуктом реакції горіння сірки

варіанти відповідей

SO2

SO3

SO

SO4

Запитання 21

Реакціями повільного окиснення є:

варіанти відповідей

іржавіння заліза, гниття листя

горіння пороху, прогіркання олії

гниття листя, вибух природного газу

тління і самозаймання торфу

вибух гримучого газу, тління скіпки

Запитання 22

Обери назву сполуки Cs2O:

варіанти відповідей

цезій оксид

цезій(ι) оксид

скандій оксид

скандій(ιιι) оксид

Карбон (ІІ) оксид

Запитання 23

Газ, без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, трохи важчий за повітря, підтримує дихання та горіння - це...

варіанти відповідей

азот

 озон

 вуглекислий газ

кисень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест