Олімпіада з фізики 11 клас (І етап)

Додано: 29 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

1. Які носії електричного заряду створюють електричний струм в електролітах?

варіанти відповідей

а) Електрони                                             


б) Електрони та позитивні йони


в) Позитивні та негативні йони              

 г) Електрони, позитивні та негативні йони

Запитання 2

2. Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

варіанти відповідей

а) Електрони    

б) Електрони та позитивні йони

в) Позитивні та негативні йони 

 г) Електрони, позитивні та негативні йони

Запитання 3

Чи зміниться, і якщо зміниться, то як, різниця потенціалів між кінцями крил літака в разі збільшення швидкості його руху в 2 рази? 

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази        

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

не зміниться

Запитання 4

Речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього

варіанти відповідей

Парамагнетики  

 Феромагнетики        

Діамагнетики  

Всі речовини


Запитання 5

За допомогою якого правила визначається напрям сили Ампера?

варіанти відповідей

правила лівої руки

правила правої руки

правила свердлика

Запитання 6

На заряд 2 мкКл, що рухається в однорідному магнітному полі зі швидкістю 5ꞏ106 м/с під кутом 45° до ліній індукції магнітного поля, діє сила 2,8 мН. Визначте модуль вектора магнітної індукції. 

варіанти відповідей

0,4 кТл.

0,4 мТл.

400 Тл

Запитання 7

Протон рухається в однорідному магнітному полі у вакуумі по колу радіусом 1 см. Визначте швидкість руху протона, якщо індукція магнітного поля становить 0,2 Тл. 

варіанти відповідей

192 км/с

2920 м/с

19200 км/ч

Запитання 8

Визначте силу струму у прямому проводі довжиною 50 см і масою 30 г, горизонтально підвішеному у вертикальному магнітному полі з індукцією 60 мТл, якщо відомо, що провідники, на яких висить провід, утворюють з вертикаллю кут 45°. Виконайте пояснювальний рисунок.

варіанти відповідей

1 А

10 мА

10 А

15 А

Запитання 9

Виберіть правила безпечного користування електроприладами

варіанти відповідей

 не використовувати несправні електричні прилади, а також обладнання з пошкодженою ізоляцією з’єднувальних провідників

використовувати саморобні запобіжники

не користуватися електричними приладами, зокрема обігрівачем, феном, зарядним пристроєм мобільного телефону, у ванній кімнаті та приміщеннях з підвищеною вологістю

не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, каструлі

Запитання 10

Виберіть усі правильні твердження

варіанти відповідей

Електричний заряд є джерелом і мірою електромагнітної взаємодії

Тіла, заряджені різнойменно, притягуються, а однойменно — відштовхуються

Носієм найменшого негативного заряду є протон

Запитання 11

Знайдіть загальну силу струму в колі, (див. рисунок), якщо R1 =2 Ом, R2= 3 Ом, R3 =6 Ом, R4 =2 Ом

, ЕРС джерела струму 14 В, а внутрішній опір 1 Ом

варіанти відповідей

5

2

3

6

Запитання 12

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? 

варіанти відповідей

тліючий

дуговий

іскровий

коронний

Запитання 13

Електричний прилад працював під напругою 220 В протягом 4 год. Знайдіть опір приладу, якщо він виконав роботу 1,5 МДж.

варіанти відповідей

465

678

523

335

Запитання 14

Про кого цей уривок:

«Він часто гуляв у парку і читав напам’ять «Фауста» Гете, і в ці моменти йому спадали на думку блискучі технічні ідеї»

 


варіанти відповідей

Алессандро Вольта


Андре Марі Ампер


Нікола Тесла


Майкл Фарадей

Запитання 15

Поставте у відповідність назви фізичних величин та їх позначення:

1) Робота, 2)Заряд, 3)Напруга, 4) Енергія

А) U   Б) q    В) А   Г) W


варіанти відповідей

1) В, 2) Б, 3) А, 4) Г

1) А, 2) Б, 3) В, 4) Г

1) Г, 2) В, 3) Б, 4) А

1) Б, 2) В, 3) А, 4) Г

Запитання 16

Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 15 хвилин, якщо напруга 2 В, а сила струму 150 мА?

варіанти відповідей

4500 Дж

270 А

270 Дж

4,4 А

Запитання 17

Як зміниться енергія зарядженого конденсатора, якщо його ємність збільшити в 4 рази, а заряд не змінювати?

варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

не зміниться

Запитання 18

Для того щоб визначити роботу струму, необхідно використовувати 

варіанти відповідей

Вольтметр  

Вольтметр, амперметр і годинник       

Вольтметр і амперметр

Ватметр

Запитання 19

На рисунках наведено графіки залежності сили струму в різних споживачах від прикладеної напруги. Визначте, на якому рисунку зображено залежність, що характерна для резистора зі сталим опором.

варіанти відповідей
Запитання 20

Фізичний закон, що описує силу взаємодії між нерухомими точковими електричними зарядами в залежності від відстані між ними

варіанти відповідей

Закон Лоренца

Закон Кулона

Закон Ампера

Закон Фарадея

Запитання 21

Індукційний струм у замкненому контурі має такий напрям, що створений ним магнітний потік через площу, обмежену контуром, прагне скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликає цей струм.

Це є формулювання:

варіанти відповідей

Закону Фарадея

Правила Ленца

Правила правої руки

Запитання 22

Поставте у відповідність назви фізичних величин та їх одиниці вимірювання:

1)Єлектроємність, 2)Індуктивність, 3)Напруженість, 4)Потенціал

А) Гн   Б) Н/Кл    В) Ф   Г) В 


варіанти відповідей

1) В, 2) А, 3) Б, 4) Г

1) А, 2) Б, 3) Г, 4) В

1) А, 2) Б, 3) В, 4) Г

1) Г, 2) А, 3) Б, 4) В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест