20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Опрацювання текстових даних

Додано: 13 травня
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 36 разів
10 запитань
Запитання 1

Текстові редактори призначені для опрацювання електронних документів, які містять...

варіанти відповідей

лише текст, що складаються із символів

лише текст, поданий у вигляді таблиці

крім тексту й інші об'єкти

Запитання 2

Яка з програм у вказаному переліку є текстовим процесором?

варіанти відповідей

Блокнот (Notepad)

Microsoft Word

Paint

Медіапрогравач Windows

Запитання 3

Для опрацювання електронних текстових документів призначені програми:

варіанти відповідей

Блокнот (Notepad)

Microsoft Word

Paint

LibreOffice Writer

Запитання 4

Текстовими є такі об'єкти:

варіанти відповідей

символи

слова

схеми

абзаци

Запитання 5

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

пропуск

кома

два пропуски

двокрапка

Запитання 6

Редагування тексту - це

варіанти відповідей

внесення змін у текст

внесення змін у зовнішній вигляд тексту

збереження тексту на диску у вигляді текстового файла

Запитання 7

Внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів, називається

варіанти відповідей

редагуванням тексту

форматуванням тексту

захистом проекту

Запитання 8

Текстовий курсор - це

варіанти відповідей

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

найменший елемент зображення на екрані

Запитання 9

Пошук слова в тексті та заміна його на інше є процесом

варіанти відповідей

опрацювання тексту

зберігання тексту

передавання тексту

видалення тексту

Запитання 10

Фрагмент тексту - це ...

варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

довільна послідовність символів тексту

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі