Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота "Орфографічна норма"

Додано: 6 травня 2021
Предмет: Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: Орфографічна норма
Тест виконано: 562 рази
15 запитань
Запитання 1

У якому варіанті допущені помилки у правописі префіксів?

варіанти відповідей

А зхилити, роскроїти, препоганий, безцінний;


Б прибулий, розшити, схвилювати, премилий;


В пристаркуватий, сформований, безшумний, спровокувати.


Г безпричинний, скопійований, преславний, привезти.


Запитання 2

У якому варіанті в усіх складних власних назвах ВСІ слова пишуться з великої букви ?

варіанти відповідей

А (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності;

Б (с)вята (т)рійця, (д)ень (с)оборності (у)країни, (і)ван (б)огослов;


В (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;

Д (ф)ранківські (с)онети, (з)асдужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;


Запитання 3

Позначте варіант, у якому УСІ іншомовні слова написано правильно.

варіанти відповідей

А Атлантіда, іраціональний, іміграція, фейєрія;


Б вілла, лібрето, ін’єкція, Алжир.


В журі, харакири, колібрі, бар’єр;

Г діаграма, триумф, Емма, барєр;


Запитання 4

У якому варіанті усі слова з НЕ пишуться окремо?

варіанти відповідей

А не/доконаний вид, не/обережний, не/покоїти;


Б дорога не/далека, не/сказавши, не/зроблю;


В не/долік, не/замкнені двері, не/щодавно;


Д не/бачена краса, не/виконана досі робота, не/бажано;


Запитання 5

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ллєт...ся, голубон...ці, красун...чик

різ...бяр, підвод...ся, кишен...ці

яблун...ці, Уман...щина, помешкан...

гордіс...ть, цвірін...кати, оболон...ський

Запитання 6

У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?

варіанти відповідей

А п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є

Б шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар

В Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд

Д об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є

Запитання 7

Укажіть рядок слів, у кожному з яких правильно вказано місця переносу.

варіанти відповідей

А за-кла-да-ли, во-доп-ро-від, ко-рис-ний

Б на-дзем-ний, під-ве-ла, бро-джу

В ро-зі-рва-ти, ви-хо-див, від-зна-ка

Г кіл-ьце, за-гро-за, від-пу-щу

Запитання 8

Апостроф ставиться в усіх словах у рядку

варіанти відповідей

А павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд

Б миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс

В інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

Д інтерв..ю, б..язь, кутюр..є, Олів..є

Запитання 9

Подвоєні приголосні є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А ір..еальний, Рус..о, контр..революція, мір..а

Б коміс..ія, нет..о, ап..арат, сум..а

В груп..а, ім..іграція, кол..ектив, ман..а

Д Дік..енс, Ніц..а, пан..а, лібрет..о

Запитання 10

Літеру и треба писати на місці пропуску у всіх словах рядка

варіанти відповідей

т..нденція, каз..но, Аргент..на

ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон

дез..нфекція, д..зель, кор..да

м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

Запитання 11

Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

зупинка Політехнічний інститут

священний Коран

опера Тарас Бульба

літак Мрія

Запитання 12

Дві літери слід писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

велелю(д/дд)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий

верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий

моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, знаря(д/дд)я

широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий

Запитання 13

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

міжз'їздівський, верб'я, морквяний,

різьб'яр, краков'як, горохвяний

дит'ясла, зоряний, реп'ях

Рейк'явік, роз'юшити, ряска

Запитання 14

Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка

варіанти відповідей

автовлас..ник, пристрас..ний, облас..ний

йодовміс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

очис..ний, шіс..надцять, доблес..ний

швидкіс..ний, учас..ник, зап'яс..ний

Запитання 15

Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

в...шневий, крап...лька, вит...рати

кр...ниця, тр...вожність, пер...петія

зуп...нитися, гр...чаний, завм...рати

тр...валість, в...слування, кол...вання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест