29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Орфографічна норма

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
24 запитання
Запитання 1

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зап’яс..ний, радіс..ний, контрас..ний

блис..нути, влас..ний, щотиж..невий

корисн..ний, балас..ний, проїз..ний

ненавис..ний, швидкіс..ний, форпос..ний

Запитання 2

 М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон

буд..те, надзелен..чати, крад..кома

кол..оровий, ослін..чик, виріз..блений

байкал..ский, гет..манщина, тис..нява

Запитання 3

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

 ..хопити, ..цідити, ..чистити

..садити, ..чепити, ..варити

..сувати, ..пиляти, ..чесати

Запитання 4

Разом треба писати всі складні іменники в рядку

варіанти відповідей

праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник

 проф/спілка, відео/магнітофон, 40/метрівка

авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр

Запитання 5

Правильно написано всі похідні слова в рядку

варіанти відповідей

Збараж - збаражський, Бахмач - бахмацький, Черкаси - черкаський

узбек - узбецький, Закарпаття - закарпацький, Прилуки - прилуцький

Кривий Ріг -криворізький, Кагарлик - кагарликський, тюрки -тюркський

Нью-Йорк - нью-йоркський, Ужгород - ужгороцький, Острог - острозький

Волноваха -волноваський, Нова Водолага - нововодолазький, Мекка - меккський

Запитання 6

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

справжньою самовідданістю

батьківською заповіддю

дивовижною подорож'ю

синівською любов'ю

невиразною тінню

Запитання 7

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка

варіанти відповідей

височінь, жовч

матір, блакить

мідь, пригорщ

заполоч, віддаль

печаль, скатерть

Запитання 8

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

орли(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки

спі(в/вв)ітчизник, пі(в/вв)іку, греча(н/нн)ий

оста(н/нн)ій, непоміче(н/нн)ість, навма(н/нн)я

смі(т/тт)єпереробний, ві(д/дд)іл, да(н/нн)ий

божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік

Запитання 9

Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

шален..ий, військ..омат, в..ічливість

спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 10

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..творення, ..котити, ..шивач

..фабрикувати, ..тяжка, ..пуск

..чесати, ..кинути, ..цілення

..тишити, ..терпіти, ..чинити

..сунути, ..палахнути, ..хил

Запитання 11

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..бережний, пр..щедрий, пр..вражий

пр..голубити, пр..завзятий, пр..кумедний

пр..вільний, пр..земкуватий, пр..святий

пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення

пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

Запитання 12

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей

Збройні сили України, сузір'я "Великий Віз"

Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий

Версальський мир, святкування Івана Купала

Донецький Національний університет, майдан Свободи

"Кирило-Мефодіївське" братство, епоха середньовіччя

Запитання 13

Помилку в поділі слова для переносу допущено у варіанті

варіанти відповідей

Ки-їв, де-в'ять, змага-ння

перед-звін, вік-но, туман-ний

крає-вид, пере-класти, під-йом

хо-джу, вольо-вий, куль-ка

арф'-яр, прось-ба, люд-ський

Запитання 14

Разом треба писати кожне складне слово в рядку

варіанти відповідей

конусо/подібний, повно/цінний, казково/пісенний

животворно/цілющий, тепло/обмінний, зло/язикий

соколино/зорий, чисто/сердечний, дрібно/плідний

вільно/думний, само/ствердження, кисло/терпкий

давньо/грецький, дво/рівневий, серцево/судинний

Запитання 15

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

г..брид, с..туація, х..романтія

еск..мос, м..трополія, тр..умф

дез..нфекція, пац..єнт, в..траж

г..потенуза, д..зайнер, банк..р

х..мера, коефіц..єнт, диф..рамб

Запитання 16

Подвоєння літер не відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мас..овий, мот..о, піц..ерія

ал..егорія, спагет..і, проф..і

конфет..і, пен..і, рок..око

барок..о, е..мігрувати, Бон..

Тал..ін.., проф..ес..ія, грип..

Запитання 17

Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

коли/не/коли, ледве/ледве, казна/де, багато/багато

на/в/здогін, з/діда/прадіда, без/ладу, по/середині

по/маленьку, без/просипу, по/київськи, по/третє

у/наслідок, час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як

ген/ген, кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де

Запитання 18

Усі слова пишуться окремо в рядку

варіанти відповідей

з/по/серед, на/передодні, де/на/якому, невідь/чому

під/час, коли/б, хоч/би, скільки/ж/то

пиши/бо, а/то/ж, у/разі, аби/коли

ніби/то, авже/ж, ані/трохи, не/той

ходи/но, все/ж/таки, без/угаву, уві/сні

Запитання 19

З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві

варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята

З(з)апорозька С(с)іч

В(в)ерховна Р(р)ада

Є(є)вропейський С(с)оюз

Запитання 20

Літеру С треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

бе..коштовний, ..казати, ..керований

..плавити, ..тулити, ..фотографувати

ро..плетений, ..питати, ..шити

ро..хитаний, бе..смертя, ..хвалити

Запитання 21

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..гарний, пр..мудрий

Пр..дніпров'я, Пр..карпаття

пр..клеїти, пр..пливе

пр..тихий, пр..снився

Запитання 22

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

пр..красний, пр..чудовий, пр..славний

пр..дивний, пр..солодкий, пр..сісти

пр..подобний, пр..високий, пр..високий

Запитання 23

У всіх словах пропущено букву О в рядку


варіанти відповідей

 г…лубка, р…бота, г…нчар, п…ганий


 б…гач, х…зяїн, б…гаття, к…лач


 г…рячий, мол…т, кр…плина, др…бина


 с…ловей, к…зати, б…гатій, к…чан

Запитання 24

Апостроф буде писатися в усіх прикметниках, утворених від іменників

варіанти відповідей

морква, зоря

жирафа, торф

Різдво, мед

жаба, дух

буря, трава

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест