22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Орфографічна норма

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
20 запитань
Запитання 1

м'який знак Не треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон

байкал..ский, гет..манщина, Уман..щина


буд..те, надзелен..чати, крад..кома

 кол..оровий, л..он, чепурнен..кий

Запитання 2

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

....хопити, ..цідити, ..чистити

.сувати, ..пиляти, ..чесати

..садити, ..чепити, ..варити

Запитання 3

Разом треба писати всі складні іменники в рядку

варіанти відповідей

 екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник

проф/спілка, відео/магнітофон, 40/метрівка

авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр

праце/люб, метео/служба, сімдесяти/річчя

Запитання 4

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

батьківською заповіддю

синівською любов'ю

 дивовижною подорожю

 невиразною тінню

Запитання 5

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

фабрикувати, ..тяжка, ..пуск


..чесати, ..кинути, ..цілення

.сунути, ..палахнути, ..хил

 ..творення, ..котити, ..шивач

Запитання 6

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..вільний, пр..земкуватий, пр..святий

пр..бережний, пр..щедрий, пр..вражий

пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення

пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

Запитання 7

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей


Версальський мир, святкування Івана Купала

  Донецький Національний університет, майдан Свободи


Збройні сили України, сузір'я "Великий Віз"

 Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий

Запитання 8

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 еск..мос, м..трополія, тр..умф

г..потенуза, д..зайнер, банк..р

 х..мера, коефіц..єнт, диф..рамб

дез..нфекція, пац..єнт, в..траж

Запитання 9

Літеру С треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

..плавити, ..тулити, ..фотографувати

 бе..коштовний, ..казати, ..керований

 ро..плетений, ..питати, ..шити

 ро..хитаний, бе..смертя, ..хвалити

Запитання 10

Апостроф буде писатися в усіх прикметниках, утворених від іменників

варіанти відповідей

жаба, дух


жирафа, торф


буря, трава

Різдво, мед

Запитання 11

Помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

отримати освіту

зрозуміти теорему

розв'язувати задачу

осмислити вчинок


Запитання 12

 Знайти правильний варіант у сполученні дієслова та іменника

відчиняти

варіанти відповідей

  кран

 око

пляшку

 кватирку

Запитання 13

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка

варіанти відповідей

 височінь, жовч

печаль, скатерть

мідь, пригорщ


заполоч, віддаль

Запитання 14

Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

 спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

 роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

Запитання 15

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток


пр..дивний, пр..солодкий, пр..сісти

пр..красний, пр..чудовий, пр..славний


пр..подобний, пр..високий, пр..високий

Запитання 16

У всіх словах пропущено букву О в рядку


варіанти відповідей

 г…лубка, р…бота, г…нчар, п…ганий

б…гач, х…зяїн, б…гаття, к…лач

с…ловей, к…зати, б…гатій, к…чан

 г…рячий, мол…т, кр…плина, др…бина

Запитання 17

Спрощення в групі приголосних відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

радіс..ний, пес..ливий

захис..ний, перехрес..ний

 альпініс..ський, гіган..ський

контрас..ний, курсан..ський

Запитання 18

З апострофом пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

 В..язьма, ф..юзеляж, Св..ятослав

кеш..ю, пан..європейський, Мін..юст

 В..ятка, пів..яблука, моркв..яний

 рутв..яний, зв..язок, п..юпітр

Запитання 19

 Без апострофа пишуться слова в рядку

варіанти відповідей

 бар..єр, цв..ях, підгір..я

торф..яний, пам..ятний, зм..яклий

стьм..яніти, різьб..яр, різдв..яний


під..юджувати, комп..ютер, пів..ялинки

Запитання 20

Допущено помилки в словах рядка

варіанти відповідей

Уманьщина, Манчжурія

піднісся, Пхеньян

 ірпінський, вирізьблений

няньчити, возня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест