24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

орфографія

Додано: 5 березня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 53 рази
77 запитань
Запитання 1

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

 чобіт, лічба, качці


  зір, відзимувати, газ

 

 добрий, під’їхати, вигляд

 потічок, аякже, кроки

Запитання 2

Прийменник "у" на місці пропуску треба вживати в обох словосполучення рядка

варіанти відповідей

заявити ... відповідь, покласти ... свій рюкзак

 


 оселя ... рушниках, Тарас ... Рівному

 повірив ... мене, дошка ... пилюці

зефір ... шоколаді, реклама ... метр

Запитання 3

Прикметники із суфіксом -зьк- утворяться від усіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

Париж, узбек, студент

  


  

солдат, турист, Дрогобич

  Прага, Запоріжжя, Кавказ

ад'ютант, юнак, волох 

Запитання 4

В якому слові не відбувається уподібнення приголосних

варіанти відповідей

нігті

  

 

  

могти

 легко

  кігті

Запитання 5

Вкажи слово, у якому на місці пропуску слід вставити апостроф

варіанти відповідей


мавп..ячий 

 арф..яр

  Св..ятослав

  цв..ях

Запитання 6

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

доброчес..ний, якіс..ний, балас..ний


  

радіс..ний, студен..ство, пристрас..ний


  ненавмис..ний, аген..ство, запіз..но

 безвиїз..ний, захис..ник, тиж..невий


Запитання 7

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

текстовий

зручний

визвольний

фаховий

Запитання 8

Прийменник "у" на місці пропуску треба вживати в обох словосполучення рядка

варіанти відповідей

заявити ... відповідь, покласти ... свій рюкзак

оселя ... рушниках, Тарас ... Рівному

повірив ... успіх, вітер ... полі

зефір ... шоколаді, реклама ... метро

Запитання 9

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

чобіт, лічба, качці

жолудь, отож, книжці

зір, відзимувати, газ

потічок, аякже, кроки

добрий, під’їхати, вигляд

Запитання 10

Прикметники із суфіксом -зьк- утворяться від усіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

Париж, узбек, студент

ад'ютант, юнак, волох 

Прага, Запоріжжя, Кавказ

солдат, турист, Дрогобич

Запитання 11

Вкажи слово з орфографічною помилкою

варіанти відповідей

дит'ясла

ател'є

возз'єднання

Мін'юст

Запитання 12

Позначте рядок, де в усіх наведених словах зміна місця наголосу змінює значення слова:

варіанти відповідей

рано, город, погляд, славно

пізнаю, виміряю, вивозити, переказати

хліба, жита, городина, зерна

вікна, руки, казки, моря

мука, замок, плачу, сім’я

Запитання 13

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

доброчес..ний, якіс..ний, балас..ний

безвиїз..ний, захис..ник, тиж..невий

ненавмис..ний, аген..ство, запіз..но

радіс..ний, студен..ство, пристрас..ний

блис..нути, перехрес..ний, абонен..ський

Запитання 14

Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку

варіанти відповідей

Париж, Збараж, грек

киргиз, Норвегія, Кавказ

Сиракузи, боягуз, Тибет

Запоріжжя, латиш, Світязь

Запитання 15

Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Безвиїз…ний, облас…ний, зап’яс…ний

Заздріс…ний, волейболіс…ці, очис…ний

Цінніс…ний, особистіс…ний, тиж…невий

Безчес…ний, щас…ливий, шіс…надцятий

Пристрас…ний, шіс….десят, улес…ливий

Запитання 16

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний


Запитання 17

У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?


варіанти відповідей

Він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот

сіл..ю, пишеш.., учител...ці, Уман..щина, спіл..нота

нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот

Запитання 18

У всіх словах якого рядка ставиться апостроф?

варіанти відповідей

 Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець,

львів..янин, з..юрмитися, бур..янець

мавп..ячий, відсв..яткувати, зв..язковий

 в..ється, моркв..яний, верф..ю

Запитання 19

 У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться?

варіанти відповідей

дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд

 цв..ях, сер..йозний, р..ябий, брукв..яний

сором..язливий, полум..я, недокрів..я, в..язка

зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як

Запитання 20

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)юридичний, щеплення, більярд

Б)дзюдоїст, Ольвія, шампіньйон

В)шлягер, Бессарабія, узбережжя

Г)щитоносець, Макіївка, дюжина

Д)б’ють, від’єднання, барельєф

Запитання 21

Оберіть слово, яке має бути на місці пропуску:

Нам потрібно розробити _________ план дій

варіанти відповідей

ефектний;

ефективний;

дефектний;

дефективний;

дефектологічний.

Запитання 22

Оберіть рядок, у якому є орфографічна помилка:

варіанти відповідей

Український фізик Іван Пулюй уперше пояснив принципи роботи Рентген-апарата.

Відомий науковець Борис Патон був деканом інженерного факультету.


Авіаконструктор Ігор Сікорський працював у Сполучених Штатах Америки.

Першим головним конструктором ракетно-космічних систем став Сергій Корольов.

Петро Прокопович, винахідник рамкового вулика, навчався в Києво-Могилянській академії.

Запитання 23

Звук [дз] є в кожному словірядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

подзенькувати

дзеркало

відзначити

дзижчати

задзвеніти

Запитання 24

У якому рядку допущено орфографічні помилки?

варіанти відповідей

 міжз’їздівський, верб’я, морквяний, довір’я

 різб’яр, ув’язнений, краковяк, горохвяний

 дит’ясла, зоряний, реп’ях, рясний

 Рейк’явік, комп’ютер, сек’юриті, ряска

Запитання 25

Без апострофа всі слова пишуться в рядку


варіанти відповідей

 к..юре, попідтинн..ю, шерст..ю, Х..юстон

 ал..янс, транс..європейський, Г..юго, бур..яно

 міл..ярд, вітр..як, цв..яшок, верф..яний

 В..ятка, юніст..ю, посв..ята, б..язь

 п..юпітр, духм..яний, бр..яжчати, пор..ядний

Запитання 26

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

 л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

 кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… 

 уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 27

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає  наступне слово).

     (1)Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні (2)омріяні зірки, і  (3)стрімко линуть (4) до (5)хтозна-кого на заставнівську соснину.

Оберіть правильний варіант.

   

варіанти відповідей

 іменник - 1

     прислівник - 3

     прийменник - 4

     займенник - 5

     дієприкметник - 2 

 іменник - 2

     прислівник - 3

     прийменник - 4

     займенник - 1

     дієприкметник - 2 

 іменник - 1

     прислівник - 5

     прийменник - 4

     займенник - 3

     дієприкметник - 2  

 іменник - 5

     прислівник - 2

     прийменник - 4

     займенник - 1

     дієприкметник - 3 

   іменник - 1

     прислівник - 4

     прийменник - 3

     займенник - 2

     дієприкметник - 5

Запитання 28

Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку

   

варіанти відповідей

 …питати, …цідити, …танцювати, …колотити

    

     …краплювати, …пересердя, …хотіти, …пустити

   

     …фантазувати, …шити, …худнути, …тіснити

    

      …клеювати, …повістити, …трясти, …цідити

  

    …пустошувати, …хлипувати, …чеплення, …танцювати 

Запитання 29

Разом треба писати кожне слово в рядку

    

варіанти відповідей

 крає/знавчий, лісо/смуга, Інтернет/клуб

    

      воле/любний, фото/гурток, міні/футбол

     

      пусто/цвіт, відео/салон, вело/спорт

    

      мото/блок, кімната/музей, руко/пис

Запитання 30

Подвоєння літер у формі орудного відмінка однини відбувається у всіх іменниках рядка

  

варіанти відповідей

 радість, ненависть, путь

  

   гущавінь, тінь, біль

  

    сіль, зустріч, вуаль

   

   печаль, шампунь, сіль

  

мить, нежить, міль

Запитання 31

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

текстовий

зручний

визвольний

фаховий

Запитання 32

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

чобіт, лічба, качці

жолудь, отож, книжці

зір, відзимувати, газ

потічок, аякже, кроки

добрий, під’їхати, вигляд

Запитання 33

Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

сьомий, шість, сюди 

здогад, зяблик, низка

літак, квітчати, нитка

межа, ложці, дужка

лук, анекдот, ковдра

Запитання 34

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

слов’янський, маслюк, джазист

осяяння, юнацький, беззастережний

блищить, каяття, європейський

колючий, в’юнище, їжджений

йодований, дзюркотіти, травиця

Запитання 35

Прийменник "у" на місці пропуску треба вживати в обох словосполучення рядка

варіанти відповідей

заявити ... відповідь, покласти ... свій рюкзак

оселя ... рушниках, Тарас ... Рівному

повірив ... успіх, вітер ... полі

зефір ... шоколаді, реклама ... метро

Запитання 36

В якому варіанті подано правильну транскрипцію до слова юшці

варіанти відповідей

[ й у с' ц і ]

[ й у ш ц і ]

[ й у с' ц' і ]

[ й' у с ц і ]

Запитання 37

Прикметники із суфіксом -зьк- утворяться від усіх іменників у рядку:

варіанти відповідей

Париж, узбек, студент

ад'ютант, юнак, волох 

Прага, Запоріжжя, Кавказ

солдат, турист, Дрогобич

Запитання 38

Вкажи слово, у якому на місці пропуску слід вставити апостроф

варіанти відповідей

мавп..ячий

цв..ях

Св..ятослав

арф..яр

Запитання 39

В якому слові не відбувається уподібнення приголосних

варіанти відповідей

нігті

кігті  

легко

могти

Запитання 40

Знайдіть рядок слів, у вимові яких спостерігається явище уподібнення приголосних

варіанти відповідей

смужка, боротьба, зцілити, кішка

вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути

казка, зсушити, кігті, мишка

низка, молотьба, зсипати, миска

Запитання 41

Вкажи слово з орфографічною помилкою

варіанти відповідей

дит'ясла

ател'є

возз'єднання

Мін'юст

Запитання 42

Позначте рядок, де в усіх наведених словах зміна місця наголосу змінює значення слова:

варіанти відповідей

рано, город, погляд, славно

пізнаю, виміряю, вивозити, переказати

хліба, жита, городина, зерна

вікна, руки, казки, моря

мука, замок, плачу, сім’я

Запитання 43

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

доброчес..ний, якіс..ний, балас..ний

безвиїз..ний, захис..ник, тиж..невий

ненавмис..ний, аген..ство, запіз..но

радіс..ний, студен..ство, пристрас..ний

блис..нути, перехрес..ний, абонен..ський

Запитання 44

Прикметники із суфіксом -зьк- можна утворити від усіх іменників у рядку

варіанти відповідей

Париж, Збараж, грек

киргиз, Норвегія, Кавказ

Сиракузи, боягуз, Тибет

Запоріжжя, латиш, Світязь

Запитання 45

Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Безвиїз…ний, облас…ний, зап’яс…ний

Заздріс…ний, волейболіс…ці, очис…ний

Цінніс…ний, особистіс…ний, тиж…невий

Безчес…ний, щас…ливий, шіс…надцятий

Пристрас…ний, шіс….десят, улес…ливий

Запитання 46

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний


Запитання 47

За допомогою префікса зі- можна утворити усі слова в рядку

варіанти відповідей

лити, орієнтуватися, казати

брати, шити, мити

гнати, гріти, гнути

гріти, кріпити, палити

Запитання 48

У якому рядку допущено помилку вживання у-в

варіанти відповідей

була в Італії, плавав в озері

жили у Фастові, служив в армії

 була у своєму домі, читала в газеті

погляд в майбутнє, відніс у хату

Запитання 49

У якому рядку всі слова написано неправильно?

варіанти відповідей

захисний, чесний, кістлявий, випускний

проїздний, пристрастний, шіснадцять

 кріпосний, хвастливий, свиснути, невістці

тижневий, форпостний, щасливий, пестливий

Запитання 50

Позначте рядок, у якому всі слова записано правильно

варіанти відповідей

буревісник, пропускний, форпосний

 

перехресний, зап’ястний, обласний

випускний, тижневий, устний

виїздний, хворостняк, контрасний

Запитання 51

У всіх словах якого рядка ставиться апостроф?

варіанти відповідей

 Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець,

львів..янин, з..юрмитися, бур..янець

мавп..ячий, відсв..яткувати, зв..язковий

 в..ється, моркв..яний, верф..ю

Запитання 52

 У всіх словах якого рядка апостроф не ставиться?

варіанти відповідей

дзв..якнути, без..ідейний, пір..я, під..їзд

 цв..ях, сер..йозний, р..ябий, брукв..яний

сором..язливий, полум..я, недокрів..я, в..язка

зв..ялити, бур..яний, з..умовити, черв..як

Запитання 53

Усі слова якого рядка написано правильно?

варіанти відповідей

з’їздити, верб’я, морквяний, довір’я

сімянин, зоряний, реп’ях, рясний

торф'яний, ув’язнений, краковяк, горохв'яний

обовязки, передсвятковий, від'ємний, матір'ю

Запитання 54

У якому рядку в усіх словах не пишемо м’який знак

варіанти відповідей

 п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці.


могут..ній, павутин..ці, чотир..ма


 мен..ший, рязан..ський, різ..бяр;

 самот..ній, колодяз..ний, Наталон..ці;

Запитання 55

М’який знак пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Хар..ків, війс...ко, тонен...кий,

нян...ка, сип...те, гос...ті

японс...кий, злаз...те, дяд...ко,

 близ...ко, боєц.., ін...ший

Запитання 56

У якому рядку в усіх словах пишемо м'який знак?

варіанти відповідей

 таріл..ці; русал..ці; вишен..ці;

 бджіл..ці; зозул..ці,  Натал..ці;

снігурон..ці; долон..ці; люл..ці;

стеблин..ці; нен..ці; рибал..ці;

Запитання 57

У якому рядку подвоєні літери НЕ треба писати в обох словах

варіанти відповідей

со(н/нн)а рі(л/лл)я

океа(н/нн)е роздо(л/лл)я

тума(н/нн)ою дале(ч/чч)ю

прекрас(н/нн)ою повіс(т/тт)ю

Запитання 58

 Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий,  тополи(н/нн)ий

 коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, ві(д/дд)зьобати,

сі(л/лл)ю, пі(ч/чч)ю, пові(н/нн)ю, щедріс(т/тт)ю

ми(т/тт)ю, дотепніс(т/тт)ю, здорове(н/нн)ий, вівся(н/нн)ий

Запитання 59

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)п'ятниць, їстоньки, яблунька

Б)якість, кукурудза, український

В)гайок, об'єднування, сьогодення

Г)рюкзак, перемивають, кар'єра

Запитання 60

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

А)тьохкає, колючий, творіння

Б)віщунка, йоржик, беззоряний

В)прощає, паляниця, обов’язковість

Г)пробудження, ящик, тріщить

Д)господиня, кузня, їдальня

Запитання 61

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А)юридичний, щеплення, більярд

Б)дзюдоїст, Ольвія, шампіньйон

В)шлягер, Бессарабія, узбережжя

Г)щитоносець, Макіївка, дюжина

Д)б’ють, від’єднання, барельєф

Запитання 62

Як фонетичною транскрипцією записати слово покатаєшся?

варіанти відповідей

[покатаˊйес':а]

[покатаˊйешс:а]


[покатаˊйеис':а]

Запитання 63

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

 зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

 безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 64

Апостроф не пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Бур..як, моркв..яний, св..ятковий

М..ята, солов..ї, в..язати

Дев..ять, пір..я, ім..я

Запитання 65

Звук [дз] є в кожному словірядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

подзенькувати

дзеркало

відзначити

дзижчати

задзвеніти

Запитання 66

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 пр..хороший, пр..бережний, пр..глухий, пр..красний

пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

  пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

Запитання 67

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 верф.ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, св..яткувати, з..явитися

тім..я, Мін..юст, возз..єднання, ін..єкція

 М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

 відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Запитання 68

Оберіть рядок, у якому немає орфографічних помилок:


варіанти відповідей

швидкістний потяг, повідомити методистці;

серцевий напад; почестний гість;

кістлява рука, невістчин гаманець;

перехрестні дороги; туристська база.

контрасний колір, сказати артистці;

Запитання 69

Звук [дж] є в кожному слові рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

бюджет

Джоконда

паранджа

піджак

підживити

Запитання 70

Не відбувається спрощення у таких словах

варіанти відповідей

шістнадцять, пестливий

усний, тижневий

корисний, кількісний

хворостняк, хвастливий

Запитання 71

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

 зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

 безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 72

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 пр..хороший, пр..бережний, пр..глухий, пр..красний

пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

  пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

Запитання 73

Без знака м’якшення на місці пропуску треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

 хар..ківський, стіл..чик, матін..чин

жовч..ю, прес-пап..є, ковал..ський

 миш..як, хустин..ці, Галин..чин

рибал..ці, перелл..ється, жул..єн

  Ул..яна, зган..битися, уман..ський

Запитання 74

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 верф.ю, транс..європейський, кон..юнктура, дзв..якати

к..юрі, інтерв..ю, св..яткувати, з..явитися

тім..я, Мін..юст, возз..єднання, ін..єкція

 М..юнхен, під..юджувати, верб..я, подвір..я

 відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята

Запитання 75

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка  

варіанти відповідей

бе..захисний, с..авці, написан..ий

 сприян..я, шален..ий, розрі..ся

 баштан..ик, проніс..я, ніжніст..ю

бов..аніти, віділ..ється, цілин..ий

міськ..ом, під..аний, передміст..я

Запитання 76

ПРАВИЛЬНО позначено місце перенесення в слові:

варіанти відповідей

їж-джу, сльо-за;

зо-шит, пай-ок;

кіл-ьце, бай-ка;

на-йбільший, сес-тра;

суспільс-тво, розк-ласти.

Запитання 77

Оберіть рядок, у якому немає орфографічних помилок:


варіанти відповідей

швидкістний потяг, повідомити методистці;

серцевий напад; почестний гість;

кістлява рука, невістчин гаманець;

перехрестні дороги; туристська база.

контрасний колір, сказати артистці;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест