Орфографія. Подовження і подвоєння приголосних.

Додано: 4 лютого 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 963 рази
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку в усіх словах є подвоєні приголосні?

варіанти відповідей

Угід..я, ворон..я, від..ати, щоден..о, впевнен..о

Подорож..ю, тін..ю, ніс..я, пас..я

Без..убий, ден..й, хвилин..й, роз..броти, об..ігти

Годин.икар, широчен..ий, числен..й, щаст..я, насін..я

Запитання 2

Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбуваються подвоєння приголосних

варіанти відповідей

Ел..ада, ман..а, інтермец..о, примадон...а

Апол..он, гун..и, гол..андський, брут..о

Ком..уна, віл...а, тон..а, ім..іграція

Бул..а, сюр..еалізм, мадон...а, нет..о

Запитання 3

Укажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними

варіанти відповідей

Повідь, міць, одіж, честь

Сіль, піч, папороть, кров

Лань, дань. щедрість, подорож

Річ, мідь, повінь, січ

Запитання 4

У якому рядку всі слова написано правильно

варіанти відповідей

Пенні, тона, булла, вілла, група

манна, бароко, комісія, голандець, апарат

Мадона, панна, група, нетто, брутто

Ірреальний, донна, імміграція, Діккенс Таллінн

Запитання 5

Подвоєння літер на місці пропуску

НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ін..овація, ан..отація, рок..око

Дол..ар, ас..ортимент, новел..а

Груп..овий, шас..і, сюр..еалізм

Гол..андець, мас..а, шос..е

Запитання 6

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
варіанти відповідей

 Ір..аціональний, терас..а, іл...юзія

Ак..умулятор, клас..ний, міс..ія

  Ген..адій, ім..унітет, лібрет..о

 Сирок..о, Шил..ер, діаграм..а

Запитання 7

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Інкас...атор, клас..ицизм, ал...о

Ексцес, ак..омпанемент, пен..і

Ком..ентар, кол..екція, кол...ега

Прес..а, проблем..а, кальк..утський

Запитання 8

 Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

Воскресі(и/нн)я, жада(н/нн)ий, доні(с/сс)я

 Бездорі(ж/жж)я, місь(к/кк)ом, спросо(н/нн)я

Ми(т/тт)ю, дотепніс(т/тт)ю, здорове(н/нн)ий

  Студе(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий, пісе(н/нн)ий

Запитання 9

   Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 Га(н/нн)а, Маріа(н/нн)а, Богда(н/нн)а

гости(н/нн)ість, 6о(в/вв)аніти, (л/лл)яний

попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати

числе(н/нн)ий, шале(н/ин)ий, незмі(н/нн)ий

Запитання 10

  Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне слово).

Не всі на світі радощі (1)свяще(н/нн)і — Є радощі, (2)народже(н/нн)і з (3)прокля(т/тт)ь\ Коли, метнувши громи (4)навіже(н/н)і, Став Єву Бог із раю (5)прога(н/н)ять.варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 11

Подвоєні літери треба писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою

Осі( 1 )ій місяць пряв оста(2)і чари літа в здичавілім Старез(3)ім парку. І вікно здавалось Отвором у міжзоря(4)і безкраї, Звідкіль густим потоком ллялось сяйво. Холодне, міжпланетне, ледь зловіс(5)е З пливкою прозеле(6)ю глибини.


Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр

варіанти відповідей

1,2,3

4,5,6

1,2,6  

2,4,6

1,5,6

Запитання 12

 Прочитайте фрагмент поезії.

Срібне плесо озера під лісом, В золоті Свят-вечора дідух. Сокрове( 1)им виповне(2)ий змістом Первород(3)ий незнище(4)ий дух... Батькові стражда(5)я і гонитва, Гордість непокора і війна, Мамина притише(6)а молитва, Де у кож(7)ім.  слові — таїна.


Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр

варіанти відповідей

1,4,5 

2,4,7 

1,3,5

4,5, 6

1,2,4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест