9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Організація клітини 2

Додано: 8 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 42 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка із зображених структур клітини характерна для рослин?

варіанти відповідей
Запитання 2

Жирові краплини в клітинах насіння соняшника — це

варіанти відповідей

пластиди

включення

вакуолі

рибосоми

Запитання 3

Біологічна мембрана складається з

варіанти відповідей

двох шарів білків і шару ліпідів

одного шару фосфоліпідів

біліпідного шару з вбудованими білками

моносахаридів

Запитання 4

АТФ утворюється у

варіанти відповідей

мембрані

клітинній стінці

лізосомах

мітохондріях

Запитання 5

Для прокаріотичної клітини характерна наявність

варіанти відповідей

мембрани

пластин

ЕПС

ядра

Запитання 6

Функцією ЕПС є

варіанти відповідей

формування веретена поділу

здійснення фотосинтезу

реалізація спадкової інформації

синтез та накопичення ліпідів та вуглеводів

Запитання 7

 У якій структурі рослинної клітини міститься клітинний сік?

варіанти відповідей

хлоропласті

вакуолі

ядрі

рибосомі

Запитання 8

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю

варіанти відповідей

центросом

лізосом

рибосом

пероксисом

Запитання 9

Яку функцію виконують молекули АТФ у клітині?

варіанти відповідей

захисну

ферментативну

акумулятора енергії

транстпортну

Запитання 10

До правильно виготовленого препарату шкірочки соковитої луски цибулі учень додав декілька крапель концентрованого розчину кухонної солі. Під час розгляду препарату в мікроскопі він побачив

варіанти відповідей

потовщення клітинних стінок унаслідок набубнявіння.

знебарвлення хлоропластів унаслідок розкладання хлорофілу під впливом солі.

розрив клітинних стінок деяких клітин унаслідок надходження води.

відходження цитоплазми від клітинних стінок унаслідок плазмолізу

Запитання 11

На електронограмі рослинної клітини виявлено двомембранну органелу овальної форми, внутрішня мембрана якої утворює тилакоїди. Це –

варіанти відповідей

мітохондрія.

комплекс Гольджі.

хлоропласт.

ваколя.

Запитання 12

Проаналізуйте твердження щодо функції рибосом.

I. Беруть участь у синтезі білкової молекули.

ІІ. Зберігають запасні речовини клітини.

ІІІ. Відсутні в еритроцитах ссавців.


Ви вважаєте, що

варіанти відповідей

правильне лише І.

всі правильні.

правильне лише ІІ.

правильні лише І і ІІІ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест