Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Організми та середовище існування

Додано: 19 квітня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 16167 разів
18 запитань
Запитання 1

Умови існування тварин і їхні взаємовідносини з навколишнім середовищем вивчає

варіанти відповідей

етологія

екологія

біологія

зоологія

ботаніка

фізіологія

Запитання 2

Сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати.

варіанти відповідей

місце проживання

місце перебування

середовище існування

угруповання

співіснування

Запитання 3

Назва цього сере­довища свідчить про його неоднорідність. Серед його мешканців є такі, що плазують, бігають, стрибають і літають.

варіанти відповідей

водне

наземно - повітряне

грунтове

інший організм

Запитання 4

Коливання темпера­тури в цьому середовищі невеликі, у ньому достатньо органічних речовин , проміжки між його частинками заповнені во­логою і повітрям. Проте вміст кисню в ньому значно менший, а вуглекислого газу набагато біль­ше. Він дуже щільний, і пересуватися в ньому складно. Тому в цьому середовищі переважають одноклітинні і дрібні багатоклітинні тварини, у яких газообмін відбувається через усю поверхню тіла.

варіанти відповідей

наземно - повітряне

водне

грунтове

інший організм

Запитання 5

Меш­канцям цього середовища їжі завжди достатньо. Дуже важливо лише міцно закріпитися на місці проживання. Тому багато з них мають гачки, шипики, присоски, за допомогою яких прикріпля­ються. Нестача кисню є про­блемою тому хіміч­ні реакції, що забезпечують тварину енергією, відбуваються без участі кисню. Але «енергетичний ефект» таких реакцій невисокий, тому й тва­рини не виявляють великої активності. Та й куди їм поспішати?

варіанти відповідей

інший організм

наземно - повітряне

грунтове

водне

Запитання 6

Сукупність особин виду, які мешкають на певній частині ареалу

варіанти відповідей

підвид

популяція

фауна

ареал

Запитання 7

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

фауна

популяція

ареал

середовище життя

Запитання 8

Сукупність видів тварин певної місцевості

варіанти відповідей

ареал

популяція

середовище існування

фауна

Запитання 9

Зябра характерні для тварин, які населяють середовище існування:

варіанти відповідей

наземно - повітряне

водне

грунтове

інший організм

Запитання 10

Способи руху тварин залежать:

варіанти відповідей

від температури середовища

від густини середовища

від освітленості середовища

від вмісту води у середовищі

Запитання 11

Перша ланка в ланцюзі живлення представлена:

варіанти відповідей

консументами І порядку

сапротрофами

продуцентами

консументами ІІ порядку

Запитання 12

Взаємовигідне співіснування: "ти - мені, я - тобі"

варіанти відповідей

конкуренція

мутуалізм

нейтралізм

паразитизм

квартиранство

виїдання

хижацтво

Запитання 13

Боротьба між видами за однакові ресурси: "ти - мене або я - тебе"

варіанти відповідей

квартиранство

мутуалізм

конкуренція

нейтралізм

паразитизм

виїдання

хижацтво

Запитання 14

Форма симбіозу, за якої один вид використовує інший як місце існування, не наносячи йому шкоди: "ти мене використовуєш, а мені байдуже"

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

квартиранство

нейтралізм

паразитизм

виїдання

хижацтво

Запитання 15

Форма симбіозу, за якої два види ніяк не впливають один на одного: "нам обом байдуже"

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

нейтралізм

квартиранство

паразитизм

виїдання

хижацтво

Запитання 16

Форма симбіозу, коли один організм живе за рахунок іншого: "я - тебе, а ти не можеш"

варіанти відповідей

мутуалізм

конкуренція

нейтралізм

квартиранство

паразитизм

виїдання

хижацтво

Запитання 17

Форма симбіозу, за якої один вид є поживою для іншого: "я тебе зловлю і з'їм"

варіанти відповідей

мутуалізм

квартиранство

конкуренція

нейтралізм

паразитизм

виїдання

хижацтво

Запитання 18

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

сокіл-синиця-гусінь метелика- яблуня

сокіл - синиця - яблуня - гусінь метелика

яблуня - гусінь метелика - синиця - сокіл

синиця - гусінь метелика - яблуня - сокіл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест