Середовища існування тварин

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 362 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність абіотичних та біотичних чинників, в яких існує особина

варіанти відповідей

місце проживання

середовище існування

місце перебування

домівка

Запитання 2

Назва цього сере­довища свідчить про його неоднорідність. Серед його мешканців є такі, що плазують, бігають, стрибають і літають.

варіанти відповідей

наземно-повітряне

грунтове

інший організм

водне

Запитання 3

Коливання темпера­тури в цьому середовищі невеликі, у ньому достатньо органічних речовин , проміжки між його частинками заповнені во­логою і повітрям. Він дуже щільний, і пересуватися в ньому складно.

варіанти відповідей

водне

наземно-повітряне

інший організм

грунтове

Запитання 4

Меш­канцям цього середовища їжі завжди достатньо. Дуже важливо лише міцно закріпитися на місці проживання. Тому багато з них мають гачки, шипики, присоски, за допомогою яких прикріпля­ються. Дихання відбуваються без участі кисню

варіанти відповідей

водне

наземно-повітряне

інші організми

грунтове

Запитання 5

Сукупність особин виду, які мешкають на певній території

варіанти відповідей

фауна

флора

ареал

популяція

Запитання 6

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

фауна

домівка

середовище існування

Запитання 7

Способи руху тварин у певному середовищі залежать:

варіанти відповідей

 від температури

від густини

від вмісту води

від освітленості

Запитання 8

Перша ланка в ланцюзі живлення представлена:

варіанти відповідей

сапротрофами

консументами

продуцентами

редуцентами

Запитання 9

Взаємовигідне співіснування: "ти - мені, я - тобі"

варіанти відповідей

коменсалізм

нейтралізм

квартиранство

мутуалізм

Запитання 10

Боротьба між видами за однакові ресурси: "ти - мене або я - тебе"

варіанти відповідей

конкуренція

хижацтво

виїдання

квартиранство

Запитання 11

Форма симбіозу, коли один організм живе за рахунок іншого: "я - тебе, а ти не можеш"

варіанти відповідей

мутуалізм

квартиранство

паразитизм

конкуренція

Запитання 12

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

бактерії - яблуня - гусінь - синиця - сокіл

сокіл - синиця - яблуня - гусінь - бактерії

яблуня - гусінь - сокіл - синиця - бактерії

яблуня - гусінь - синиця - сокіл - бактерії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест