10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Основи екології

Додано: 8 травня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 27 разів
11 запитань
Запитання 1

1. Екологічні фактори, що проявляються у взаємозв’язках між живими організмами, називають:
варіанти відповідей

А біотичними;

Б абіотичними;

В антропогенними.

Запитання 2

2. Вид взаємозв’язків, при якому особини одного виду ловлять, убивають та поїдають особин іншого виду, має назву:варіанти відповідей

А конкуренція;

Б паразитизм;

В хижацтво.

Запитання 3

3. Взаємозв’язки організмів, які борються за одні й ті самі ресурси при їхній недостатній кількості, називають:варіанти відповідей

А коменсалізмом;

Б кооперацією;

В конкуренцією.

Запитання 4

4. Форму взаємозв’язків, при яких тварини одного виду використовують тварин іншого виду як середовище існування або джерело їжі, завдаючи їм при цьому шкоди, називають:варіанти відповідей

А паразитизмом;

Б хижацтвом;

В коменсалізмом.

Запитання 5

5. Співробітництво двох видів організмів, при якому кожний вид може існувати окремо, але спільне життя дає їм обом користь, має назву:варіанти відповідей

А нейтралізм;

Б кооперація;

В симбіоз.

Запитання 6

6. Форма симбіозу, при якій один з партнерів дає їжу або притулок іншому виду; у цьому випадку один вид має користь, інший — не має ні користі, ні шкоди. Такий вид взаємозв’язків називають:
варіанти відповідей

А кооперацією;

Б коменсалізмом;

В конкуренцією.

Запитання 7

7. Тип взаємозв’язків, при якому обидва організми отримують взаємну користь:


.

варіанти відповідей

А хижацтво;

Б конкуренція;

В симбіоз;

Г паразитизм

Запитання 8

8. Організм, у тілі якого відбувається статеве розмноження паразита, називають:.

варіанти відповідей

А основним хазяїном;

Б проміжним хазяїном;

В переносником;

Г паразитоїдом

Запитання 9

9. Запилення бджолами різних лугових рослин є прикладом:

варіанти відповідей

А симбіозу;

Б коменсалізму;

В мутуалізму;

Г протокооперації.

Запитання 10

10. Взаємозв’язки жуйних копитних та інфузорій, що живуть у шлунку, є прикладом:

варіанти відповідей

А коменсалізму;

Б мутуалізму;

В паразитизму;

Г протокооперації.

Запитання 11

11.Симбіоз — це зв’язки:

варіанти відповідей

А взаємовигідні; 

Б шкідливі; 

В корисно-шкідливі; 

Г корисно-нейтральні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест