Основи електронного документообігу.

Додано: 17 лютого
Предмет: Інформатика
8 запитань
Запитання 1

Для створення нових електронних документів у хмарному середовищі Google можна використати відповідні онлайн-редактори: 

варіанти відповідей

Google Документи

Google Презентації

Google Таблиці

Запитання 2

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

хмарні технології

інформаційні технології

Запитання 3

Наведіть поняття документа. Документ - це...

варіанти відповідей

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

будь-яка інформація, що матє офіційно-діловий стиль викладу, містити граматично й логічно узгоджену інформацію та об’єктивні відомості про висвітлювані події і факти.

Запитання 4

Класифікація документів - це поділ їх на класи за...

варіанти відповідей

найбільш загальними ознаками схожості та відмінності

змістом та темою документа. 

Запитання 5

 Оберіть правильне визначення поняття документообігу.

варіанти відповідей

Кількість документів кожного потоку (вхідні, вихідні, внутрішні) за певний період становить обсяг документообігу


Кількість документів, створенних одним урядовцем за певний період, помножена на кількість співробітників становить обсяг документообігу установи.

Запитання 6

Виділяють такі види документообігу:

варіанти відповідей

централізований 

електронний документообіг 

децентралізований 

змішаний

Запитання 7

Документообіг – це рух документів на підприємстві з моменту їхнього створення або одержання до:

варіанти відповідей

завершення виконання, відправлення адресатові та передачі в архів


відправлення листа з повідомленням про виконання адресатові

Запитання 8

Види документів за характером інформаційних зв’язків поділяють на...

варіанти відповідей

внутрішні

зовнішні

суміжні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест