Основи композиції та дизайну

Додано: 17 січня 2021
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 68 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке колористика?


варіанти відповідей

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

 Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

 Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 2

Що називається дизайном?

варіанти відповідей

Дизайн - уміння будувати своє життя за законами краси

Дизайн — це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування виробів

Дизайн — це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

Дизайн — це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах життя

Запитання 3

 Що таке художнє конструювання?

варіанти відповідей

 уміння будувати своє життя за законами краси

своєрідний метод проєктування


уміти творчо мислити


Запитання 4

 Хто такий дизайнер ?

варіанти відповідей

 це фахівець, що добре знає конструктивні й оздоблювальні матеріали


це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище

Запитання 5

Види композиції:


 

варіанти відповідей

 фронтальна

  об'ємна

фрактальна

 глибинно-просторова

 просторова

Запитання 6

Що таке кольорова модель?

варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

 Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.


Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Запитання 7

Що означає RGB?

варіанти відповідей

 Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.


Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного і того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.

Запитання 8

Що означає CMYK?

варіанти відповідей

 Субтрактивна кольорова модель з 4 кольорів, використовується у поліграфії, перш за все при багатофарбовому (повноколірному) друці. Вона застосовується у друкарських машинах і кольорових принтерах.

Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.


Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

Запитання 9

Що таке колір?

варіанти відповідей


Суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною


Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем. За допомогою ліній задаються контури або обриси. Лінії можуть бути криві, горизонтальні, вертикальні, хвилясті, паралельні, пунктирні

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. Саме світлотінь створює глибину у фотографії.

Запитання 10

До головних композиційних прийомів належать ...

варіанти відповідей

  симетрія

 асиметрія

 композиція

 статика

  динаміка

ритм

Запитання 11

Вказати напрями дизайну

варіанти відповідей

Промисловий дизайн

 Авторський дизайн

 Комп'ютерний дизайн

Дизайн інтер'єру

  Ландшафтний дизайн

Запитання 12

Вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору - це ...

варіанти відповідей

графіка

дизайн

гриф

графік

Запитання 13

Ілюстрація - це...

варіанти відповідей

 напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі


зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту

поширення відомостей про кого-, що-небудь для створення популярності

найсильніший інструмент для вираження посилу в веб-дизайні

Запитання 14

Реклама буває:варіанти відповідей

масова

адресна

інтерактивна

нетрадиційна

нетоварна

Запитання 15

Цифрове мистецтво - це...

варіанти відповідей

вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору

 напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво існує одночасно в області мистецтва і в області технології

набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських, постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і змістову єдність товарів (послуг) усієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього оформлення

інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару

Запитання 16

Який вид графіки описаний:

- Графічний образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану майбутньої будівлі (або саду у ландшафтного архітектора) з використанням умовних позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх вікон, дверей

варіанти відповідей

станкова графіка 

прикладна графіка

 плакатна графіка

 промислова графіка

 архітектурна графіка

  комп'ютерна графіка

Запитання 17

Який вид графіки описаний

- Вид сучасного мистецтва, який також називають цифровим, що входить до загального медіа-арту - зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і виводяться засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби, рухома комп'ютерна графіка

варіанти відповідей

 станкова графіка

плакатна графіка

архітектурна графіка

прикладна графіка

комп'ютерна графіка

промислова графіка

Запитання 18

Висота букви, що включає в себе нижні і верхні виносні елементи.

варіанти відповідей

Кагль

Кегль

 Каргін

Кернінг  

Запитання 19

При створенні реклами використовують прийоми:

варіанти відповідей

фізики

логіки

психології

математики

Запитання 20

У колірній моделі RGB встановлені наступні параметри: 0, 255, 0. Який колір буде відповідати цим параметрам?

варіанти відповідей

червоний

блакитний

чорний

зелений

Запитання 21

Піксель на екрані кольорового дисплея являє собою

варіанти відповідей

 сукупність трьох зерен люмінофору

 електронний промінь

зерно люмінофору

 сукупність 16 зерен люмінофору

Запитання 22

У якому графічному редакторі створене зображення?

варіанти відповідей

векторному

растровому

фрактальному

3D

Запитання 23

У якому графічному редакторі створене зображення?

варіанти відповідей

растровому

векторному

фрактальному

3D

Запитання 24

У якому графічному редакторі створене зображення?

варіанти відповідей

фрактальному

векторному

растровому

 3D

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест