Основи планування діяльності підприємства

Додано: 6 листопада
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
22 запитання
Запитання 1

Під плануванням діяльності підприємства розуміють...

варіанти відповідей

порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах

розрахунок майбутньої величини прибутків

економічне обґрунтування раціональної поведінки суб’єкту господарювання для досягнення своїх цілей

аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами тієї ж галузі

Запитання 2

Підприємство, його підрозділ або ланка – це...

варіанти відповідей

об’єкт планування

суб’єкт планування

процес планування

Запитання 3

Основними перевагами планування в умовах ринку в порівнянні з директивним плануванням є:

варіанти відповідей

самостійне здійснення всього комплексу планової роботи

доведення зверху основних показників діяльності

право самостійно розробляти виробничу програму

самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання

Запитання 4

До недоліків планування відноситься:

варіанти відповідей

обдумана підготовка до використання майбутніх переваг середовища господарювання

стабільність прийнятого рішення

поліпшення координації дій виконавців

можливість контролю за подіями і визначення проблем у діяльності

Запитання 5

Принцип планування, який означає здатність плану змінювати свою спрямованість за умов, що змінилися умови діяльності і мати певні резерви, є...

варіанти відповідей

принципом єдності

принципом точності

принципом гнучкості

принципом безперервності

Запитання 6

Багатоваріантність планів, які передбачають розроблення альтернативних варіантів досягнення поставленої мети та вибір оптимального з них, – це принцип...

варіанти відповідей

оптимальності

точності

гнучкості

безперервності

Запитання 7

Принцип планування, який передбачає розроблення загального плану соціально-економічного розвитку підприємства, є...

варіанти відповідей

принципом єдності

принципом точності

принципом гнучкості

принципом безперервності

Запитання 8

Розробка планових показників при участі усіх фахівці об’єкта господарювання - це принцип...

варіанти відповідей

єдності

точності

гнучкості

участі

Запитання 9

Принцип планування, який означає обов’язкове використання планів при виконанні будь-якого виду трудової діяльності, є...

варіанти відповідей

принципом єдності

принципом точності

принципом гнучкості

принципом необхідності

Запитання 10

Залежно від міри невизначеності планової діяльності розрізняють...

варіанти відповідей

поточне планування

інтерактивне планування

детерміноване планування

стохастичне планування

довгострокове планування

Запитання 11

Залежно від часової орієнтації основних ідей розрізняють...

варіанти відповідей

поточне та довгострокове планування

інтерактивне та преактивне планування

детерміноване та стохастичне планування

середньострокове та короткострокове планування

Запитання 12

Система показників планів залежно від зв'язку з іншим показником...

варіанти відповідей

кількісні - якісні

обсягові - питомі

абсолютні - відносні

 натуральні – вартісні

Запитання 13

Система показників планів залежно від одиниці вимірювання: 

варіанти відповідей

кількісні - якісні

обсягові - питомі

абсолютні - відносні

 натуральні – вартісні

Запитання 14

Система показників планів залежно від сторони господарської діяльності:

варіанти відповідей

кількісні - якісні

обсягові - питомі

абсолютні - відносні

 натуральні – вартісні

Запитання 15

Система показників планів залежно від особливостей розрахунку:

варіанти відповідей

кількісні - якісні

обсягові - питомі

абсолютні - відносні

 натуральні – вартісні

Запитання 16

Система показників планів залежно від терміну розрахунку:  

варіанти відповідей

кількісні - якісні

обсягові - питомі

проміжні - кінцеві

 натуральні – вартісні

Запитання 17

Назвіть основні методи планування: 

варіанти відповідей

балансовий, статистичний, нормативний

балансовий, пофакторний, нормативний, економіко-математичний, статистичний

балансовий, опитно-статистичний, нормативний

розрахунково-аналітичний, нормативний, метод оптимізації планових рішень

Запитання 18

Метод планування, що базується на визначенні пропорцій між плановими показниками, має назву...

варіанти відповідей

пофакторний

балансовий

статистичний

нормативний

Запитання 19

Яку з наведених відповідей слід вважати правильною?

варіанти відповідей

при пофакторному методі планування планові значення показників визначаються на основі впливу найважливіших факторів, які обумовлюють зміни цих показників

при пофакторному методі планування показники найважливіших розділів плану повинні бути оптимізовані за допомогою спеціальних економіко-математичних моделей

при пофакторному методі планування планові значення показників визначаються на основі їхньої динаміки, яка склалась у попередніх періодах

при пофакторному методі планування планові значення показників визначаються на основі науково обґрунтованих нормативів

Запитання 20

Метод планування, що характеризується визначенням планових значень показників на основі впливу найважливіших факторів, має назву...

варіанти відповідей

пофакторний

балансовий

статистичний

нормативний

Запитання 21

Планування як пошук нових можливостей підприємства, це...

варіанти відповідей

тактичне планування

стратегічне планування

оперативне планування

програмне планування

Запитання 22

Стратегія зростання передбачає...

варіанти відповідей

збільшення підприємства через проникнення і захоплення нових ринків

використання тоді, коли виживання підприємства перебуває під загрозою

оборонну стратегію, яка є проміжною між стадіями зростання і падіння

злиття підприємства з підприємствами-конкурентами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест