Основи публічного права України (1 частина)

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Правознавство, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
24 запитання
Запитання 1

Суб'єктами конституційно-правових відносин можуть бути: (2 відповіді)

варіанти відповідей

Індивідуальні (громадяни України)

Суспільно-індивідуальні

Колективні

Індивідуально-колективні

Запитання 2

Конституцію України було прийнято

варіанти відповідей

28 липня 1996

28 червня 1996

28 серпня 1991

24 серпня 1991

Запитання 3

Декларація про державний суверенітет Української РСР була прийнятта

варіанти відповідей

24 серпня 1991

28 червня 1996

1 грудня 1990

16 липня 1990

Запитання 4

Україна стала незалежною державою

варіанти відповідей

24 серпня 1991

28 червня 1991

16 липня 1990

1 грудня 1991

Запитання 5

Що відбулось одночасно з подією, яка зображена на фото?

варіанти відповідей

Україна стала учасницею СНД

Вибори першого президента України

Утвердження символіки України

Прийняття Конституції

Запитання 6

За формою правління Україна є

варіанти відповідей

монархією

президентською республікою

парламентською республікою

парламентсько-президентською республікою

Запитання 7

(3 правильних відповіді)

Що з переліченого можна зазначити при описі територіального устрою України?

варіанти відповідей

Унітарна держава

Федеративного устрою

Складається з 24х областей

Складається з 24х областей, АР Крим, міст Севастополя та Києва

Конституція України визначила автономний статус АР Крим

Існують округи, які є напівсамостійними одиницями

Запитання 8

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

набуття громадянства, на відміну від припинення громадянства, можливе внаслідок події

втрата громадянства є юридичним актом, а вихід з громадянства - юридичним вчинком

коло осіб, що не можуть бути прийняті до громадянства, дещи ширше, ніж коло осіб, що не можуть бути поновлені у громадянстві України

коло перешкод, які існують для набуття громадянства за народженням, значно ширше, ніж коло перешкод, які існують для набуття громадянства через прийняття до громадянства

Запитання 9

Серед наведених прав людини оберіть те з них, яке є політичним правом, може реалізовуватися тільки колективно й належить до неосновних прав людини. 

варіанти відповідей

право на освіту 

право на працю 

право на страйк

право на участь у вуличних походах, мітингах та демонстраціях 

Запитання 10

Нормами Конституції України 

варіанти відповідей

передбачається можливість прийняття нової Конституції України виключно шляхом всенародного голосування 

передбачається можливість прийняття нової Конституції України двома третинами голосів народних депутатів України з подальшим затвердженням їхнього рішення голосуванням громадян України на всеукраїнському референдумі 

не передбачається можливості прийняття нової Конституції України

передбачається можливість прийняття нової Конституції України виключно за народною ініціативою 

Запитання 11

Референдум не допускається щодо законопроектів із питань варіанти відповідей

амністії та помилування 

бюджету та виборів 

податків та бюджету 

бюджету та помилування 

Запитання 12

Громадянин України може бути позбавлений громадянства

варіанти відповідей

тільки за рішенням суду

у разі скоєня тяжкого злочину

не може бути позбавлений громадянства в жодному разі

за вчинення злочину на території іншої держави

Запитання 13

Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні єє:

варіанти відповідей

Верховна Рада України

Президент України

народ України

усі, хто проживає на законних підставах України

Запитання 14

На референдумах не мають права голосу

варіанти відповідей

особи, позбавлені волі за вироком суду

особи, визнані судом недієздатними

особи, які виповнилося 75 років

інваліди

Запитання 15

10 грудня 1948 року ухвалено

варіанти відповідей

Декларацію прав дитини

Конвенцію ООН про права дитини

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

Загальну декларацію прав людини

Запитання 16

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини й громадянина та захист прав кожної людини на території України і в межах її юрисдикції здійснює

варіанти відповідей

Президент України

Кабінет Міністрів України

місцеві державні адміністрації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Запитання 17

Можливості здійснення громадянами певних дій щодо захисту власних прав і свобод - це

варіанти відповідей

принципи прав і свобод людини

гарантії прав і свобод людини

стандарти прав людини

юридичний механізм захисту прав і свобод людини

Запитання 18

Право громадянина обирати й бути обраним до представницьких органів або на виборні посади безпосередньо виборцями - це

варіанти відповідей

пряме виборче право

таємне голосування

рівне виборче право

активне виборче право

Запитання 19

Які права людини відносяться до четвертого покоління прав?

варіанти відповідей

 Право на освіту, право на життя, право на охорону здоров’я

Право на свободу думки, совісті та релігії, рівність перед законом

Право народів на мир, безпеку, гуманітарну допомогу

Право на евтаназію, на доступ до інтернету, право на зміну статі

Запитання 20

До особистих (громадянський) прав і свобод відносять

варіанти відповідей

Право на освіту

право на вільний розвиток своєї особистості

право знати свої права й обов'язки

право приватної власності

Запитання 21

Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?


варіанти відповідей

допускаються на підставі рішення Конституційного Суду України

допускаються у визначених Конституцією випадках

не допускаються

допускаються у разі погодження з керівником вищого рівня

Запитання 22

Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?


варіанти відповідей

обмежуються в частині, визначеній окремими законами

обмежуються у частині, визначеній Конституцією України

обмежуються без жодних застережень

не обмежуються

Запитання 23

Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?


варіанти відповідей

про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України

про прийняття нової редакції Конституції України

про загальнодержавні податки і збори

про зміну території України

Запитання 24

Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

варіанти відповідей

громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років

особи, які постійно проживають в Україні і які досягли на день їх проведення 18 років

громадяни України, які досягли на день їх проведення 21 року

всі дієздатні особи, які проживають в Україні і які досягли на день їх проведення 21 року


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест