Основи. Солі. Розв'язування задач на надлишок.

Додано: 29 березня 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 335 разів
22 запитання
Запитання 1

Основи складаються з:

варіанти відповідей

металу і кислотного залишку 

 металу і однієї або декількох гідроксильних груп

двох елементів і Оксигену   

Гідрогену і кислотного залишку

Запитання 2

Луги - це... 

варіанти відповідей

розчинні у воді кислоти

нерозчинні у воді основи

розчинні у воді основи 

розчинні у воді солі

Запитання 3

Гідроксиди - це сполуки металічних елементів з загальною формулою . 

    

варіанти відповідей

Mn(OH)2 

MnOHn 

Ме(ОН)n   

nOm

Запитання 4

Оберіть формулу, нерозчинної у воді основи: 

варіанти відповідей

NaOH 

Ca(OH)2

KOH

Cu(OH)2

Запитання 5

Основи класифікують на... 

варіанти відповідей

мало- і багатокомплектні  

розчинні і нерозчинні у воді

одно-, дво- і багатоосновні 

 кислотні та амфотерні

Запитання 6

Вибрати продукти реакції Ва(ОН)2 + SO2 

варіанти відповідей

BaSO3

 BaSO4

 H2O

  H2

Запитання 7

Індикатор фенолфталеїн змінить колір на малиновий у розчині.. 

варіанти відповідей

HCl 

NaOH

Cu(OH)2

NaCl

Запитання 8

Взаємодія кислот з основами належить до реакцій 

варіанти відповідей

заміщення

 сполучення 

розкладу

 обміну

 нейтралізації

Запитання 9

Виберіть формули середніх солей:

варіанти відповідей

AlOHCl2

CaS

NaNO3

NaHCO3

K3[Fe(CN)6]

KF

Na3PO4

Запитання 10

Користуючись таблицею розчинності, визнач розчинну у воді сіль:

варіанти відповідей

NaNO3

BaF2

FeCO3

ВaSO4

Запитання 11

Користуючись таблицею розчинності, знайди нерозчинну у воді сіль:

варіанти відповідей

AgNO3

PbCl2

AgCl

Na2SO4

Запитання 12

Кальцій зустрічається в природі у вигляді гірської породи крейди, одною зі складових частин якої є речовина з хімічною формулою CaCO3. Вкажи міжнародну назву цієї речовини.

варіанти відповідей

кальцій карбонат

карбонат кальцію

кальцій(∣∣) карбонат

кальцій гідрокарбонат

Запитання 13

Назва солі - алюміній сульфат. Зазнач хімічну формулу цієї речовини:

варіанти відповідей

Al2(SO4)3

Al3(SO4)2

Al2SO4

AlSO4

Запитання 14

Суть процесу пом"якшення води полягає у виведенні з розчинів катіонів

варіанти відповідей

Кальцію і Натрію

Магнію і Алюмінію

Кальцію і Феруму

Кальцію і Магнію

Запитання 15

Постійну (некарбонатну) жорсткість усувають дією

варіанти відповідей

натрій хлориду

натрій сульфату

натрій карбонату

натрій силікату

Запитання 16

Найпростіший спосіб усунення тимчасової жорсткості це

варіанти відповідей

озонування води

хлорування води

кіп'ятіння води

Запитання 17

Постійна жорсткість води зумовлена наявністю

варіанти відповідей

сульфатів


хлоридів

карбонатів

фосфатів

Запитання 18

Тимчасова жорсткість води зумовлена наявністю солей

варіанти відповідей

сульфатів

хлоридів

гідрогенкарбонатів

фосфатів

Запитання 19

Валентність гідроксогрупи

варіанти відповідей

 один          

 два

три 

немає відповіді

Запитання 20

Зазнач формулу солі алюміній ортофосфату, та обчисли її молярну масу:

варіанти відповідей

AlPO4

Al3PO4

Al(PO4)3

122 г/моль

176 г/моль

312 г/моль

Запитання 21

1.    Які речовини потрібно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду?

варіанти відповідей

HCl і NaOH

HCl і CaCl2

NaOH і NaCl 

NH4Cl і CaCl2

Запитання 22

Обчисліть масу осаду, утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 21,2 г з магній хлоридом масою 25 г.

Розв'язок задачі надіслати.

варіанти відповідей

20,4

16, 8

14, 8

10,6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест