11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Основні норми української літературної вимови. Знаки письма.

Додано: 24 травня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок слів, у яких при змінюванні відбувається чергування голосних звуків.

варіанти відповідей

Брести, везти, гонити, текти.

Сито, сіяти, кривити, ждати.

Сміятися, ловити, рити, допомога.

Мести, любити, чнкати, садити.

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому можливе чергування [е ]з [о ] після шиплячих.

варіанти відповідей

Ж...нити - ж...натий

Ос...ні - ос...нь

н...жа - н...ж

ш...вк - ш...вком

Запитання 3

Укажіть рядок зі словами, у яких [о ], [е ] може чергуватися з [і ].

варіанти відповідей

Черешня, екзамен, жертва, морква.

Осені, нести, року, восьми.

Гілочка, учитель, земель, озер.

Запрошень, компот, поле, сніг.

Запитання 4

Укажіть рядок, де в усіх словах відбувається спрощення.

варіанти відповідей

Облас...ний, проїз...ний, корис...ливий, перехрес...ний.

Кіс...лявий, якіс...ний, пес...ливий, пріс...ний.

Влас...ний, захис...ний, шіс...надцять, улес...ливий.

Компос...ний, шелес...нути, свис...нути, піз...ній.

Запитання 5

Виділіть рядок, у якому відбувається чергування приголосних.

варіанти відповідей

Давати, мчати, графити, гриміти.

Копати, купити, косити, писати.

Молитися, мазати, світити, бродити.

Казати, платити, любити, їздити.

Запитання 6

Виділіть рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування приголосних при словозміні та словотворенні.

варіанти відповідей

Метеор, долина, весна, жнива.

Книга, метр, шофер, бурштин.

Пасіка, поле, сад, музей.

Козак, наука, вухо, шапка.

Запитання 7

Укажіть рядок слів, у яких відбуваються зміни в групах приголосних при додаванні суфікса -ськ.

варіанти відповідей

Миколаїв, киргиз, чех.

Луцьк, інженер, Житомир.

Рига, Париж, козак.

Чернігів, Черкаси, студент.

Запитання 8

Виділіть рядки, у яких усі слова вживаються з апострофом.

варіанти відповідей

Без...іменний, пор...ядок, бур...я, п...ята.

З...економити, під...їхати, зв...язок, цв...ях.

Об...єм, подвір...я, в...ялий, пір...я.

В...ється, моркв...яний, інтерв...ю, п...є.

Торф...яний, пів...яблука, бур...ян, б...є

Запитання 9

Укажіть рядки слів, у яких пишеться и.

варіанти відповідей

М...стецтво, з...гзаг, мар...во, к...парис.

М...тодика, к....шлак, с...лует, к...парис.

Л...мон, хр...стиянство, Пак...стан, реч....татив.

Тел....граф, ц...стерна, мат....матика, д...плом.

М...гдаль, с...лует, кр...ниця, , кр...жаний.

Запитання 10

Укажіть речення, у якому неправильно використано чергування і - й.

варіанти відповідей

Відтоді й почали писати на папері.

 Навчає баєчка великого і малого.

Щось такеє бачить око, і серце жде чогось.

І долом геть собі село понад водою простяглось.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест