Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

Додано: 17 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
6 запитань
Запитання 1

1. Виберіть рядок, у якому наведено тільки речовини:

варіанти відповідей

а) книга, телефон, олівець;

б) срібло, вода, навушники;

в) бурштин, будинок, олово;

г) алюміній, скло, пластик.

Запитання 2

2) Що знаходиться у центрі атома:

варіанти відповідей

а) електрон;

 б) протон;

в) нейтрон;

  г) ядро?

Запитання 3

3) Молекула кисню складається з:

варіанти відповідей

а) двох атомів Оксигену;

б) одного атома Оксигену та одного атома Гідрогену;

в) одного атома Оксигену і двох атомів Гідрогену;

г) одного атома Оксигену.

Запитання 4

4) Броунівський рух (тепловий рух) підтверджує існування:

варіанти відповідей

а) агрегатних станів речовини;

б) постійного хаотичного руху молекул;

в) проміжків між молекулами;

г) сил притягання між молекулами.

Запитання 5

5) Явище дифузії відбувається, тому що:

варіанти відповідей

а) молекули нерухомі;

б) всі молекули рухаються в одному напрямку;

в) молекули безперервно хаотично рухаються;

г) молекули не зіштовхуються між собою.

Запитання 6

6) Між молекулами твердих тіл є проміжки. Виберіть твердження, що пояснює, чому тверді тіла не розпадаються на окремі молекули:

варіанти відповідей

а) між молекулами діють сили відштовхування;

б) між молекулами діють значні сили притягання;

в) розміри проміжків значно менші за розміри молекул;

г) сили притягання зрівноважені силами відштовхування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест