28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

ККР-Основи технічного редагування

оп-9 ккр 1 категорія

Додано: 7 травня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
150 запитань
Запитання 1

Яка кількість пробілів повинно бути між словами?

варіанти відповідей

два

один

три

скільки завгодно

Запитання 2

Яка кількість рядків повинна бути на сторінці?

варіанти відповідей

10-15 рядків

45-60 рядків

більше 50 рядків

30-40 рядків

Запитання 3

Чи можна переносити абревіатури, які пишуться великими літерами (УНР, КПІ, МФО)?

варіанти відповідей

так

ні

в залежності від кількості літер в абревіатурі

за бажанням

Запитання 4

Чи можна переносити розділові знаки?

варіанти відповідей

за бажанням

ні

так

в залежності від кількості розділових знаків

Запитання 5

Чи відокремлюється тире пробілами між словами?

варіанти відповідей

за бажанням

ні

так

в залежності від довжини речення.

Запитання 6

Чи відокремлюється слово пробілом від порядкового номеру?

варіанти відповідей

так

ні

відокремлюється, якщо порядковий номер без дужки

забажанням

Запитання 7

Яким шрифтом набираються лапки?

варіанти відповідей

Calibri

Times New Roman

будь-яким

тим самим що і весь текст

Запитання 8

Таблиці набирають наступним розмірами шрифтів:

варіанти відповідей

текст 10 - таблиця 12

текст 12 - таблиця 12

текст 12 - таблиця 8,10

текст 12 - таблиця 14

Запитання 9

На вибір шрифту для видання впливають:

варіанти відповідей

вид видання і формат

тільки естетичність видання

завжди потрібно економно використовувати місце в публікації

враховуються тільки бажання замовника

Запитання 10

Коли саме встановлюються основні формати тексту?

варіанти відповідей

після ведення тексту

не має різниці коли саме

після оформлення фону публікації

перед початком ведення тексту

Запитання 11

Верстка - це.....

варіанти відповідей

поєднання ПК і спеціального програмного забезпечення

процес компонування текстових і графічних об'єктів

створення макету для публікації

друк виготовленої продукції

Запитання 12

Що таке дизайн?


варіанти відповідей

це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції

властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

Запитання 13

Щоб відкрити збережений файл, потрібно натиснути кнопку:

варіанти відповідей

3

2

4

1

Запитання 14

Що з цих тип шрифту?

варіанти відповідей

форматований

вигляд

підкреслений

звичайний

Запитання 15

Текстовими є такі об'єкти:

варіанти відповідей

символи

слова

абзаци

схеми

зображення

Запитання 16

Запустити на виконання програму Microsoft Word можна за допомогою значка (Порядок значків рахуємо з ліва на право)

варіанти відповідей

Значок 1

Значок 2

Значок 3

Значок 4

Запитання 17

Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

варіанти відповідей

Tab

Alt

Shift

Enter

Запитання 18

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

пропуск

кома

два пропуски

двокрапка

Запитання 19

Редагування тексту - це

варіанти відповідей

внесення змін у текст

внесення змін у зовнішній вигляд тексту

збереження тексту на диску у вигляді текстового файла

Запитання 20

Текстовий курсор - це

варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

Запитання 21

Зміна зовнішнього вигляду тексту - це

варіанти відповідей

редагування тексту

форматування тексту

створення проектів

Запитання 22

Які параметри накреслення символів використані у даному реченні?

Навчаючи інших, також вчися.

варіанти відповідей

напівжирний, підкреслений

підкреслений, курсив

напівжирний, курсив, підкреслений

звичайний, підкреслений

Запитання 23

Для додавання графічних об'єктів до текстового документа призначені інструменти 

варіанти відповідей

Основне

Вставлення

Розмітка сторінки

Посилання

Запитання 24

Як вибрати для роботи окрему клітинку?

варіанти відповідей

Встановити вказівник на абзац і клацнути

Встановити клітинку на вказівник і клацнути

Встановити вказівник на вказівник і клацнути

Встановити вказівник на клітинку і клацнути

Запитання 25

Як можна виділити весь текст?

варіанти відповідей

Ctrl+C

Ctrl+X

Ctrl+Z

Ctrl+A

Запитання 26

За допомогою якої клавіши можна очистити виділену ділянку таблиці?

варіанти відповідей

Backspace

Delete

Запитання 27

За допомогою якої комбінації клавіш можна відмінити останню дію?

варіанти відповідей

Ctrl+Y

Ctrl+X

Ctrl+Z

Ctrl+A

Запитання 28

Однорівневі списки яких видів можна створити у текстовому процесорі Word?

варіанти відповідей

Маркований

Послідовний

Нумерований

Логічний

Запитання 29

Що може бути маркером у списку?

варіанти відповідей

Номер

Абзац

Символ

Вкладка

Запитання 30

Якими символами може нумеруватися список?

варіанти відповідей

Маркер або літера

Малюнок або літера

Число або малюнок

Число або маркер

Число або літера

Запитання 31

Отримання копії документа, зазвичай на папері

варіанти відповідей

створення документа

друкування документа

відкриття документа

опрацювання документа

Запитання 32

Як називається вид списку на малюнку?

варіанти відповідей

Нумерований

Маркований

Цифровий

Багаторівневий

Запитання 33

Служба Веб підтримується сукупністю серверів, які здатні обмінюватися даними за протоколом ...

варіанти відповідей

PHP

HTTP

FTP

Запитання 34

Як називаються спеціальні документи, створені з використанням мови HTML, кожен з яких має адресу URL, за допомогою якої документ може бути знайдений?

варіанти відповідей

веб-сайт

веб-сторінка

сервіс

Запитання 35

Перегляд веб-сторінок здійснюється у спеціальних програмах, які називають ...

варіанти відповідей

хостингом

браузером

прикладною програмою

Запитання 36

Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

варіанти відповідей

Сайт

HTML-документ

Таблиця

Документ

Запитання 37

В якому розділі або в яких контейнерних тегах описується змістовне наповнення веб-сторінки?

варіанти відповідей

<HTML> - </HTML>

<HEAD> - </HEAD>

<BODY> - <BODY>

Запитання 38

Що означає контейнерний тег <P> - </P>

варіанти відповідей

Текст буде розміщений в таблиці

Тест буде поділено на абзаци

Шрифт тексту буде виділено курсивним стилем

Текст буде розміщуватися тезами

Запитання 39

У якому форматі або з яким розширенням слід зберегти текстовий файл, щоб він став веб-документом?

варіанти відповідей

.trt

.txt

.html

.css

Запитання 40

Які теги потрібно задати для створення заголовку веб-сторінки?

варіанти відповідей

<BODY> - </BODY>

<HEAD> - </HEAD>

<TITLE> - </TITLE>

<TABLE> - </TABLE>

Запитання 41

Яким контейнерним тегом починається і закінчується код веб-сторінки?

варіанти відповідей

<TITLE> - </TITLE>

<HTML> - </HTML>

<BODY> - </BODY>

Запитання 42

Як називається мова розмітки, в якій ви створювали веб-сторінки?

варіанти відповідей

HTML

JAWA

LAZARUS

PYTHON

Запитання 43

Стиль друку

варіанти відповідей

містить інформацію про друк поточного документа;

містить установки друку для всіх документів;

містить інформацію про параметри друкування документів;

містить інформацію про друк попереднього документа.

Запитання 44

Гарнітура це

варіанти відповідей

набір символів одного алфавіту;

набір символів визначеного розміру і накреслення;

набір символів одного вигляду всіх розмірів, насиченості та накреслення;

набір символів однакового накреслення.

Запитання 45

Які типи шрифтів використовуються при підготовці видання на ПК:

варіанти відповідей

растрові;

векторні;

точкові;

рублені.

Запитання 46

Оберіть характеристики шрифтів

варіанти відповідей

гарнітура, нахил, насиченість;

кольоровість, ширина, розмір;

чіткість, насиченість, розмір;

ширина, нахил, гарнітура.

Запитання 47

Редагування тексту це

варіанти відповідей

зміна змісту тексту;

зміна зовнішнього вигляду тексту;

видалення помилок в тексті;

процес переміщення по тексту.

Запитання 48

Форматування тексту це

варіанти відповідей

зміна змісту тексту;

зміна накреслення тексту;

внесення змін у зовнішній вигляд тексту за рахунок зміни значень властивостей текстових об'єктів документа;

зміна окремих символів та абзаців в тексті.

Запитання 49

Комп'ютерна публікація це -

варіанти відповідей

документи що розповсюджуються на флешах;

 текстові заготовки на вибрані теми.

процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну на технічних вимог

це надрукована, видана єдина за формою і змістом робота.

(видання твору або оприлюднений твір).

Запитання 50

Комп'ютерна верстка це

варіанти відповідей

видання твору або оприлюднений твір;

поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері;

це процес компонування текстових і графічних об'єктів;

тип комплектування ілюстрацій.

Запитання 51

Макетування це -

варіанти відповідей

галузь техніки, сукупність технічнихї засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень;

сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу;

процес створення документу для поліграфії;

процес взаємного компонування елементів макету.

Запитання 52

За складністю веб-сторінки поділяються на:

варіанти відповідей

статичні

постійні

динамічні

складні

оновлювальні

Запитання 53

Сайт з набором постійних, незмінних сторінок називають

варіанти відповідей

статичним

фішинговим

динамічним

Запитання 54

Структуру сайту поділяють на:

варіанти відповідей

зовнішню

тимчасову

внутрішню

постійну

Запитання 55

Браузер – це програма що призначена дляваріанти відповідей

перегляду історичних фільмів

 створення особистого аккаунту

перегляду web-сторінок та web-сайтів

прослуховування аудіо-файлів

Запитання 56

Домашня сторінка — це

варіанти відповідей

веб-сайт, присвячений певній тематиці

сторінка зі змістом веб-сайту

сторінка сайту, що відкривається першою у разі звертання до веб-ресурсу

сторінка, що має назву index.html

Запитання 57

Веб-сайт — це

варіанти відповідей

будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для вільного доступу до неї

текстова та графічна інформація

спілкування за допомогою електронної пошти

оформлена за допомогою спеціальних засобів інформація, що поділена на веб-сторінки та має свою URL-адресу

Запитання 58

URL-адреса — це:

варіанти відповідей

 адреса ресурсу в Інтернеті

адреса сайту для хостинга

адреса комп'ютера, що підключений до мережі Інтернет

 адреса електронної пошти

Запитання 59

Програми, призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за ключовими словами називаються

варіанти відповідей

графічними редакторами

пошуковими системами

текстовими процесорами

браузерами

Запитання 60

Оберіть рядок, у якому записані загальновідомі пошукові системи

варіанти відповідей

Paint, Power Point, Word

Яндекс, Google, Yahoo

Mozila Fitefox, Safari, Opera

Запитання 61

Документ в Інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо називається

варіанти відповідей

Гіперпосиланням

Веб-сторінкою

Сайтом

Браузером

Запитання 62

Як називається виділена на малюнку кнопка?

варіанти відповідей

Нова вкладка

Вкладка

Голосовий пошук

Оновлення сторінки

Запитання 63

Як називається виділена кнопка у браузері?

варіанти відповідей

Нова вкладка

Голосовий пошук

Закрити вкладку

Оновлення сторінки

Запитання 64

Як називається виділена кнопка у браузері?

варіанти відповідей

Голосовий пошук

Закрити вкладку

Оновити сторінку

Нова вкладка

Запитання 65

Як називається виділена у браузері кнопка?

варіанти відповідей

Оновити сторінку

Нова вкладка

Закрити вкладку

Запитання 66

Забезпечення поліграфічної якості продукції реалізуєтся засобами:

варіанти відповідей

Текстового редактора

Текстового процесора

Видавничої системи

Запитання 67

Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних - це...

варіанти відповідей

Ключ

Електронний підпис

Електронний цифровий підпис

Електронний документ

Запитання 68

Блог - це сайт, ...

варіанти відповідей

який можна охарактеризувати як онлайн-щоденник

де відбувається обмін новинами

де створюються теми і відбувається допомога один одному в рамках однієї загальної тематики

що найчастіше складається з декількох сторінок та містить: 

- інформацію про людину, 

- послуги та ціни, 

- портфоліо та книги відгуків,

- контактну інформацію для зв'язку

Запитання 69

Інтернет-портал - це сайт, ...

варіанти відповідей

що містить різні блоки, сервіси, новини і корисні матеріали

де ви розміщуєте свої товари, а відвідувачі купують товар, оформлюючи замовлення і оплачуючи покупку в режимі онлайн

що створюється для надання відвідувачам того, що цікавить їх

якийможна охарактеризувати як онлайн-щоденник

Запитання 70

Який тренд веб-дизайну зображено на малюнку:

варіанти відповідей

Геометричні форми і візерунки

Соковита графіка і зображення

Напівпрозорі кнопки

Градієнт

Запитання 71

1.    Виберіть правильний алгоритм запуску програми Microsoft Word 2007.

варіанти відповідей

Пуск - Всі програми - Microsoft Word 2007

Пуск - Всі програми - Microsoft Office - Microsoft Word 2007

Пуск - Всі програми - Стандартні - Microsoft Word 2007

Пуск - Програми - Microsoft Word 2007

Запитання 72

Основним об'єктом інтерфейсу вікна програми Microsoft Word 2007, на якому знаходяться основні команди, об'єднані в логічні групи, є ... 

варіанти відповідей

стрічка

лінійка

панель інструментів

меню

Запитання 73

Файли програми Microsoft PowerPoint мають розширення:


варіанти відповідей

 .ppt

  .doc

  .pptx

 .rtt

.http

Запитання 74

Набір слайдів і спецефектів, текстовий та мультимедійний вміст,що зберігаються в одному файлі це... 

 

 

  

варіанти відповідей

 Анімація

 Презентування

 Шоу

Мультимедійна презентація

Запитання 75

Яка з перелічених програм є табличним процесором?


варіанти відповідей

 Microsoft Excel

Scratch

Запитання 76

Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називаються …  

 

варіанти відповідей

 текстовим редактором

 табличним процесором

редактором презентацій

Запитання 77

Що називають колонтитулом?

варіанти відповідей

дані документа, які розміщуються над текстом;

заголовочні дані документа;

текст або графічне зображення, яке друкується знизу або вгорі кожної сторінки документа. В ньому можна відобразити: заголовок, номер сторінки, дату тощо;

дані документа, які містять нумерацію сторінок.

Запитання 78

Сукупність параметрів оформлення тексту називається -

варіанти відповідей

стилем тексту;

розширенням тексту;

форматом тексту;

текстурою.

Запитання 79

Які закладки має підпункт "Шрифт"?

варіанти відповідей

шрифт, джерело паперу, анімація;

шрифт, інтервал, анімація;

поля; розмір паперу, джерело паперу;


формат, стиль.

Запитання 80

Виберіть параметри абзацу

варіанти відповідей

тип вирівнювання, відступи, інтервал;

тип вирівнювання, відступи, інтервал, параметри надписів;

тип вирівнювання, абзацні відступи, міжрядковий інтервал, інтервал перед і після абзацу;

тип вирівнювання, абзацні відступи, параметри надписів.

Запитання 81

З чим дозволяє працювати параметр SmartArt?

варіанти відповідей

діаграмами;

таблицями;

фігурами;

схемами.

Запитання 82

Які вкладки має діалог "параметри сторінки" в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

поля, зразок, розділ паперу;

поля, розмір паперу, джерело паперу;

поля, сторінка, абзац;

поля, розділ, інтервал.

Запитання 83

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані та багаторівневі;

нумеровані, марковані та багаторівневі;

багаторівневі та нумеровані;

нумеровані та марковані.

Запитання 84

Які вкладки містить діалог "Границі та заливки"?

варіанти відповідей

заливка, сторінка, колір;

границя, заливка, сторінка;

границя, заливка, тип;

сторінка, заливка, малюнок.

Запитання 85

Microsoft Excel це -

варіанти відповідей

програма, яка входить до складу офісного пакету Microsoft Office.

програма у якій зручно виконувати повсякденні задачі

табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями

це широко поширена комп'ютерна програма.

Запитання 86

Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу

варіанти відповідей

-

=

+

/

Запитання 87

Дoкументи (файли) Excel називаються

варіанти відповідей

листками;

книгами;

комірками;

електронними таблицями.

Запитання 88

Запис ####### в комірці Excel означає

варіанти відповідей

неправильна формула;

число заданого формату не вміщується в комірку;

неіснуючий формат;

тест заданого формату не вміщується в комірку.

Запитання 89

Структурована сукупність даних, розміщених по рядках і стовпцях це

варіанти відповідей

малюнок;

презентація;

таблиця;

файл.

Запитання 90

Як позначаються стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей

римськими цифрами;

арабськими цифрами;

латинськими цифрами;

грецькими цифрами.

Запитання 91

Скільки аркушів може бути в книзі, створеній табличним процесором?

варіанти відповідей

65536

1

33

32

Запитання 92

В формулах є такі посилання на комірки...

варіанти відповідей

абсолютна, постійна, змішана;

відносна, змішана, постійна;

абсолютна, відносна, змішана;

постійна, змішана, змінна.

Запитання 93

СУБД – це:

варіанти відповідей

програми призначені для створення баз даних та пошуку інформації в них;

система для представлення інформаційних масивів в зовнішній пам’яті комп’ютера;

програмний засіб для збереження та пошуку інформації;

інформацію про сукупність однотипних об’єктів; 

Запитання 94

Структура таблиці в Access – це:

варіанти відповідей

сукупність назв стовпців; 

сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей; 

сукупність назв рядків;

сукупність назв полів.

Запитання 95

Поле в Access – це:

варіанти відповідей

мінімальна порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення перетворення тощо;

частина таблиці;

характеристика даних; 

рядок, який пов’язує між собою дві реляційні бази даних; 

Запитання 96

Для створення нової бази даних в Access слід:

варіанти відповідей

в діалоговому вікні Access вибрати команду Нова база даних + кнопка Створити;

в діалоговому вікні Access вибрати команду Нова база даних/ОК + вибір папки та найменування файлу + кнопка Створити;

в діалоговому вікні Access вибрати команду Нова база даних/ОК + вибір режиму Конструктор + кнопка Створити; 

натиснути кнопку Створити та ввести з клавіатури назву поля;

Запитання 97

Ключем називається:

варіанти відповідей

рядок, який пов’язує між собою дві реляційні бази даних;

стовпець, який пов’язує між собою дві реляційні бази даних; 

комірка, яка пов’язує між собою дві реляційні бази даних;

об’єкт для презентаційного подання.

Запитання 98

Звіти в Access – це:

варіанти відповідей

дані подані у вигляді форми; 

дані подані для аналізу;

об’єкти для друку даних у зручному вигляді; 

об’єкт для презентаційного подання.

Запитання 99

Комп'ютерні презентації переважно складаються з:

варіанти відповідей

текстових сторінок;

слайдів;

документів;

таблиць.

Запитання 100

У режимі "Показ слайдів" можна

варіанти відповідей

демонструвати презентацію;

переглядати ескізи слайдів;

змінювати об'єкти на слайдах;

змінювати послідовність розташування слайдів

Запитання 101

Перезентація це -

варіанти відповідей

це оприлюднення деяких відомостей;

це форма подання інформації як за допомогою різноманітних технічних засобів, так і без них;

коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті;

вид друкованої продукції, характерний для рекламної поліграфії, має зовнішню схожість з брошурою.

Запитання 102

Місце розташування текстового напису на слайді

варіанти відповідей

вказується за допомогою миші;

визначається автоматично - в області заголовку слайда;

визначається автоматично - по центру слайда;

визначається автоматично.

Запитання 103

Позначте вимоги до вмісту та оформлення слайдів комп'ютерної презентації, яких потрібно дотримуватися під час її створення.

варіанти відповідей

Текст слайда повинен складатися з простих речень і бажано коротких слів. Усі слайди бажано оформлювати в одному стилі.

На слайдах має бути розміщено багато анімованих графічних зображень.

Як фон слайдів бажано розміщувати фотографії.

Заголовок слайда має містити прізвище учня.

Запитання 104

Позначте правильні твердження щодо призначення та використання макетів слайдів презентації.

варіанти відповідей

У макетах задано розміщення текстових, графічних та інших об'єктів на слайді. Тип макета слайда можна вибрати під час створення нового слайда;

Існує лише два типи макетів;

Не можливо поміняти тип макета вже існуючого слайда;

Макетів не існує у презентаціях.

Запитання 105

Movie Maker являє собою

варіанти відповідей

тип комп'ютерних програм, призначених для відтворення мультимедіа файлів.

найпростіший редактор, що дозволяє в лічені хвилини навіть людині, абсолютно далеку від створення кліпів і фільмів, зробити невеликий ролик з чергуються фотографій і картинок знятого на камеру відеоматеріалу з накладанням звукової доріжки і візуальних ефектів.

програму для відтворення тільки аудіо або відео файлів.

комп'ютерне програмне забезпечення,яке використається для опису аналогового електричного або механічного устаткування для відтворення медіа-інформації.

Запитання 106

Яким є графічний редактор Adobe Photoshop?

варіанти відповідей

растровим;

векторним;

фрактальним;

прямолінійним.

Запитання 107

Елементарним об'єктом растрової графіки є:

варіанти відповідей

примітив;

піксель;

те, що малюється одним інструментом;

символ

Запитання 108

Що означає абревіатура RGB?

варіанти відповідей

Red, Green, Black

 Right, Good, Bad

Red, Great, Black

Red, Green, Blue

Запитання 109

Яка з цих програма створенна для монтажу?

варіанти відповідей

 Adobe Premier Pro

Scratch

Photoshop

Lazarus

Запитання 110

Які є види верстки?

варіанти відповідей

макетна

книга

безмакетна

газетна

За видом видання

За розміщенням матеріалів відповідно до центру сторінки складання

Запитання 111

 операція, виконувана в друкарні, яка полягає в згині віддрукованих листів паперу це

варіанти відповідей

Розтиск

Фальцювання

Кегль

Трекінг

Запитання 112

 відстань по вертикалі між рядками в абзаці

варіанти відповідей

Кегль

Інтерліньяж

Шрифт

Кернінг

Запитання 113

набір символів певного розміру і зображення називається 

варіанти відповідей

шрифт

кегль

гарнітура

інтерліньяж

Запитання 114

взаємне розташування елементів: колонок, текстових блоків, графічного матеріалу, колірних рішень, а так само колонтитулів, розділових ліній, рамок та інших елементів оформлення називають

варіанти відповідей

макетом видання

форматом

версткою

програмним кодом

Запитання 115

Назвіть елементи дизайну

варіанти відповідей

Гравюра

оборка, лінійка

Формат, абзац

рамка, модульна сітка

багатосторінкова публікація

Запитання 116

В якому рядку правильно перераховані фактори, які потрібно враховувати при виборі шрифту?

варіанти відповідей

Читабельність, доцільність, гармонійність, зовнішній вигляд, акцент

Читабельність, зрозумілість, гармонійність, зовнішній вигляд, акцент

Лаконічність, доцільність, гармонійність, зовнішній вигляд, акцент

Гармонійність, доцільність, композиція, зовнішній вигляд, акцент

Запитання 117

Визначте електронні публікації:

варіанти відповідей

журнал

блог

буклет

книга  

веб-сайт

візитка

Запитання 118

Вкажіть не періодичні види публікацій.

варіанти відповідей

журнал

книга

буклет

брошура

газета

Запитання 119

Що таке банер?

варіанти відповідей

друкована форма документа, що передбачає вставлення користувачем даних у відповідні його місця

прямокутне полотно, що містить малюнок або текст рекламного чи інформаційного характеру

повідомлення про що - небудь

Запитання 120

Неперіодичне текстове книжкове видання обсягом понад 4, але не більше 48 сторінок, з’єднаних між собою:

варіанти відповідей

буклет

брошура

листівка

книга

Запитання 121

Неперіодичне текстове видання обсягом від 1 до 4 сторінок - це

варіанти відповідей

буклет

брошура

листівка

книга

Запитання 122

Що таке публікація?

варіанти відповідей

виступ перед аудиторією

представлення проекту

оприлюднення будь-яких відомостей

звіт

Запитання 123

Значок MS Publisher?

варіанти відповідей
Запитання 124

Неперіодичне текстове видання обсягом більше 48 сторінок - це

варіанти відповідей

буклет

брошура

листівка

книга

Запитання 125

Періодичне друковане на великих аркушах паперу видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події - це...

варіанти відповідей

листівка

газета

бюлетень

банер

книжка

Запитання 126

Верстка - це...

варіанти відповідей

 розробка дизайну сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

розробка структури сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.

це процес формування та монтажу сторінки видання

Запитання 127

Система, призначена для створення комп'ютерних публікацій?

варіанти відповідей

MS PowerPoint

MS Word

MS Excel

MS Publisher

Запитання 128

Переважно багатокольорова аркушева роздруківка, складена в два або кілька згинів – це …

варіанти відповідей

реферат

 брошура

інформаційний бюлетень

буклет

Запитання 129

Для вставлення зображення до публікації використовується вкладка яка позначена цифрою …

варіанти відповідей

6

4

2

5

1

3

Запитання 130

Яка з перелічених програм використовується для створення комп’ютерних публікацій?

варіанти відповідей

Microsoft Excel

 Microsoft Word

 Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Запитання 131

За допомогою якого з ярликів на Робочому столі запускається Microsoft Publesher 2010?

варіанти відповідей
Запитання 132

Якими способами можна вставити об'єкти в електронний документ?

варіанти відповідей

Методом drag-and-drop.

За допомогою "Буфера обміну".

Все, вище перелічене.

Запитання 133

Для вставлення текстового поля використовується інструмент з групи Текст позначений цифрою …

варіанти відповідей

4

1

3

2

Запитання 134

Для зв’язування текстових полів використовують інструмент вкладки Формат позначений цифрою …

варіанти відповідей

3

4

1

2

Запитання 135

Різновиди комп'ютерної графіки...

варіанти відповідей

Двувимірна графіка

Тривимірна графіка

Векторна та растрова графіка

Одновимірна графіка

Запитання 136

Стандартний формат для збереження публікацій

варіанти відповідей

pub

exsel

com

Запитання 137

Вкажіть видавничу систему від Microsoft

варіанти відповідей

Exsel

Word

Publisher

OneNote

Запитання 138

Назвіть друковані види публікацій

варіанти відповідей

реклама, веб-сайт

газета, буклет

бланк, банер

Запитання 139

Для привітання друга з днем народження потрібно вибрати шаблон

варіанти відповідей

буклет

грамота

листівка

привітання

Запитання 140

Як називають пристрій для виведення публікації з файла на друк?

варіанти відповідей

Копіювальний апарат

Графічний планшет

Принтер

Сканер

Запитання 141

Яка з наведених особливостей притаманна плакату?

варіанти відповідей

Складається з одного великого аркуша

Сторінки зшиті в блок

Сторінки складаються вдвоє

Має більш ніж 48 сторінок

Запитання 142

Шаблони публікації одного типу (одного змісту, призначення), які відрізняються між собою лише кольоровим чи шрифтовим оформленням об’єктів називаються ... .

варіанти відповідей

Комп'ютерною публікацією

Макетом

Програмою

Запитання 143

Як називається об'єкт під цифрою 8?

варіанти відповідей

Бірки з номерами сторінок

Головне меню

Область завдань з командами для створення публікацій

Робоча область 

Запитання 144

Вкажіть на вкладку, за допомогою інстументів якої можна змінити колірні та шрифтові схеми, параметри сторінки й навіть обраний шаблон 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 145

Вкажіть команду для довавання тексту до шаблона документа.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 146

Растрове графічне зображення складається з ...

варіанти відповідей

графічних примітивів

пікселів

символів

Запитання 147

Векторне графічне зображення складається з ...

варіанти відповідей

графічних примітивів

прямокутників-пікселів

символів

Запитання 148

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки

Файл, у якому зберігається зображення

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Запитання 149

Графічний редактор - комп'ютерна програма, призначена для

варіанти відповідей

Створення й опрацювання текстів

Друкування текстів

Створення та демонстрування презентацій

Малювання малюнків, ілюстрацій

Запитання 150

Графічні об'єкти це...

варіанти відповідей

Текст.

Лише малюнки.

Лише фотографії.

Малюнки, фотографії, таблиці, схемита ін.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест