Особливості органічних сполук. Елементи-органогени. Метан

Додано: 18 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

   До складу вуглеводнів входять атоми

варіанти відповідей

a)     Гідрогену та Карбону

б)     Оксигену, Карбону, Гідрогену

в)      Карбону та Оксигену

Запитання 2

 Насичені вуглеводні мають зв’язки

варіанти відповідей

a) одинарні 

б)     подвійні

в)      потрійні

Запитання 3

1.      Яку геометричну форму має молекула метану

варіанти відповідей

a)     тетраедричну

б)     лінійну

в)      об’ємну

Запитання 4

1.      До насичених вуглеводнів відносяться

варіанти відповідей

a)     алкени

б)     алкіни

в)      алкани

Запитання 5

1.      Виберіть фізичні властивості метану

варіанти відповідей

a)     погано розчинний у воді

б)     важчий за повітря

в)      газоподібна речовина без запаху та кольору

Запитання 6

  Що можна прочитати з формули СН4

варіанти відповідей

a)     послідовність розташування атомів в молекулах

б)     про орієнтацію атомів в просторі

в)      якісний та кількісний склад молекули

Запитання 7

Загальна формула алканів

варіанти відповідей

СnH2n+2

CnH2n

CnH2n-2

Запитання 8

Елементи органогени:

варіанти відповідей

Карбон

Гідроген

Ферум

Оксиген

Нітроген

Запитання 9

Найпростіша органічна сполука

варіанти відповідей
Запитання 10

Органічні сполук - це сполуки атомів

варіанти відповідей
Запитання 11

Зазначте фізичні властивості метану

варіанти відповідей

безбарвний газ;

без смаку;

бурий газ

малорозчинний у воді

добре розчиняється у воді

Запитання 12

Формула молекули метану:

варіанти відповідей

CH4

CH3

CH2

C2H6

Запитання 13

Серед наведених формул оберіть ті, які належать органічним речовинам

варіанти відповідей

СО2

СН4

Н2СО3

СН3СООН

Запитання 14

Органічні сполуки - це сполуки

варіанти відповідей

Гідрогену

Оксигену

Нітрогену

Карбону

Запитання 15

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

Один

Чотири

Два

Три

Запитання 16

Вкажіть тривіальну назву метану.

варіанти відповідей

рудниковий газ

болотний газ

 синтез - газ

природний газ

Запитання 17

Метан - газ....

варіанти відповідей

легший за повітря

важчий за повітря

 інша відповідь

Запитання 18

Гібридизація метану

варіанти відповідей

 sp3

 sp2

 sp

Запитання 19

Укажіть тип кристалічних граток,характерний для органічних речовин:

варіанти відповідей

атомна

йонна

металічна

молекулярна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест