Особливості взаємодії металів з нітратною та концентрованою сульфатною кислотами

Тест виконано: 34 рази
15 запитань
Запитання 1

Яка валентність Сульфуру в сульфатній кислоті?

варіанти відповідей

І

ІІ

IV

VI

Запитання 2

Потрібно приготувати розбавлену сульфатну кислоту. Потрібно...

варіанти відповідей

влити кислоту в воду

влити воду в кислоту

Запитання 3

Сульфатна кислота буде реагувати з (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Магній

CO2

HCl

К2О

КОН

К

Zn

Запитання 4

Концентрована сульфатна кислота реагує з Cu. Виберіть речовини, що утворяться.

варіанти відповідей

CuSO3

CuSO4

H2S

SO2

S

H2

H2O

Запитання 5

Концентрована сульфатна кислота реагує з кальцієм. Оберіть які речовини утворяться

варіанти відповідей

Ca2SO4

Ca2SO3

CaSO4

H2S

SO2

H2

H2O

Запитання 6

Цинк реагує з концентрованою сульфатною кислотою. В залежності від умов можуть утворитися такі речовини

варіанти відповідей

S

SO2

SO3

H2S

Запитання 7

Йон якого металу забезпечує якісну реакцію для сульфат-іонів.

варіанти відповідей

Магнія

Кальція

Барія

Берилія

Запитання 8

Вибрати метали, які не взаємодіють з кислотами:

варіанти відповідей

Ca

Cu

Ag

AI

Запитання 9

Тип реакції взаємодії кислоти з металами:

варіанти відповідей

розкладу

сполучення

обміну

заміщення

Запитання 10

Яка валентність кислотного залишку нітрату?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

Запитання 11

Якщо кислота потрапила на шкіру, то потрібно ...

варіанти відповідей

нейтралізувати натрій гідроксидом

промити оцтом

промити водою

нейтралізувати содою

Запитання 12

Яка максимальна ступінь окиснення Нітрогену

варіанти відповідей

+5

+4

-5

-2

Запитання 13

При взаємодії концентрованої нітратної кислоти з малоактивними металами утворюється

варіанти відповідей

сіль+ NО2 2О

сіль+ NО +Н2О

сіль+ NО2

Запитання 14

При взаємодії розбавленої нітратної кислоти з малоактивними металами утворюється

варіанти відповідей

сіль+ NО 2О

сіль+ NО22О

сіль+ NО2

Запитання 15

Вказати сумукоефіцієнтів рівняння реакції

Zn + HNO3 (дуже розв.) = Zn (NO3)2 + NH4NO3 + Н2О;

варіанти відповідей

21

23

18

14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест